Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/Pžd5 (19)


vsekakor vprašal v eni sapi po dveh    različnih    rečeh!«
36 odstotkov vsega trgovanja v obeh    borznih    kotacijah in 23 odstotkov prometa na
dneh: 97,6 milijona tolarjev v obeh    borznih    kotacijah in 115,9 milijona tolarjev
Po dveh    neuspelih    dražbah se je pojavil madžarskoameriški
mestnemu svetu in mestni svet je v    pičlih    dveh sejah stvar prerešetal ter odredil,
sv. pisma zgodbe o Suzani in o tistih dveh    nemarnih    starinah, ki sta jo zasledovala pri
Hotejčev Matic je ležal vznak na dveh    golih    mizah sredi velike Hotejčeve izbe;
Deklica, ki je na    bosih    nogah nosila pošvedrane čevlje in skozi
V torbe na    zadnjih    straneh, darilo Topra, sem nabasal
V    dobrih    dveh urah je pripeljalo mimo morda
Nekaj podobnega o    nepopolnih    polovicah piše Platon v Simpoziju.
razcepljen in obenem enovit - ustavi na dveh    glavnih    stavbarskih mojstrovinah tega mesta
obenem enovit - ustavi na dveh glavnih    stavbarskih    mojstrovinah tega mesta (pravzaprav
občutek, ki sem ga zaznal nekoč na dveh    neenakih    ploščah tlaka v krstilnici Svetega Marka,
recimo elektron, potuje obenem po dveh    različnih    poteh, skozi dve špranji, ki sta v
nasprotju s homomorfizmom) v dveh    prostorskih    dimenzijah namesto v treh oziroma,
pogajanj po napovedi stavke v obeh    novogoriških    igralnicah - v drugih Hitovih igralnicah
Najbolj se je njihov delež povečal v    sredozemskih    državah - z devetih odstotkov na 14,2
Zgodbe o    različnih    hitrostih med članicami Unije se zdijo