Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/Pže3j (10)


Oceanija, slavimo te , se je umaknila    lažji    glasbi.
celoti napiši znova in osnutek predloži    višji    avtoriteti, preden ga vložiš.
»Napredek v našem svetu bo napredek k    hujši    bolečini.«
krepil in člani Partije so težili k vse    večji    rabi besed in slovničnih konstrukcij
poznejšim vplivom in se prilizujejo njegovi    poznejši    oblasti.«
potem zavili v stran in se izognili    globji    obravnavi v strahu pred vprašanjem,
da bi se lahko vsaj delno izognili    hujši    gneči in že tradicionalnim zastojem
svojo sveto vojno ‘proti napredku in    pravičnejši    ureditvi odnosov’, kot temu pravijo
kljub nekoliko slabšemu vremenu in    težji    poti povzpelo precej planincev od blizu
imel temno kapo - v Miklošičevi ulici    starejši    občanki K. K. iz rok iztrgal torbico