Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/KURL (3)


MATEJA BABIČ Na Internetu    http   ://www.delo.si
načinu žrebanja preberete na naslovu »   http   ://www.delo.si/«, če kliknete na »rezultati
knjiga), dostopen na spletnih straneh:    http   ://users.erols.com/jyselman/ttpelws1.htm