Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/Pžd4j (3)


tridesetletno Vojnačko in njeni dve    mlajši    sestri, Kato in Tino.
tri stopnje, poleg omenjene še dve    dobesednejši    in bolj čudni za naša junaka: ‘enostavna
Obe poškodbi so označili za    lažji   .