Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/IZme4 (581)


trideset jih je tačas padlo vsak teden na    London   .
Verjetno je bilo to takrat, ko je na    Colchester    padla atomska bomba.
skozi gozd in nato, ko so prišli v    Amersham   , so ga izročile patroli.«
je že davno - da sem včasih hodil v    Hyde Park    ob sobotah popoldne, da bi slišal tiste
bila ta letala eastazijska) v boju za    Airstrip Ena   .
Bombe, ki so dnevno padale na    London   , verjetno izstreljuje sama vlada Oceanije,
napotil z Aristonovim sinom Glavkonom v    Pirej   , da bi pomolil k boginji, in si hotel
»Sokrat, niti k nam v    Pirej    ne zahajaš več pogosto.
Jojahín in njegovi bratje ob preselitvi v    Babilon   .
Po preselitvi v    Babilon    se je Jojahínu rodil Šealtiél, Šealtiélu
štirinajst rodov, od Davida do preselitve v    Babilon    štirinajst rodov, od preselitve v Babilon
Babilon štirinajst rodov, od preselitve v    Babilon    do Kristusa štirinajst rodov.
Heródom, so prišli modri z Vzhoda v    Jeruzalem    in spraševali:
Nato jih je poslal v    Betlehem    z naročilom:
Beg v    Egipt   
vzemi dete in njegovo mater in béži v    Egipt   !
dete in njegovo mater in se umaknil v    Egipt   .
Zapustil je    Nazaret    in se nastanil v Kafarnáumu, ki leži
Ko je prišel v    Kafarnáum   , je stopil k njemu stotnik in ga prosil:
učencem razodevati, da bo moral iti v    Jeruzalem    in veliko pretrpeti od starešin, vélikih
Ko so prispeli v    Kafarnáum   , so prišli k Petru pobiralci tempeljskega
V    Jeruzalem    gremo in Sin človekov bo izdan vélikim
MESIJANSKI VHOD V    JERUZALEM   
Množica spremlja Jezusa v    Jeruzalem   
Ko je prišel v    Jeruzalem   , se je vse mesto zganilo in spraševalo:
Prišli so v    Kafarnáum   .
Ko je čez nekaj dni spet prišel v    Kafarnáum   , se je razvedelo, da je v hiši.
odšel iz pokrajine Tira in šel skozi    Sídon    proti Galilejskemu jezeru v notranjost
Prišli so v    Kafarnáum   .
»Glejte, v    Jeruzalem    gremo in Sin človekov bo izdan vélikim
Slovesni vhod v    Jeruzalem   
In prišel je v    Jeruzalem   , v tempelj.
Ko so prišli v    Jeruzalem   , je šel v tempelj.
In spet so prišli v    Jeruzalem   .
veliko drugih, ki so prišle z njim v    Jeruzalem   .
angela Gabriela v galilejsko mesto    Nazaret    k devici, zaročeni z možem, ki mu
»Pojdimo torej v    Betlehem    in poglejmo to, kar se je zgodilo in
predpisih Mojzesove postave prinesli v    Jeruzalem   , da bi ga postavili pred Gospoda,
Vrnitev v    Nazaret   
se vrnili v Galilejo, v svoje mesto    Nazaret   .
vsako leto za velikonočne praznike v    Jeruzalem   .
Ker ga niso našli, so se vrnili v    Jeruzalem    in ga povsod iskali.
Nato se je vrnil z njima in prišel v    Nazaret    ter jima je bil pokoren.
Potem ga je odvedel v    Jeruzalem   , ga postavil vrh templja in mu rekel:
Prišel je v    Nazaret   , kjer je doraščal.
Prišel je v    Kafarnáum   , mesto v Galileji, in v soboto učil
poslušali, vse povedal, je prišel v    Kafarnáum   .
JEZUS NA POTI V    JERUZALEM    Samaríjska vas noče sprejeti
niso sprejeli, ker je bil namenjen v    Jeruzalem   .
Na poti v    Jeruzalem    je šel skozi mesta in vasi ter učil.
Ko je potoval v    Jeruzalem   , je šel po poti med Samaríjo in Galilejo.
V    Jeruzalem    gremo in nad Sinom človekovim se bo
Slovesni vhod v    Jeruzalem   
boste pa videli, da vojske oblegajo    Jeruzalem   , tedaj védite, da bo kmalu razdejan.
   Jeruzalem    bodo teptali pogani, dokler se ne izpolni
Pot v    Emavs   
upali, da je on tisti, ki bo rešil    Izrael   .
tisto uro sta vstala in se vrnila v    Jeruzalem    in našla zbrane enajstere in tiste,
Nato so se v velikem veselju vrnili v    Jeruzalem   .
Potem je šel dol v    Kafarnáum    in z njim njegova mati, njegovi bratje
judovska velika noč in Jezus je šel v    Jeruzalem   .
judovski praznik in Jezus je šel v    Jeruzalem   .
so sami stopili v čolne in odpluli v    Kafarnáum    in iskali Jezusa.
Znova je odšel čez    Jórdan    v kraj, kjer je Janez najprej krščeval
ljudi z dežele je šlo pred praznikom v    Jeruzalem   , da bi se obredno očistili.
Slovesni vhod v    Jeruzalem   
praznik, slišala, da Jezus prihaja v    Jeruzalem   .
svojimi učenci odšel čez hudournik    Cédron   .
dan hodá oddaljena od mesta, vrnili v    Jeruzalem   .
Glejte, vi pa ste    Jeruzalem    napolnili s svojim naukom in hočete
Prišla pa je lakota nad ves    Egipt    in nad Kánaan.
Prišla pa je lakota nad ves Egipt in nad    Kánaan   .
In Jakob se je preselil v    Egipt    in tam umrl, kakor tudi naši očetje.
Njihova trupla so prepeljali v    Síhem    in jih pokopali v grobu, ki ga je Abraham
In zdaj pojdi, pošiljam te v    Egipt   !’
in si v svojih srcih želeli nazaj v    Egipt   .
moškega ali žensko, vklenil in prignal v    Jeruzalem   .
Prijeli so ga za roko in peljali v    Damask   .
Prišel je v    Jeruzalem   , kjer se je skušal pridružiti učencem.
odpeljali v Cezaréjo, nato pa poslali v    Tarz   .
Ko je Peter prišel v    Jeruzalem   , so se tisti, ki so bili iz obreze,
Nato je odpotoval v    Tarz    po Savla.
Selevkíjo, od tam pa sta odplula na    Ciper   .
Janez ločil od njiju in se vrnil v    Jeruzalem   .
tistim, ki so prišli z njim iz Galileje v    Jeruzalem   ; ti so zdaj njegove priče pred ljudstvom.
otresla prah s svojih nog in odpotovala v    Ikónij   , njuni učenci pa so bili polni veselja
učencev, sta se vrnila v Listro, od tam v    Ikónij    in od tam v Antiohíjo.
odpotujejo k apostolom in starešinam v    Jeruzalem   , da bi razjasnili to sporno vprašanje.
Ko sta prišla v    Jeruzalem   , jih je sprejela Cerkev z apostoli
Bárnaba je z Markom odplul na    Ciper   .
Nato je Pavel zapustil Atene in šel v    Korint   .
Prispeli so v    Efez   .
Medtem je v    Efez    prišel Jud, ki mu je bilo ime Apólo
prepotoval kraje v notranjosti in prišel v    Efez   .
skozi Makedonijo in Ahájo odpotuje v    Jeruzalem   .
tam,« je rekel, »moram obiskati tudi    Rim   
Potovanje iz Troáde v    Milét   
vkrcali na ladjo in odpluli naprej v    Asos   .
Drugega dne smo se prepeljali na    Sámos    in dan pozneje prišli v Milét.
prepeljali na Sámos in dan pozneje prišli v    Milét   .
Iz Miléta je poslal sporočilo v    Efez    in poklical k sebi cerkvene starešine.
glejte, zdaj grem, zavezan Duhu, v    Jeruzalem   , in ne vem, kaj me bo tam doletelo.
Pavel potuje v    Jeruzalem   
odrinili, smo pluli po najkrajši poti na    Kos   , naslednji dan na Ródos in od tam v
najkrajši poti na Kos, naslednji dan na    Ródos    in od tam v Pátaro.
Zagledali smo    Ciper   , ga objadrali ob južni obali in pluli
v môči Duha svarili, naj ne hodi v    Jeruzalem   .
vred Pavlu prigovarjali, naj ne hodi v    Jeruzalem   .
dneh smo se pripravili in odpotovali v    Jeruzalem   .
bi tudi tamkajšnje vernike prignal v    Jeruzalem   , kjer naj bi bili kaznovani.
Vstani in pojdi v    Damask   !
voditi za roko, dokler nisem prišel v    Damask   .
Vrnil sem se v    Jeruzalem   , in ko sem molil v templju, me je obšlo
dvanajst dni, odkar sem prišel molit v    Jeruzalem   .
upravo province, odpotoval iz Cezaréje v    Jeruzalem   .
naklonjenost, tako da bi dal Pavla prepeljati v    Jeruzalem   ; pripravljali so se namreč, da ga spotoma
»Ali si pripravljen iti v    Jeruzalem   , da se tvoja zadeva razsodi tam v moji
Ko sem prišel v    Jeruzalem   , so se oglasili zaradi njega pri meni
vprašal, če je pripravljen odpotovati v    Jeruzalem   , da se zadeva razsodi tam.
njihovim dovoljenjem potoval tudi v    Damask   .
Pavel pride v    Rim   
Od tam smo vzdolž obale jadrali v    Région   .
In tako smo prišli v    Rim   .
Ko smo prišli v    Rim   , so Pavlu dovolili, da lahko stanuje
Pavel je želel obiskati    Rim   
   Izrael    pa, ki je iskal postavo, ki naj bi
»Glej, na    Síon    postavim kamen spotike in skalo pohujšanja,
Pavlov načrt, da obišče    Rim   
Sedaj pa odhajam v    Jeruzalem   , da bi služil svetim.
poslal, da bodo odnesli vaše darove v    Jeruzalem   .
prisegam pri svojem življenju, da v    Korint    nisem šel samo zato, ker sem vam prizanašal.
posvetovat z nobenim človekom, pa tudi v    Jeruzalem    nisem šel k tistim, ki so bili apostoli
v Arabijo, potlej pa sem se vrnil v    Damask   .
Pozneje sem po treh letih šel v    Jeruzalem   , da bi se spoznal s Kéfom, in sem ostal
letih sem spet šel z Bárnabom gor v    Jeruzalem   .
Nasprotno, ko je prišel v    Rim   , me je zavzeto iskal in našel.
Tíhika pa sem poslal v    Efez   .
Ker je veroval, je zapustil    Egipt   .
knjigo in pošlji sedmim Cerkvam: v    Efez   , v Smírno, v Pêrgamon, v Tiatíro, v
sedmim Cerkvam: v Efez, v Smírno, v    Pêrgamon   , v Tiatíro, v Sárde, v Filadélfijo
Šesti je izlil svojo čašo v veliko reko    Evfrat    in njeno vodovje se je posušilo, tako
narode, ki so na štirih vogalih zemlje,    Goga    in Magóga, ter jih zbral na vojsko.
so na štirih vogalih zemlje, Goga in    Magóga   , ter jih zbral na vojsko.
Videl sem tudi sveto mesto, novi    Jeruzalem   , ko je prihajal z neba od Boga, pripravljen
visoko goro ter mi pokazal sveto mesto    Jeruzalem   , ki je prihajalo z neba od Boga, sijoče
širitev proti jugovzhodu Evrope za    Pariz    morda celo pomembnejša, kajti varnostni
Čast, da odpre letošnji    Cannes   , je šla Lucu Bessonu, francoskemu režiserju
bo o zahtevi občinskega sveta občine    Tolmin    za oceno ustavnosti nekaterih členov
Da nas ne bodo spet potisnili na    Balkan    ...
naftnimi derivati za Rače in Celje, v    Koper    pa naj bi prispela tudi prazna vlakovna
tekli tudi glavni vodi vodovoda za    Ptuj    in okolico.
nesreče je bila magistralna cesta Maribor    Ptuj    med Miklavžem in Ptujem dalj časa zaprta
To je peti slovenski pristop na    Mount Everest   , toda prvi iz Tibeta.
Dr. Drnovšek prihaja v    Washington    v pravem času, ko v Washingtonu po
voditelje sprtih strani na Balkanu, na    Beograd   , Sarajevo in Pale, »ker ob redkih izjemah
Janez Pavel II. je dopoldne prispel v    Vroclav   , kjer začenja 11dnevno potovanje po
četrtega srečanja, je zvečer že prišel v    Piran    in na Bernardin: Milan Kučan je kot
za širši scenarij, jo bo podprl tudi    Washington   , zato je morebiti dobro, če bi Slovenija
podlage v mednarodnih dokumentih, vendar    Beograd    očitno še ni pripravljen na resna pogajanja.
Šentjakob-Malence začeli graditi predor skozi    Golovec   .
Obvoznico    Ormož    (3,7 kilometra) bodo predvidoma dokončali
Čez Vrata in    Čepovan   , po Puštalski dolini, skozi Grgar in
Čepovan, po Puštalski dolini, skozi    Grgar    in čez Prevalje v Gorico.
Daleč je iz Slapa v    Tolmin   .
Pridi v    Rim    in zavij čez Tibero mimo Angelskega gradu.
na Čiginjsko polje in od tam skozi    Ušnik    do Soče.
ko megla iz morja se čez    Kras    razvleče, Devinski grad
bo spet glas pel vam čez    Kras    o kamnolomci iz Nabrežine
Mi gremo na    Kras   .
Skozi    Solkan   .
Skozi    Ušnik    in mimo Čiginja sem se čez Kozaršče
čez Stražo, nato v Jagaršče, Krnico,    Oblakov vrh    in Pisanice v Gor. Trebušo, potem čez
Nekam grem čez    Predil    v visoko Kanalsko dolino, k Materi
zdelo se ji je, da burja ziblje ves    Kras   , da ga z neznansko brzino vleče nekam
kjer se je čez brdo cesta prelila na    Trst   , so se prelili tudi starkini spomini.
vso deželo, sedež biča, ki žvižga čez    Kras   .
Kasneje je hodila v    Trst   , ko sta tam igrala njena dva sinova.
bodo povrnili lahko, vsi, še Tilka, na    Kras   , bodo nekaj dni med temi zidovi zaživeli
   Trst    je bežal od morja proti Krasu, kakor
burja, ki neznansko divje vrši čez    Kras   , čez našo deželo, borovce zvija, brinje
V gostih curkih je lila luč na    Kras   .
skrhala ter se vrnila na stara leta v    Trst   , mlahava, histerična, polna želodčnih
Karpatih", ko je prišel Franc Jožef v    Trst    " in tako dalje.
junak: kakor nič preskoči na konju    Grand Ca‐on   .
dvajset let, ko se je odpravil z doma v    Trst   .
Gorico in vsaj vsak teden enkrat v    Trst   .
in celo z nekim napuhom - odpeljal v    Trst   .
Furlanije, je prišla pred nekaj leti v    Trst   .
Dve Oblakovi sta šli služit v    Trst   , toda kasneje se je zvedelo, da sta
zlomljena in razkopana, razgrnjena čez    Kras   ?
daleč, država pa se je preselila v    Rim   .
Na    Kras    se je povrnil šele leto dni po končani
Bernarda Tula so vlačili iz Gorice v    Trst   , iz Trsta v Koper in iz Kopra v Rim
vlačili iz Gorice v Trst, iz Trsta v    Koper    in iz Kopra v Rim ter mu neprestano
Trst, iz Trsta v Koper in iz Kopra v    Rim    ter mu neprestano dokazovali, da je
štiridesetimi leti pribežal od doma v    Trst    in je tam po beznicah preganjal svoje
Ko je prišel v    Trst   , se je prve čase nekajkrat odkril,
Odpravila sta se bila v    Tolmin   , pa sta se ustavila.
Cestar pretrgal molk, »da pojdeš na    Polog   .
Martin je vedel za pot, ki je peljala na    Polog    in je šel.
Cestar kar takole za šalo poslal na    Polog   .
štiridesetimi leti pribežal od doma v    Trst    in je tam po beznicah preganjal domotožje,
Zavil je dalje in se pripeljal v    Trst   , kjer je kmalu dobil delo in se potopil
Vrnil se bo v    Trst   , Ernest se bo poročil in zibal bo njegova
govoril o svoji nesreči in o vrnitvi v    Trst   , toda na dnu njegovega srca je ležal
dolgovezno pogovarjala s kmeticami, na    Polog    pa je šla vselej šele pod večer, ko
popoldne pa je prišla kar nenadoma na    Polog   .
pretolkel, potem se pa itak vrnem v    Trst   .
K meni na    Polog    že ne moreš.
prosil, naj ga zaskozibog kmalu spravi v    Trst   .
bil prinesel Ernest in odkorakal v    Tolmin   .
Dva dni kasneje so prišli na    Polog    orožniki in aretirali Martina.
Ko sem šel v    Trst   , sem ti hotel pisati, toda kaj, ko
Ko se je vzpenjal po strmini na    Polog    se je dvigala pomladanska megla, trava
teden - in drugo nedeljo je romal v    Tolmin    ter si kupil novo srajco in klobuk.
se bo na vsak način kmalu odselil v    Trst   .
sumljivo premeril in pokazal z roko na    Polog   .
Potem se je Gilda odpravila na    Polog   .
postala tla prevroča, sta se preselila v    Milano   .
Prišla je v    Trst   , tam pa je zvedela, da se je Martin
Žef se je napotil v    Tolmin    in vzel v banki posojilo na posestvo.
Moj Jezus napregel Mico in ga odpeljal v    Tolmin   .
očeta, naj nas pelje še k Matevžu na    Vrh   .
semenj ali po sodnijskih opravkih v    Tolmin   .
bil doma, potem pa jo je pobrisal v    Tolmin   , ker v naši vasi ni bilo postojanke.
Najprej v    Trst    in od tam v Egipt, kjer je v štirih
Najprej v Trst in od tam v    Egipt   , kjer je v štirih letih izhirala ...
morali pred tremi dnevi izprazniti    Trst   
bi šel po spomladanskega prašička na    Oblakov vrh   .
me te noge ne bodo več prinesle na    Oblakov vrh   ,’ je trdil.
torej, Obrekar, Boris in Smukač, na    Oblakov vrh    in vrnili so se brez prašička in brez
In drugo soboto sta šla oba na    Oblakov vrh    po spomladanske prašičke.
- Da boš imel za pot na    Oblakov vrh   , pravi in se veselo smeje.
smo molčali in gledali po dolini na    Baški hrib   , na Črno prst in na Krn ...
dolini na Baški hrib, na Črno prst in na    Krn    ...
noč naokoli, so šli ravno po brvi čez    Reščavec   , in prav takrat ...«
prav takrat, ko so šli po brvi čez    Reščavec   , zaregljala brzostrelka.
In gnali so jih v    Tolmin   .
sinoči odpeljala s komisarjem Bichijem v    Tolmin   , tako pa je morala ostati v tej prekleti
laška družina, kakor je že prišla na    Oblaz    in v Temnik.
družina, kakor je že prišla na Oblaz in v    Temnik   .
bomo mi potisnili iz Kozjih sten v    Čepovan   , iz Čepovana v Gorico, iz Gorice v
Čepovan, iz Čepovana v Gorico, iz Gorice v    Trst    - in iz Trsta v morje!
rami z enotami Rdeče armade osvobodile    Beograd   , glavno in mučeno mesto Demokratične
Njemu je to važno križišče, vrata na    Balkan    in v Srednjo Evropo - nam je to domovina!
Gre za Primorsko in    Trst    ...
»Na    Trst   
Izbral sem celo    Melinski laz   , kjer naj bi se mi v sanjah kazal,
čeprav sem ga razločno videl dirjati čez    Melinski laz   .
ukazali, da bo moral peljati Petra v    Tolmin   , v ječo.«
karabinjerji niso marali odgnati v    Tolmin   .
ko so ga že pobrali, ga odvlekli v    Rim    in ga obsodili na deset let ...
»Jaz sem ga aretiral in odgnal v    Tolmin    ...« je izdavil Justin.
Od tam so lepo videli v    Dominov rob   , v visoko skalo, ki se je na drugem
»Zaradi tega ti res ni bilo treba v    Egipt   
»Rodila bom in se nato vrnem v    Egipt    za dojiljo.
komaj mesec dni, nato se je vrnila v    Egipt    in res ni nikdar poslala ne pisma ne
»Veš kaj, Matic, pojdi včasih v    Dominov rob   
»V    Dominov rob    ...« je ponovil Matic in zamežikal.
Že naslednji dan se je napotil v    Dominov rob    in je storil, kakor mu je rekel Hotejec.
rožo, enkrat na teden pa je krenil v    Dominov rob    ter nosil težke kamne s proda na cesto
V    Tolmin    je skoraj tri ure hoda, zato sta z
Pob se je ozrl v    Dominov rob   , v visoko sivo steno, ki se je navpično
Zato pa tudi greva v    Tolmin   ! ...
Da, v    Trst    je bila zbežala, k teti, ki je bila
po zgornji poti začela vzpenjati na    Stopec   , na tisto lepo široko polico, ki imajo
prišel do kozolca in stopil mimo -    Krn    pa je stal pred njim gol, visok, ponosen
Molče sta šla skozi    Modrej    in molče prišla Pod ključ.
sta šla skozi Modrej in molče prišla    Pod ključ   .
Prav takrat so sekali cesto skozi    Dominov rob   .
do razpotja, kjer se cesta odcepi v    Poljubinj   , in se začela po klancu spuščati proti
Ravno goro, iz Ravne gore v Ajdovščino, v    Trst   , v Gorico, naposled pa ob zelenosinjih
jim tako rekoč pred nosom vkorakali v    Trst   .
Zastrmi se v skalnati    Vranjek   , zadržuje dih in čaka, da priplava
se sam učil doma in naj bi hodil v    Tolmin    k izpitom.
jutri bova vzela pot pod noge in šla v    Tolmin   , da se takoj dogovoriva na gimnaziji.
policijskega avtomobila, ki je drvel skozi    Dominov rob   .
drugo nedeljo lahko šel po šmarnice v    Obrekarjev dob   .
nisem šel niti s Kadetko po šmarnice v    Obrekarjev dob    niti na skrivni shod slovenskih dijakov
vstal ob petih in se peš napotil v    Tolmin   , popoldne pa sem se peš vračal, to
sva obstala in se ozrla v skalnati    Vranjek   .
- Kdaj pojdeva zdaj pod    Vranjek   ?
S Kadetko sva šla pod    Vranjek    šele dve leti kasneje.
začel priganjati domov, je silila še v    Obrekarjev dob   .
Kadetka se je obrnila in se ozrla na    Košutnik   , kakor da ne bi verjela mojim besedam,
Šla sta na Vrtačo ali na    Polog   , k Skopičniku ali celo v Vrbje ...«
Jutri pojdem pod    Vranjek   
Pod    Vranjek   ?
Toda kadar sem šel mimo, v    Okroglik    ali na Zavogal, sem se skoraj vselej
kadar sem šel mimo, v Okroglik ali na    Zavogal   , sem se skoraj vselej ustavil, čeprav
se skozi vrzel pretaknila v samotni    Rejčev laz    - tedaj pa je mama kliknila in obstala,
sem te vprašati, če misliš res pod    Vranjek   
»In pojdeš tudi v    Obrekarjev dob    ?
»V    Dominov rob   
roko, da bi mene s klofuto poslala v    Leoben   , toda dobrovoljni župnik je posegel
»Pod    Vranjek    sem namenjen.«
»Pod    Vranjek   
»Pod    Vranjek    sem namenjen,«
rokami, ko sem rekel, da pojdem pod    Vranjek   , ter me z otroško prisrčnostjo prosila,
Šli so pod    Vranjek    po mladega češkega kadeta, po ostanke
vtaknila pod predpasnik ter se zamaknila v    Dominov rob   , ki je bil zdaj pod nami.
roke pod glavo ter se tudi zamaknil v    Dominov rob   .
Dominove laze, srednja naravnost v    Obrekarjev dob   .
»Če smo že tu, pojdimo vsaj v    Obrekarjev dob   ,« je dodala in se zagnala po srednji
Le zakaj sem silil pod    Vranjek   !
izginila, kakor bi se pogreznila za    Krn   .
Zato si ga poslala v    Dominov rob   , v smrt, ki je prepričljiva in ki
Pripeljala sva se v    Črnomelj   .
ukazali, da bo moral peljati Petra v    Tolmin   , v ječo.«
pa bo dvignila krilo in skočila čez    Skopičnik   .
Ko je skočil čez    Skopičnik    in se zazibal na »tistem presnetem
Na    Most    je hitel tudi naš vaški norček Tantadruj.
je dolga zimska noč zalila samotni    Temnik   
Poslali jih bomo v    Betlehem   , he‐he!
Zato jih bomo poslali v    Betlehem    kar po najkrajši poti, he, he!
Peter Majcen, ki se je že vračal v    Temnik   .
»V    Tihi dol   
»No, in tako sem večkrat prišel tudi v    Črni log   .
»V    Tihi dol   
»Aha, v    Tihi dol   ...
niste rekli, da pojdete kosit otavo v    Tihi dol   
»A v    Tihi dol   
»V    Tihi dol   !« je ponovil Peter Majcen; in hkrati
da zdaj gredo tja, da jih pošljejo v    Betlehem   , hoteli so -«
»In v    Betlehem   ?
In zakaj v    Betlehem   ?« je zazijala žena.
»Le zakaj ne bi šel v    Tihi dol   ?« se je vprašal.
premislil in zavil na levo, da bi šel v    Tihi dol   .
glavo in se zamaknil v širokoplečati    Krn   , ki je tam daleč na koncu doline žarel
Tudi    Temnik    so požgali! -«
Ali so    Temnik    res požgali?«
»Res pa je tudi, da so    Temnik    lahko požgali.«
In zakaj mi je rekel, naj ne hodim v    Tihi dol   ?...
odšli fantje v hosto, so me odvlekli na    Rab   .
zaradi Črnilogarja sem se bil obrnil v    Tihi dol   .
Blažiču sem dvakrat napeljal pogovor na    Črni log   , pa se še zmenil ni ...
zagledal pred sabo z nočjo pregrnjeni    Tihi dol   : videl je zidanico, ki je bila še podobna
bil njegov stric, ga je odpeljal v    Pariz   , da bi se izučil za trgovca.
sta si višjo tehniško šolo, cerkev    Saint‐Denis   , manufakturo Gobelinovih, Invalidsko cerkev
je nekoliko opomogel, je odpotoval v    Savigny   .
Odpeljala sta se v    Calvados    in bila sta navdušena.
Le Havra, od ondod naj bi jih poslali v    Caen   , tam bi jih pričakal Bouvard in odposlal
jih pričakal Bouvard in odposlal v    Chavignolles   .
naložili na selitveni voz in odposlali čez    Nonancourt   , Verneuil in Falaise.
odposlali čez Nonancourt, Verneuil in    Falaise   .
Zvečer ni mogel naprej v    Caen   , ker so bile vse vozovnice že razprodane.
Ko se je v petek pripeljal v    Caen   , njegovih zavojev ni bilo nikjer.
Večkrat je šel v    Falaise   , češ da mora dvigniti denar, domov
Pécuchet se je nekega jutra odpravil v    Bretteville   , vrnil se je zelo pozno, s košaro,
Odpeljala sta se v    Falaise    in naročila žižulek in vpričo lekarnarja
njegov izziv in odpeljala sta se tja v    Bayeux   , da bi si nakupila knjig.
Odpeljala sta se k lekarnarju v    Bayeux    (tisti v Falaisu je bil še vedno jezen
vsak dan hodila k njima iz Barnevala v    Chavignolles   .
Lire in spodaj na obzorju še rdeči    Aldebaran   .
Najraje bi šel kar takoj v    Villers   .
poštno kočijo odpeljala iz Falaisa v    Caen   .
je kmečki voz odcijazil iz Caena v    Bayeux   .
še za daljšo ekskurzijo, potovanje v    Le Havre   , da bi proučila kresilni kremen in
najem, ponudil jima je izlete v okolico,    Ingouville   , Octeville, Fécamp, Lelillebonne,
jima je izlete v okolico, Ingouville,    Octeville   , Fécamp, Lelillebonne,
izlete v okolico, Ingouville, Octeville,    Fécamp   , Lelillebonne,
okolico, Ingouville, Octeville, Fécamp,    Lelillebonne   ,
»   Rim   , če hočete«.
malo zavila s poti, bi lahko obiskala    Etretat   .
In sedla sta na gondolo, namenjeno v    Fécamp   , da bi se najprej odpravila tja, kjer
Pozabila sta na    Etretat   .
je Horac Enooki zmagoslavno vrnil v    Rim   , Dion pa, da je bil ranjen v nogo.
prebirala Gregorja iz Toursa, Monstreleta,    Cominesa   , vse tiste, ki so imeli čudne ali prijetne
nepotrebnem izpostavlja na mostu čez    Inn   , zasede Pont‐Saint‐Esprit in most v
izpostavlja na mostu čez Inn, zasede    Pont‐Saint‐Esprit    in most v Lauriolu; mostova v Lyonu
dneh) je orožnik nenadoma odhitel v    Falaise   .
Cesta v    Bayeux    je popolnoma ustrezala svojemu namenu.
pod bukvami, po kaj je spet prišel v    Chavignolles   , kaj je počel zadnjih šest tednov.
zdanilo, sta ga orožnika odpeljala v    Falaise   .
Favergesa in povedal jima je za odpravo v    Rim   .
stotniku, ki je nekoč presenetil ves    Fécamp   , ko se je povzpel po pečini.
Bonapartejevi vojaki pri napadu na    Fort‐Chambray   ?
kot v letu dni je raziskal Venero,    Mars   , Saturn in triindvajsetkrat Jupiter.
Venero, Mars, Saturn in triindvajsetkrat    Jupiter   .
»Cesta iz Chavignollesa v    Bretteville   .
Nekega dne, ko se je namenil v    Sassedot   , da bi dal nekoga v sveto olje, se
Za    Rim   : kapitolske gosi; Scaevolova roka v
Iz Pariza ga je prinesel v    Chavignolles   .
menil, da bi šli prav zaradi tega v    Le Havre   .
domislila kot olepševalnih načrtov za    Chavignolles   .
rada zvedela, v kateri kopališki kraj,    Courseulles   , Langrune, Ouistreham ali Luc, zahaja
kateri kopališki kraj, Courseulles,    Langrune   , Ouistreham ali Luc, zahaja najboljša
kopališki kraj, Courseulles, Langrune,    Ouistreham    ali Luc, zahaja najboljša in najspodobnejša
Courseulles, Langrune, Ouistreham ali    Luc   , zahaja najboljša in najspodobnejša
proti Istanbulu, po najbližji poti čez    Beograd   , ampak naokoli, čez Dalmacijo.
Na koncu me je povabil v goste v    Samokov    in resnega obraza obljubil, da bodo
   Samokov    je kraj pol dneva vožnje iz Sofije
znamenitosti in med drugim tudi hitri vzpon na    Musul    - najvišji vrh Balkana.
hočeš po kopnem v Azijo, moraš skozi    Istanbul   .
sprejel povabilo, da grem z njimi v    Tarsus   , dol k morju, na veselico, ki jih čaka,
kanjonih, ki se vse iztekajo nekam dol v    Tigris    in Evfrat, spodaj bujna zelena vegetacija,
vse iztekajo nekam dol v Tigris in    Evfrat   , spodaj bujna zelena vegetacija, zgoraj
ponovila vsa vprašanja, zakaj sem prišel v    Iran   , zakaj z biciklom, kaj hočem, koga
me s kolesom vred pelje naravnost v    Teheran   , rekoč da je tujcu samemu nevarno.
vodi varna pot po ravnini naravnost v    Teheran   , druga pa noter v Kurdistan - na fronto
naravnost v Teheran, druga pa noter v    Kurdistan    - na fronto in potem tam čez hribe
Roke so kar same zavile v    Kurdistan   .
(polovico fronte z Irakom gre skozi    Kurdistan   ), se ti ne podajajo previsoko.
tri dni po klancu navzdol pridrvim v    Sanandaj   , glavno mesto Kurdistana, sem zbit,
Pot za    Teheran    je bila prosta.
šah Reza Pahlavi skušal pozahoditi    Iran    in ga spraviti v 20.stoletje.
zboljšanja odnosov med deželama pregnal v    Pariz   .
Prošnjo za tranzitni vizum čez    Afganistan    so mi seveda zavrnili.
prodrle daleč v notranjost, razbile so    Abadan   , Koramšar, Ahuroz v Kuzestanu, kjer
daleč v notranjost, razbile so Abadan,    Koramšar   , Ahuroz v Kuzestanu, kjer so glavna
notranjost, razbile so Abadan, Koramšar,    Ahuroz    v Kuzestanu, kjer so glavna črpališča
mesecu in pol mojega potovanja čez    Iran    sem bil v gosteh pod mnogimi strehami,
tudi skobca stisnil skozi ograjo v    Pakistan   , nisem mogel sprostiti mračnih napetosti
Greš skozi srednjeveški    Iran   , predvčerajšnjim skozi sodobno Ameriko,
sodobno Ameriko, jutri skozi arhaični    Sudan   .
skladu s svojimi interesi požreti tudi    Afganistan    še preden to uspe carski Rusiji.
zadržkov potujejo v dva dni hoje oddaljen    Chitral    ali Dir po nakupih ali čisto preprosto
v dva dni hoje oddaljen Chitral ali    Dir    po nakupih ali čisto preprosto iz turističnih
prelaza zagledal zasneženi sedemtisočak    Tirichmir   , sem bil prerojen in kot v nebesih.
Ja, v    Birir    so šli, festival pula se praznuje.
   Vrh    prelaza sem dosegel še pred mrakom.
Največ Afganistancev beži v    Pakistan    (ne v Iran) zaradi kulturnih, verskih
Afganistancev beži v Pakistan (ne v    Iran   ) zaradi kulturnih, verskih in zgodovinskih
moram, če hočem ilegalno z njimi v    Afganistan   , kontaktirati in dobiti pismeno privolitev
Pakistanska policija ve, da nameravaš v    Afganistan   , pazi se, me je ponoči prišel zbudit
V času moje kratke hoje v    Hindukuš    oktobra 1985 so tekle večje operacije
kalašnikovi pogosto romajo na trg v    Peshawar   , koder prodani za 800 do 1000 dolarjev
Od maja do oktobra se da priti v    Chitral    po divji serpentini iz pešawarskih
Badakshana, od sovjetske invazije v    Afganistan    naprej pa se mora ljudstvo zadovoljiti
prepozno, priti bi moral avgusta ko    Chitral    igra z Gilgitom na Shandur Passu.
je žal, tako hitro potovanje skozi    Hindukuš    je, kot bi lizal med skozi šipo.
Med vzponi ekspedicij v    Karakorum    so se Hunze po besedah alpinistov izkazali
mladi neohipiji peljali prodat gor v    Nepal   , prečkal indijsko mejo.
spremenili Dharmasalo v malo Lhaso, mali    Tibet    v Indiji.
božanska luč dharme prinešena v deželo    Tibet    šele s prevedenimi teksti in da so
Ko so    Tibet   , tako kot večino Azije, vključno s
Ko so v    Tibet    vkorakali Džungar Mongoli, so ga baje
začetku stoletja tako Britanci kot Rusi    Tibet    zamenjali za druge interese in ga prepustili
samo težko prehodni tereni, je bila v    Peking    poslana pogajalna delegacija.
30.000 demonstrantov, ki so vzklikali    Tibet    Tibetancem in Kitajci, pojdite na Kitajsko
Kitajci ob poskusih, da bi pokorili    Tibet   , križali, žive zažgali ali pokopali
reakcija držav, ki bi lahko vplivale na    Peking   , zaradi političnih mahinacij delitve
najvišja planota na svetu meji na Indijo,    Nepal   , Butan, Burmo in na drugi strani karakorumske
planota na svetu meji na Indijo, Nepal,    Butan   , Burmo in na drugi strani karakorumske
strani karakorumske verige tudi na    Pakistan    in Sovjetsko zvezo.
1963 izglasovali novo ustavo za novi    Tibet   .
Budgayo sem se nameril naokoli čez    Pandžab   .
Ne vem zakaj, ampak vleklo me je v    Amritsar   , nekaj v meni je na vsak način hotelo
na policijski postaji, na prehodu v    Pandžab   .
ki so zadnja leta začeli okupirati    Puri   , ker jim tam na plaži za dolar ali
najambicioznejše akcije šteje napad na Kitajsko in    Irak   .
jim obisk čez lužo nadomešča nekdanji    Bejrut   .
Ovinek v    Bombay    sem pravzaprav naredil, da bi se oglasil
petičnih hotelov ta del mesta spominja na    Honolulu   .
indianizacije kmalu spremenilo v bolj domači    Poduchery   .
iz političnega dela v takrat zaspani    Pondicherry    in ostal štiri leta v tihi meditaciji.
občutljivih popotnikov, ki pridejo v    Pondicherry   , mi je pripovedovala, da se jih poloti
V naslednjih letih je bilo v    Auroville    vloženih veliko sredstev in energije.
donatorji) in da so potemtakem oni zgradili    Auroville    in da ga imajo zato tudi pravico upravljati.
Sri Aurobindova družba je    Auroville    (večinoma so bili iz Amerike, Nemčije,
sredstev, ki so prihajala od donatorjev za    Auroville   , in nagajanja pri izdaji in podaljševanju
ni to in gredo, kdor ostane, je za    Auroville   , kakršen zdaj pač je, tu se najdejo.
Ladjo za    Singapur    sem čakal še en mesec.
južni Aziji, ki je zgradila veličastni    Angkor Wat    - mesto tempelj, ki se šteje za največji
raztreseni so čez južno Kitajsko, Burmo,    Laos    in Tajsko.
še vedno skozi Tajsko, iz Bangkoka v    Hong Kong    in potem naprej v Ameriko in Evropo.
z motorjem odpelje po cesti nazaj v    Ban Than   .
zdravljenje v detoksinacijski center v    Chiang Mai   , vendar so prišli nazaj s pipo v roki.
v Phnom Penhu in Hanoiju, bolje za    Bangkok   , so pripovedovali prostovoljci.
kraljestvo, ki je obsegalo tudi današnji    Laos    in dele Vietnama in Tajske.
Leta 1493 so Tajci osvojili    Angkor Wat    in Vietnamci vzhodne province.
vsesplošnim zmagoslavjem vkorakali v    Phnom Penh   .
bile deportirane na zahod v provinco    Battambang   .
Khmer, ki je pod Pol Potom pobegnil v    Hanoi   , je podprt s 140.000 vietnamskimi vojaki,
farmarjev, ki jih pošiljajo zvodnikom v    Bangkok    in Patayo.
Takšnega me je prineslo na    Koh Samui   .
Prvo pismo sem nesel v    Poyung   .
otoka Somosirja, še najbolj spominja na    Afganistan   .
potovali na učenje tako daleč, kot je    Tibet   .
lotosov dragulj v Kampučiji (khmerski    Angkor Wat   ) za najmanj tristo let.
Ponoči sem s trajektom z Jave prispel na    Bali    in takoj začutil spremembo.
Tako nekako opisujejo    Bali    prospekti, ki jih je najti v vseh turističnih
roža s še vedno 41 vročine privlekel v    Bedulu   .
leto verjetno s svojo jahto plul na    Bali   .
karto in se naslednji dan vrnil na    Bali   .
Gail z otrokoma odpravila na jug v    Townsvill    na festival aboridžinske folklore,
rekla, da se je premislila in ne gre v    Pariz   , niti kam drugam, ker se želi poročiti
zaroko boleče prekinil, pobegnil v    Berlin   , potem pa vse do prezgodnje smrti pesniško
In kako ste prišli sèm, na    Kras   ?
upokojil in se dokončno vrnil domov na    Kras   , je posadil več sto trt, za praznike
Moja Draga je v torek odletela... v    Pariz   ...
po Večni poti za Rožnikom peljali v    Šentvid    in naprej proti Brniku.
voznem redu v avli prebral, da letalo za    Pariz    odleti šele čez dobri dve uri; Draga
da bi tvoj oče videl Dragin odhod v    Pariz    precej drugače od tebe...
kjer se razpre pogled na tomajski grič    Tabor   , na katerem stoji velika zgradba nekdanjega
potem je sredi 19. stoletja potovala na    Dunaj    in šele po prvi svetovni vojni je pristala
družbo nekam na izlet, menda res na    Lido   , kot si rekel, Bruno.
šla sva v    Tamar   , macesni na pobočjih so rumeneli, v
Še prej bi mi odletela v    Pariz   ...
svojih odkritjih in občasno potuje v    London   , da bi poskrbel za njihovo izdajo...“
ali v vesoljski ladji, ki potuje na    Mars   ?
govorili takrat na najinem sprehodu v    Tomaj    - je tudi ta povezana z relativnostno
pozabil: želiš telefonirati Dragi v    Pariz   ? ...
mornarji so se na prvem potovanju v    Novi svet    bali, da bodo padli čez rob Starega sveta,
prihodnji teden: bi šel v soboto z mano na    Nanos   ?
na zaključni izlet, zato bova šla na    Nanos    kar sama.
vsekakor zelo neprimeren dan za vzpon na    Nanos   , morda bo vreme jutri lepše.
prihodnji teden, magari med potjo na    Nanos   ... sicer pa še ni tako pozno, najprej
Da odhaja v    Pariz    k svoji dragi?
Res je, odhajam... k Dragi grem, v    Pariz   .
z nekom, ki te dni odhaja z avtom v    Pariz    in išče sopotnika.
rad videl, da prideš čim prej spet na    Kras   .
Janez odhaja v    Pariz   ... že jutri ali v ponedeljek.
Za Gorenjo vas in    Col    ter širše okolje obeh krajev takšna
da ne bodo naši študentje hodili v    Gradec    ali Celovec, pač pa bodo avstrijski
naši študentje hodili v Gradec ali    Celovec   , pač pa bodo avstrijski študentje,
bi v zvezi s temi naselji izpostavil    Studor   .
svetovne dediščine vpisane matični    Kras   , rudarsko mesto Idrijo in Bohinjske fužinske planine.
spomenika štirim prvim pohodnikom na    Triglav   , ker v Soški dolini nismo bili zadovoljni
počasi dobili kot simbol v našem grbu    Storžič    ali pa kakšen drug vrh.
nadutosti, današnji Mag govori o desantu na    Bohinj   .
mehanika v gradbeništvu, tako skozi    Bohinj   , skozi Trento in povsod, kjer trenutno
Poglejte si cesto na    Vršič    iz gorenjske smeri.
menim, da so pozabili celo na Trento, na    Bovec    in na Kobarid.
pozabili celo na Trento, na Bovec in na    Kobarid   .
Mislili pa so na    Bohinj   .
Na    Bohinj   , ki je bliže, bolj dostopen, bliže
oprostite iz Komarče, ko bom jaz gledal    Bohinj    nazaj dol, bom videl to glomazno svinjarijo
Ni vedel, da gleda    Bohinj    in da je to znotraj njihovih parkov.
Tisti ki    Bohinj    spoštujemo kot naravno dediščino, ki
plačnice v evropski proračun so na    Bruselj    že naslovile pismo, v katerem so izrazile
Toda tudi v    Trst    (in Koper) so se decembra začele vračati
Toda tudi v Trst (in    Koper   ) so se decembra začele vračati velike
na dan, ko je človek prvič stopil na    Triglav   .
dan in pogled na 2132 metrov visoki    Storžič   , ki je zaradi sveže debele snežne odeje
V    Rožni Dol    napeljani vodovod za enajst tamkajšnjih
včerajšnji že 12. novoletni zimski vzpon na    Trdinov vrh    spet pritegnil množico pohodnikov.
nekaterih od teh idej nedvomno odpotovati v    Haag   .
komandosov jeseni leta 1996 pomagale zavzeti    Kabul    in vzpostaviti radikalni talibski režim
kot podporo ob vojaški invaziji na    Afganistan   .
salto, ko so se po ameriškem napadu na    Afganistan    čez noč spremenili iz talibskih zaveznikov
Predsednik Mušaraf je postal za    Washington    več kot zgolj sprejemljiv sogovornik,
pomembnejših koridorjev pa pelje čez    Balkan   .
so za napad posredno obtožile tudi    Pakistan   .
odpeljali v psihiatrično bolnišnico v    Ormož   .
Reflexove ranjene leve, laški pivovarji v    Split   
Union Olimpija je odpotovala v    Zagreb    brez še vedno nepripravljenega Saša
Ljubljano in nato še za konec, 9. t. m., v    Zagreb   .
Polovičen učinek za    Ontario   
Smučarski skakalci so se preselili v    Innsbruck   , kjer jih danes čakajo kvalifikacije,
sestro Aljo zadnji dan leta vrnili v    Portorož   .
Na regato v    Marseille    je namreč mlajša od sester Černe, Teja,
je zasnoval nekega dne med vožnjo v    Monaco   : poslovni projekt, ki obsega proizvodnjo,
vlade o odhodu japonskih vojaških sil v    Irak   .
Že konec januarja bo v    Irak    odšlo kakih tisoč japonskih vojakov,
odobrili odhod skupine strokovnjakov v    Njongbjon   .
tudi izjavil, da se bo z odhodom v    Haag    izognil hudim nemirom, zmedi, skratka
kot velik nacionalni junak preselil v    Beograd   , kjer je najprej padel v objem prav
srbsko Bosno, srbsko Hercegovino, srbski    Dubrovnik   , srbsko Liko, srbski Kordun, srbsko
srbski Dubrovnik, srbsko Liko, srbski    Kordun   , srbsko Banijo, srbsko Slavonijo, srbski
Banijo, srbsko Slavonijo, srbski zahodni    Srem   , srbsko Baranjo in srbsko Makedonijo«.
znak, ki bi vas napotil nazaj vsaj v    Straßburg    (da o Strasbourgu niti ne govorimo).
Ko sem prvič prišel za sodnika v    Strasbourg   , sem si seveda moral kupiti avto.
naprej smejati, pazite, koga pošljete v    Bruselj   .
vendar se ljudje bojijo potovati v    Lagos   .
Od nas so ga odpeljali v    Lagos   , iz Lagosa v Liverpool in od tam v
so ga odpeljali v Lagos, iz Lagosa v    Liverpool    in od tam v Cadburry, kjer so delali
Lagos, iz Lagosa v Liverpool in od tam v    Cadburry   , kjer so delali čokolado.
nadene svojo meniško kuto in pohiti v    Wittenberg   .
Po svoji vrnitvi z Wartburga v    Wittenberg    Luther hitro vzpostavi red in mir.
Luthru: sel prinese veselo novico v    Wittenberg   , protestanti so se uprli cesarju in
Sulejmana II., ki je leta 1529 skoraj že osvojil    Dunaj   , na umik.
»Ko spet pridem domov v    Wittenberg   ,« je pisal svoji Kati, »se bom ulegel
Nazadnje Karl V. osvoji    Wittenberg   , srce reformacije.
Zato pa smo imeli    Vietnam   , Kambodžo, Laos, Haiti, Panamo, Gvatemalo,
Zato pa smo imeli Vietnam, Kambodžo,    Laos   , Haiti, Panamo, Gvatemalo, Falklande,
smo imeli Vietnam, Kambodžo, Laos,    Haiti   , Panamo, Gvatemalo, Falklande, Čile,
Haiti, Panamo, Gvatemalo, Falklande,    Čile   , Somalijo, Vzhodni Timor, Jugoslavijo,
Gvatemalo, Falklande, Čile, Somalijo,    Vzhodni Timor   , Jugoslavijo, Afganistan, zato imamo
Somalijo, Vzhodni Timor, Jugoslavijo,    Afganistan   , zato imamo danes Irak.
Jugoslavijo, Afganistan, zato imamo danes    Irak   .