Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/PČžd4 (1)


razdelili na dve ločeni in še vedno živi in    delujoči    polovici?