Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/PČmd2 (2)


spiralno gravitirale okoli dveh centrov,    nasprotujočih    si kot pola v zen jin‐jang simbolu;
prostor iz dveh različnih in obenem    dopolnjujočih    se zornih kotov - ti si opazil drugega,