Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/PČse3 (3)


vojskovanja, istočasno pa je z nasprotovanjem    naraščajočemu    upiranju množic proti kitajskemu nasilju
počasnimi koraki premeri vrt, ozira se k    cvetočemu    drevju, medtem se mu dve muci dobrikata
božji Logos, tudi če je imanenten    razvijajočemu    se vesolju, je v nekem bistvenem pomenu