Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/IZsp2 (10)


so šle velike množice iz Galileje,    Deseteromestja   , Jeruzalema, Judeje in krajev onkraj
Galilejskemu jezeru v notranjost dežele    Deseteromestja   .
Predsednik je obiskal tudi vaščane    Golega Brda   , pri katerih se je zadržal približno
Vipavska dolina in nekaj soška, malo je vzklil iz    Brd    in nekaj zrastel na kraških gmajnah,
tam daleč od Krna, od Mengor, izpod    Sel   , da je bila prepojena s Sabotina in
Idrijce do Soče in nato še ob Soči do    Podseli   , kjer se neha tolminski svet.
je zdaj prihajala mlada branjevka iz    Brd   , ki je spomladi nosila na Tolminsko
sem se srečal z mlado branjevko iz    Brd   , prav tako brnela popoldanska vročina
takšen, kakršne plete Kraguljček z    Vrat   , a bil je oprtnik.
pa je prišel nov župnik iz goriških    Brd   .