Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/PČže3 (10)


prepustila mesto skoraj nepotopljivi    plavajoči    trdnjavi.
postanejo nezvesti svoji pravi, njim    pripadajoči    nalogi in pustijo filozofijo kot izdano
tisti lepi, veliki, pisani in zmeraj se    spreminjajoči    tiranovi vojski.
Vmes pa je govoril    umirajoči    vrzeli:
seveda ni bilo, zato so se pridružili    hrumeči    trumi, ki se je valila proti cerkvi.
Na sprehodu naprej proti višje    ležeči    vasi v dolini sem presenečen našel
mladenič s čašo v roki, ki jo ponuja    objemajoči    ženi, tako zapeljivi in istočasno poduhovljeni
zunanjih območij vrtinca k njegovi    mirujoči    osi, kjer te medtem čaka matična ladja...
voljo“, ki se v praveku zoperstavi ”   potrjujoči    volji“ stvarjenja - namreč kot tisto
ne bi sledila ljubezni, ampak svoji ”   zanikujoči   “ misli in ostala v sebi.