Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/Pžp4j (59)


ljudje danes več hrane, več oblek,    boljše    hiše, boljšo rekreacijo - da živijo
Samo    manjše    vsote so zares izplačevali, dobitniki
logistike prihodnjih vojn; drugi izumljajo    večje    in večje raketne bombe, bolj in bolj
prihodnjih vojn; drugi izumljajo večje in    večje    raketne bombe, bolj in bolj močne eksplozive,
kajti nepravičnikovo življenje prinaša    večje    koristi kakor pravičnikovo, tako vsaj
namreč pričakuje zase osebno mnogo    večje    koristi od nepravičnosti kakor pravičnosti,
»lahko presojamo tudi    manjše   ; oboje si morajo biti podobne in imeti
Pri tem naj žene dobivajo    lažje    naloge kakor možje, ker je njihov spol
»Potemtakem morajo prirejati čim    slavnostnejše    poroke.
od izbrancev in jih predlagati za še    večje    časti.
boljše zaveze, take, ki se opira na    boljše    obljube.
finance, zagotavljalo gospodarstvu    boljše    možnosti za vstop na evropski in svetovni
razrede ni mogoče izračunati, za koliko    višje    zavarovalne premije morajo vozniki
Za    višje    plače pa bo veljala lestvica.
zakon o inšpekciji dela, ki je dobila    večje    pristojnosti.
preoblikovanjem sklada naj bi zagotovili    večje    možnosti za aktivno podporo pri prestrukturiranju
razmerami - to še posebej velja za    ustreznejše    temperature v razstavnih prostorih,
dnevi, ko bo pošta človeka dosegla    večje    popolnosti, in takrat bodo vsa ta moja
največja narodna epopeja in pričakujejo še    večje    epopeje.
mašiš, ko ril bo zdaj še    globlje    globočine, da z večjo
Včasih sem kadil še    boljše   
ob strani, nato pa so ji dajali vse    težje    in težje naloge.
strani, nato pa so ji dajali vse težje in    težje    naloge.
izobrazbe, prav zato pa je imel še    večje    duhovne potrebe.
drevesnici, spet sajenje, tokrat v še    globlje    jame.
»Dajte nam vsaj    večje    volilne pravice.«
Sicer sta imela čedalje    večje    denarne težave.
ki so prej nenajavljeni obiskovali    boljše    hiše in iskali alkohol ali ljubice,
so pravzaprav začeli klesati najprej    manjše   , kasneje pa naravnost ogromne dvorane
Pogosto imajo    močnejše   , poudarjene široke ustnice in velike,
Čutil in doživljal sem    lažje    svoje reakcije in prepoznaval sile,
Na prehodih na    višje    terase me je vedno prežvečila fantastična
podobne evropskim, imaš tam veliko    hujše    posledice.
filozofiji časa, ki je temeljna za vse    poznejše    teorije.
časovne replike galaksij, tj. njihove    mlajše    razvojne faze [gl.
skupine Nove Slovenije bi morali najti    fleksibilnejše    rešitve že v samem zakonu o delovnih
vlada v bližnji prihodnosti pripravila    večje    spremembe zakona, v katere bo vgradila
nekateri upravičenci dobili tudi bistveno    višje    subvencije, ne da bi ob tem izpolnjevali
Vse ostale,    kasnejše    ideje, ki so, kot vemo, neizmerne,
narediti v tem smislu, da je odprt za te    širše    vrednote od tega, kar lahko upravljamo
Če gre za manjše zakone, za    manjše    zadeve v zakonu, je že hudo.
hitrosti«, saj bi to po njegovih besedah za    manjše    članice, vključno z Irsko, imelo le
Letos bodo verjetno kupovali tudi    večje    količine zaščitnih jopičev za vojake
anketiranih pa pričakuje v tem letu    boljše    gospodarske razmere.
Tako je leta 1994    boljše    razmere pričakovalo 37,3 odstotka anketiranih,
optimističen podatek v desetih letih,    slabše    pa 29,6.
Leta 1993 je    boljše    razmere pričakovalo 31,6 odstotka,
razmere pričakovalo 31,6 odstotka,    slabše    36,8, leta 1996 je optimistična pričakovanja
veliko bolj črnogleda, saj je leta 1998    boljše    gospodarske razmere pričakovalo le
pričakovalo le 16,4 odstotka anketiranih,    slabše    49,8 odstotka, leta 1997 je boljše
slabše 49,8 odstotka, leta 1997 je    boljše    razmere pričakovalo 19,8 odstotka,
razmere pričakovalo 19,8 odstotka,    slabše    pa 51,3 odstotka, kar je bila tudi
strani pa je jasno, da imajo te države    višje    carine in da je tisti del, ki omogoča
trgovinsko okolje za Slovenijo, ki ima pač    močnejše    tradicionalne povezave z južnimi trgi.
drugih zaposlenih, ki imajo občutno    slabše    plače kot krupjeji.
upoštevati tudi, da imamo doma bistveno    boljše    možnosti za delo, kot smo jih imeli
Večji trg terja    večje    aglomeracije moči.
predsednik partije-države Jiang Zemin še    večje    oči kakor očala.
tenzije pravočasno prevalijo na druge    manjše    in gospodarsko manj razvite države,