Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/Pžd2jj (2)


Ker sta bila na čelu obeh    najvišjih    instanc Unije Italijana, Romano Prodi
pogajanja z dogovorom o uresničitvi dveh    najpomembnejših    stavkovnih zahtev ter o načinu in roku