Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/Pžd4jj (3)


»Med poželenji veljata za    najmočnejši    žeja in lakota.
samostojnosti »dosegli ogromno in sodita med    najtesnejši    partnerki v Srednji Evropi«.
lahko zelo različne, vzemimo samo dve    najenostavnejši   : evklidsko ravnino in površino krogle.