Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/PČžd1 (10)


Obe    nasprotujoči    si strani pustošita polja in požigata
Nanca in Kati sta bili    noseči   .
Lahko, da sta ti dve    nasprotujoči    si vlogi enako potrebni in koristni
Newtonove mehanike, sploh možno, da bi dve    mirujoči    zvezdi ostali enako oddaljeni?
se čudi, kako umetelno sta narisani    svetleči    postavi v nebeškem mestu zvestega srca...
Jezus in angel... kakor da bosta mali    svetleči    postavici stopili ven iz okvirja...
zastrti z oblački dima iz mojstrove pipe,    lesketajoči    se črni luknjici sredi komaj opazno
sta v nenehnem spopadu, obe nenehno    delujoči   , kakor ”težnost in luč“, kajti ”težnost
   Govoreči    živali se ozreta k njej, konj prhne
Sadam. Winnie in Sadam sta najbolj    označujoči    sliki minulega časa.