Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/Pžd1j (3)


naloge kakor možje, ker je njihov spol    šibkejši   .
bolj zaostajata v razvoju, kolikor    močnejši    sta, če nimata na voljo ustrezne hrane,
Pred požgano hišo stojita dve    starejši    ženski.