Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/Pžp2j (34)


To je bila neka ulica v eni od    revnejših    četrti, kjer je bil prosti trg, običajno
Lotil se je    težjih    vaj in že je bil presenečen in ponižan,
močni sta (telo in rastlinje), tem    manjših    sprememb sta deležni.
potrebujejo za vojskovanje določeni bojevniki    izbranejših    vaj; saj morajo biti zmeraj budni kot
uresničitev zahtev sindikatov po izplačilu    višjih    plač in regresa, vztraja pa tudi pri
Treba je    močnejših    rok.«
sestra ali sestrična; tet ali drugih    starejših    sorodnic ni bilo nikoli.
tej metodi ravnali pri proučevanju    novejših    dob?
Tak človek nima    večjih    težav, zato jih tudi name ne bo prenašal.
Sedanja funkcionalna racionalizacija    novejših    stavb v internacionalnem slogu, ki
nepomembni pojmi v masivni enciklopediji    poznejših    dob.
Čeprav se je zavest novih    mlajših    belih generacij spremenila in se je
vendarle ”raven“, evklidski; in drugič,    višjih    prostorskih dimenzij sploh ne potrebujemo,
potrebujemo, da bi ugotovili ukrivljenost    nižjih   !
rečemo, da velika kocka obsega množico    manjših    kock.
se črni luknjici sredi komaj opazno    svetlejših    roženic... in v tem bližnjem srečanju
opazno črtastega bombaža, eno svojih    boljših    oblek, k njej pa si je zavezal temnordečo
dejstvo, da ljudje hodimo po zemlji brez    večjih    težnostnih težav... in bi nemara še dodal,
določa za učence, dijake in študente    višjih    šol.
izenačeni z učenci, dijaki in študenti    višjih    šol pri uveljavljanju pravice do subvencioniranih
prevozov dijakov, vajencev in študentov    višjih    šol.
izdal za dijake, vajence, študente    višjih    šol, ki večini dijakov 53,5% subvencije
jo je za učence, dijake in študente    višjih    šol državni zbor uveljavil z novelo
Tako, kot da ne bi bilo bistveno    pomembnejših    funkcij.
do bolj operativnega zakona in tudi    boljših    rešitev.
Množične zabave brez    hujših    posledic
Pri nas ni    hujših    posledic
gasilce minila razmeroma mirno ter brez    večjih    posebnosti.
zaradi novoletnih pokalic pri nas razen    lažjih    poškodb in materialne škode ni bilo
vrednost, da ji je bila dodeljena ena od    pomembnejših    nagrad.
Večina strank, še posebej    večjih   , se v poročilih, koliko tolarjev so
Za nekaj    novejših    analiz, usmerjenih na daljši rok, se
hotel svetovati, če prej ne izkoristimo    nižjih    instanc.
uradnemu zanikanju ostala temelj vseh    kasnejših    dinastij na Kitajskem.«