Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/PČmd4 (1)


čas - če je ”število gibanja“ - za    vrteča    se dvojčka v praznini sploh ne teče,