Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/PČsp1 (6)


Nešteto prstov je še vedno, kot    premikajoča    se drevesa, teklo mimo njega v vseh
šibke volje krotil močna, čeprav šele    prebujajoča    se čustva ljubezni.
žito, razigrani ptiči, prve hruške,    mahajoča    mlada dekleta, spokojni obrazi starčkov
Pozornost    vzbujajoča    oblačila in pokrivala, ki jih nosijo
Padlo vejevje in    razkrajajoča    se debla ležijo med praprotjo.
kupi divjih odlagališč raznih smeti,    razpadajoča    pročelja kmečkih domačij in vsesplošna