Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/Pže3jj (8)


»k    najlepši   , ki jo mora vsakdo, če hoče postati
prepričanje, po katerem morajo služiti    največji    blaginji države.
gladke, tako voljne, tako ubogljive    najmanjši    misli, najrahlejšemu utripu srca.
tolikšno zaničevanje mogoče pripisati le    najhujši    ljubosumnosti.
Tisočletja teh ljudi, ki pripadajo    najnižji    kasti, nihče ni hotel opaziti.
navzven, meditativni in zamaknjeni ‘   največji    molilnici na svetu’, ki se ni znala
o nepreseženi človekovi predanosti    najtišji   , najnatančnejši in najbolj skrivnostni
nepreseženi človekovi predanosti najtišji,    najnatančnejši    in najbolj skrivnostni govorici, ki