Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/Pžp3jj (4)


tvoji trditvi sodi pravičnost k tistim    največjim    dobrinam, ki jih naj imamo zaradi njihovih
oznanjam med pogani, in še posebej    najuglednejšim    osebam, da bi morda ne tekel, ali da
Stregli smo    najrazličnejšim    strastem in nasladam.
je obsodil dela, ki se posmehujejo    najsvetejšim    stvarem, družini, lastnini, zakonski