Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/PČmp3 (10)


je stroj pojavil, je bilo jasno vsem    mislečim    ljudem, da je potreba po težaškem delu
zatožili pesnikom tragedij in vsem drugim    posnemajočim    pesnikom - : vse to pesništvo se mi
opazila, je spet začela govoriti okoli    stoječim   :
Svetega Duha, tako da ste postali zgled vsem    verujočim    v Makedoniji in v Aháji.
dela biti tudi sredstvo spolne utehe    doraščajočim    domačim sinovom.
maha z rokami in iz vsega grla kriči    prihajajočim    partizanom:
prerivajo starci, ženske in otroci;    odhajajočim    nudijo hrano in odeje ter se poslavljajo
Stane zagazi k    spečim    partizanom in jih začne stresati.
viharne, so postale nežne, podobne    umirjajočim    se valovom.
Vsem padlim, umrlim in še    živečim    partizanom pa bodimo vsi hvaležni.