Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/Kme6 (1)


sistem bomo načrtovali v sodelovanju z    Natom   , ne glede na to, ali bomo povabljeni