Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/PČsp5 (4)


Res je, v svojih prvih    doraščajočih    letih je mnogokrat sanjal o kmetiji,
Urbanja pa je bil bled kot stena; po    visečih   , dolgih licih sta mu drseli dve solzi,
cvetlice, ki rastejo po tako omamno    dišečih    drevesih, smo jih nabirali kar po tleh
naši zemljici in končno prav v naših    zavedajočih    se telesih; in ker astrofizika uči,