Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/IZžp6 (7)


leta) dokončan odsek avtoceste med    Danami    in Fernetiči (3,8 kilometra), Divača-Kozina
Pod    Avčami    se je zagledal v Sočo, ki se je penila
Julčka, ki je bil doma tam nekje pod    Višarjami    in ki se je podpisoval Julius Roth,
Sonce je že dober seženj nad    Brezmi   .
je obležal v Robeh, ga je videl nad    Brezmi   .
Temnikar je stal na melišču pod    Robmi   .
Na belem melišču pod    Robmi    se je še enkrat zbudil, a zbudil se