Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/Pžp1j (100)


postopoma, se mu je zdelo, so postale    pomembnejše   .
»So bile stvari    boljše    kot zdaj ali slabše?«
»So bile stvari boljše kot zdaj ali    slabše   
veliko, lepo opremljeno stanovanje,    boljše    tkanine njegovih oblek, boljša kvaliteta
Oči so postale    večje    in bolj žareče.
se le zdijo tako močne ali še mnogo    močnejše   .
»Ozrimo se le na to, da so samice telesno    šibkejše   , samci pa močnejši.«
čeprav je mnogo žensk, ki so v marsičem    boljše    od moških.
gleda, in bil prepričan, da so le‐te    jasnejše    kakor to, kar mu zdaj kažejo.«
se namreč ukvarjajo s stvarmi, ki so    svetlejše    kot mnenje in temnejše kot znanje.
stvarmi, ki so svetlejše kot mnenje in    temnejše    kot znanje.
Toda čim bolj se uveljavljajo    popolnejše    državne oblike, tem bolj usiha njihova
bilo prav nič nenavadno, kajti pogosto    slabše    oči kako stvar prej vidijo kakor ostrejše.«
slabše oči kako stvar prej vidijo kakor    ostrejše   
in ugotavlja, da so določene stvari    večje    ali manjše kakor druge ali enako velike,
ugotavlja, da so določene stvari večje ali    manjše    kakor druge ali enako velike, naši
»če so    večje    od tistih, o katerih smo že govorili.«
za umor ljudi so kazni in nagrade še    večje   . -
Podrl bom svoje kašče in postavil    večje   .
za 7,2 odstotka in poudaril, da niso    višje    od 1,7 odstotka.
Tako so vse bruto plače, ki so    manjše    od 110 tisoč tolarjev (prej 90 tisoč)
750 tisoč znaša davek 8 odstotkov, vse    večje    plače pa bodo obdavčene 15 odstotno.
ameriške zunanjepolitične strategije kaj    večje   , sicer še ni znano, kajti Američani
oblačno, zjutraj in dopoldne bodo občasno    manjše    padavine, popoldne se bo izboljšalo
1,3 odstotka in bile za 8,9 odstotka    višje    od lanskih majskih.
lanskimi decembrskimi že za 5,2 odstotka    višje   , kar pomeni, da smo že v petih mesecih
Hkrati so bile izpeljane    manjše    kadrovske spremembe, ki naj bi v službi
Popoldne bodo posamezne nevihte, ki bodo    pogostejše    v gorskem svetu severne Slovenije.
Nastale bodo posamezne nevihte, ki bodo    pogostejše    v gorskem svetu severne Slovenije.
Nastale bodo posamezne nevihte, ki bodo    pogostejše    v gorskem svetu severne Slovenije.
Plače so od maja    višje    za bruto 11.907 tolarjev, kar je na
današnje predsedniške volitve na Hrvaškem    pomembnejše    kot parlamentarne in lokalne volitve
   Višje    so senožeti in gmajne in še višje so
karamboli z življenjem in sploh vse    večje    nesreče, ki nas zadevajo nam pridejo
opazil, da so rože na svetu in da so rože    lepše    od trave.
zato pa morajo biti tudi naše sile    močnejše   !
skoraj navpična, gore najmanj trikrat    višje   ; segale so do samega neba, ki je bilo
Vidiš, zdi se mi, da so ženske sploh    trdnejše   , kar se tega tiče, ne
visoko, kakor bi bile res najmanj trikrat    daljše   , kot so v resnici.
nemara še bolj svetla, saj so bile sence    ostrejše   , toda bila je močnejša, skrivnostnejša,
»No, zdaj so se dogajale tisočkrat    hujše    stvari, toda tudi teh ni treba pozabiti!«
»To bo    daljše    od postne pridige.«
Zime so mile in hude, krajše in    daljše   .
Kljub temu so pogosto    boljše    od moških, včasih pa tudi hujše.
pogosto boljše od moških, včasih pa tudi    hujše   .
predstavljala dežele in bile so toliko    lepše   , kolikor manj sta vedela o njih.
ter tja stali bloki rdečega peščenca,    večje    skale pa so od daleč spominjale na
njune slive v žganju so bile veliko    boljše   .
je ugovarjal Bouvard, »da so basni    resničnejše    od resnice zgodovinarjev?«
Zelene in modre oči so res še    pogostejše    kot pri nas.
so se kmalu vrnile nekaj kilogramov    težje    od neverjetno obilnega nakita, ki ga
trdil, da so bile sovjetske izgube    večje    kot vse izgube zaveznikov v drugi svetovni
hoje v Hindukuš oktobra 1985 so tekle    večje    operacije v obmejni provinci Phaktia
dvigale gorske verige in za njimi še    višje    gore, za katerimi se skriva stodvajset
investicije v njihovo deželo veliko    manjše    kot v ostale dele Pakistana.
pod vplivom hinajana budizma nastale    večje    skupnosti menihov, ki so, tako kot
bo potreben denar, da se bodo našle    boljše    oblike izmenjave? sem vprašal.
oblečene so tako, da bi bile videti    starejše   .
kultur, ki uspevajo tod skoraj še enkrat    večje    kot običajno.
Skupnosti, ki so bile    močnejše   , so izrinile šibkejše v revnejše življenje
dojemanje globljih pomenov realnosti,    večje   .
malce orlovskimi potezami, ki postanejo    mehkejše    in prijaznejše, ko se nasmehne, pa
potezami, ki postanejo mehkejše in    prijaznejše   , ko se nasmehne, pa s svojo sloko postavo
trepetajoče luči so njegove poteze    ostrejše   , oči so globlje v jamicah, nos je daljši,
so njegove poteze ostrejše, oči so    globlje    v jamicah, nos je daljši, ličnice bolj
nevidne strukture okrog nas in v nas še    starejše    od sonca: molekule, atomi, kvarki,
Benetke so veliko    lepše    od tega ”idealnega mesta“, saj si jih
Fasade postanejo    revnejše   , bolj zapuščene, marsikje s sten visijo
trecenta, nekatere cerkvice pa so še    starejše   , čeprav so bile večinoma prenovljene.
topologija proučuje oblike prostora, ki so    prvotnejše    od njegove metrike.
”normalnih“ hitrostih, ki so mnogo    manjše    od svetlobne.
nastajajo samo iz zvezd, ki so mnogo    večje    od našega Sonca.)
da so daljne galaksije pravzaprav le    starejše    časovne ”replike“ bližnjih v raztezajočem
”praznem“ vmesnem prostoru), nastanejo    večje    ali manjše ojačitve luči, kakor nekakšna
vmesnem prostoru), nastanejo večje ali    manjše    ojačitve luči, kakor nekakšna ”sonca“
rasti, spreminja se v drevo, ki je vse    večje    in večje, čeprav ostaja v svojem ”bistvu“
časa; seveda pa zvezde ne morejo biti    mlajše    od celotnega vesolja; in ker se Hubblov
pretežna današnja pamet - da so misli    trajnejše    in resničnejše od stvari.
današnja pamet - da so misli trajnejše in    resničnejše    od stvari.
tem zakonu tudi zaprte družbe, ki so    večje    in imajo več delniških družb, eno milijardo
rešitve v določenih segmentih bistveno    boljše   , kot so tiste rešitve v vladnem predlogu?
so te rešitve, ki jih mi predlagamo,    boljše   .
jih iščemo, našli rešitve, ki bi bile    boljše   , lahko znotraj zapisanega v zakonu
odbor in se odločiti, ali bodo rešitve    boljše    ali bodo enake ali slabše od tega,
bodo rešitve boljše ali bodo enake ali    slabše    od tega, kar imamo v tem trenutku.
bodo kakšne rešitve podane, ki bodo    boljše   , učinkovitejše, ki bodo jasneje opredeljevale
kakšne rešitve podane, ki bodo boljše,    učinkovitejše   , ki bodo jasneje opredeljevale nekatere
Verjetno, da bi bile relacije morda    toplejše   , lažje rešljive.
pričakujejo, da bodo gospodarske razmere letos    slabše   , kot so bile lani, le petina anketiranih
   Nižje    bodo carine za avtomobile iz Južne Koreje,
uvožene iz nekaterih tretjih držav,    nižje   , za podjetja pa bo več novosti v zunanji
To pa pomeni, da bodo    nižje    carine za osebne avtomobile iz Južne Koreje,
industrijske proizvode iz tretjih držav bodo    nižje   , kot so po slovenski carinski tarifi.
gospodarjenja v podjetjih so le za malenkost    boljše    kot v prejšnjih mesecih, še vedno pa
Januarja    višje    neprofitne najemnine
neznanka, saj so potrebe zanesljivo    večje   .
konvertibilnih mark (KM) za megavat in so    višje    od cen, ki so bile ponujene na prejšnjem
temeljnih postulatov, na katerem so gradile    kasnejše    generacije.
gospodarstva pa so seveda neprimerno    večje   .
banke malo boljši, obresti nekoliko    višje    in podatki o vlogah nekoliko bolje