Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/IZže4 (589)


sprožil ofenzivo v Južni Indiji in pustil    Severno Afriko    pri miru.
prenavljati preteklost, pač pa oskrbovati    Oceanijo    s časniki, filmi, učbeniki, telekranskim
Kanadi so odleteli na sestanek nekam v    Sibirijo    ter se tam posvetovali s člani evrazijskega
»Lahko so vas kot živino prepeljali v    Kanado   
»Zavzeli so    Indijo    ali kaj takega,« je nedoločno odvrnila.
Ko si je Rusija priključila    Evropo    in so se Združene države polastile
otoke skupaj z Britanskim otočjem,    Avstralazijo    in južni del Afrike.
manj izrazito zahodno mejo, obsega    Kitajsko    in dežele južno od nje, Japonske otoke
njene razsežne zemeljske planjave,    Oceanijo    širjave Atlantika in Pacifika, Eastazijo
Oceanijo širjave Atlantika in Pacifika,    Eastazijo    pa plodovitost in delavnost njenih
superdržavi, ki nadzira ekvatorialno    Afriko   , dežele Srednjega vzhoda.
Južno    Indijo    ali Indonezijsko otočje, so na voljo
Eastazija; linija, ki v Mongoliji ločuje    Evrazijo    in Eastazijo, ni nikdar stabilna; vse
linija, ki v Mongoliji ločuje Evrazijo in    Eastazijo   , ni nikdar stabilna; vse tri sile si
resnična in se mora zmagovito končati za    Oceanijo   , ki bo slednjič nesporno zagospodovala
Evrope, po drugi strani pa bi bilo za    Oceanijo    mogoče, da potisne svoje meje do Rena
podmorniške baze na Rtu, bo to presekalo    Oceanijo    na dvoje.
Za    Italijo    in Sicilijo je to Harondas in za nas
Za Italijo in    Sicilijo    je to Harondas in za nas Solon.
Homerja in pravijo, da je on vzgojil    Grčijo   , da moramo pri njem iskati nasvete
Janeza vrgli v ječo, se je umaknil v    Galilejo   .
Jezus je obhodil vso    Galilejo   .
Iz mesta je šel v    Betánijo    in tam prenočil.«
Ko bom pa vstal, pojdem pred vami v    Galilejo   
Pred vami pojde v    Galilejo   , tam ga boste videli.’
sporočita mojim bratom, naj gredo v    Galilejo   ; tam me bodo videli.«
Enajst učencev se je odpravilo v    Galilejo    na goro, kamor jim je bil Jezus naročil.
pa so Janeza zaprli, je šel Jezus v    Galilejo   .
Dospejo v    Betsájdo   .
Od tam so šli naprej in prepotovali    Galilejo   , vendar ni hotel, da bi kdo to zvedel.
Dospeli so v    Jêriho   .
pozno, se je z dvanajsterimi napotil v    Betánijo   .
svojem vstajenju pojdem pred vami v    Galilejo   
Pred vami pojde v    Galilejo   ; tam ga boste videli, kakor vam je
šel iz Galileje, iz mesta Nazareta, v    Judejo   , v Davidovo mesto, ki se imenuje Betlehem,
po Gospodovi postavi, so se vrnili v    Galilejo   , v svoje mesto Nazaret.
Jezus se je v môči Duha vrnil v    Galilejo    in glas o njem se je razširil po vsej
k nobeni izmed njih razen k vdovi v    Sarépto    na Sídonskem.
»Neki človek je šel iz Jeruzalema v    Jêriho    in je padel med razbojnike.
potoval v Jeruzalem, je šel po poti med    Samaríjo    in Galilejo.
Jeruzalem, je šel po poti med Samaríjo in    Galilejo   .
Prišel je v    Jêriho    in šel skozi mesto.
Naslednji dan je Jezus hotel oditi v    Galilejo   .
ampak njegovi učenci, - je zapustil    Judejo    in spet prišel v Galilejo.
je zapustil Judejo in spet prišel v    Galilejo   .
Moral je iti skozi    Samaríjo   .
Ko je prišel v    Galilejo   , so ga Galilejci sprejeli, ker so videli
Prišel je torej spet v galilejsko    Kano   , kjer je bil spremenil vodo v vino.
zvedel, da je prišel Jezus iz Judeje v    Galilejo   , se je odpravil k njemu in ga prosil,
Jezus, odkar je iz Judeje prišel v    Galilejo   .
»Zapústi ta kraj in pojdi v    Judejo   , da bodo tudi tvoji učenci videli dela,
Pojdi v    Síloo    in se umij.’
»Pojdimo spet v    Judejo   
pred veliko nočjo je Jezus prišel v    Betánijo   , kjer je bival Lazar, ki ga je Jezus
Filip je prišel v mesto    Samaríjo    in tam oznanjal Kristusa.
jugu, k cesti, ki pelje iz Jeruzalema v    Gazo   
veselo oznanilo, dokler ni prišel v    Cezaréjo   .
bratje to zvedeli, so ga odpeljali v    Cezaréjo   , nato pa poslali v Tarz.
In zdaj pošlji nekaj mož v    Jópo   , da ti pripeljejo Simona, ki se imenuje
Povedal jim je vse in jih poslal v    Jópo   .
Naslednjega dne je prispel v    Cezaréjo   ; tam ga je že čakal Kornelij, ki je
Pošlji v    Jópo    in pokliči Simona, ki se imenuje Peter;
Pošlji v    Jópo   , da ti pripeljejo Simona, ki se imenuje
Cipra in iz Ciréne, ki so po prihodu v    Antiohíjo    navezali stike tudi z Grki in jim prinesli
Cerkve, tako da so poslali Bárnaba v    Antiohíjo   .
ga je našel, ga je odpeljal s sabo v    Antiohíjo   .
dneh so prišli preroki iz Jeruzalema v    Antiohíjo   .
odposlana po Svetem Duhu in prispela v    Selevkíjo   , od tam pa sta odplula na Ciper.
potovala naprej in prišla v pizídijsko    Antiohíjo   .
sta se zatekla v mesta Likaónije - v    Listro   , Derbo in sosedne kraje - in tam oznanjala
zatekla v mesta Likaónije - v Listro,    Derbo    in sosedne kraje - in tam oznanjala
Naslednjega dne je z Bárnabom odpotoval v    Derbo   .
Pavel in Bárnaba se vrneta v    Antiohíjo   
pridobila veliko učencev, sta se vrnila v    Listro   , od tam v Ikónij in od tam v Antiohíjo.
Listro, od tam v Ikónij in od tam v    Antiohíjo   .
Prepotovala sta    Pizídijo    in prispela v Pamfílijo.
Prepotovala sta Pizídijo in prispela v    Pamfílijo   .
besedo v Pergi in se nato spustila v    Atálejo   .
Od tam sta odplula v    Antiohíjo   , kjer sta se bila priporočila božji
Potovali so čez    Feníkijo    in Samaríjo in pripovedovali, kako
Potovali so čez Feníkijo in    Samaríjo    in pripovedovali, kako se pogani spreobračajo,
ju s Pavlom in Bárnabom pošljejo v    Antiohíjo   ; to sta bila Juda s priimkom Bársaba
Poslanci so se poslovili in odpotovali v    Antiohíjo   , tam so sklicali množico in izročili
Potoval je skozi    Sirijo    in Kilíkijo in tam utrjeval cerkvena
Potoval je skozi Sirijo in    Kilíkijo    in tam utrjeval cerkvena občestva.
Prišel je v    Derbo    in od tam v Listro.
Prišel je v Derbo in od tam v    Listro   .
Potovanja skozi    Malo Azijo   
Potovali so skozi    Frígijo    in deželo Galačanov, ker jim Sveti Duh
prišli do Mízije, so poskušali priti v    Bitínijo   , toda Jezusov Duh jim tega ni dovolil.
potovali prek Mízije in se spustili v    Troádo   .
»Pridi v    Makedonijo    in pomagaj nam!«
iskati priložnost, da bi odrinili v    Makedonijo   .
Potovala sta skozi    Amfípolo    in Apolónijo ter prispela v Tesaloníko,
Potovala sta skozi Amfípolo in    Apolónijo    ter prispela v Tesaloníko, kjer so
Amfípolo in Apolónijo ter prispela v    Tesaloníko   , kjer so Judje imeli shodnico.
so bratje Pavla in Sila odpravili v    Berójo   .
Pavel se vrne v    Antiohíjo   
Nato se je napotil v    Antiohíjo   .
vrsti prehodil deželo Galačanov in    Frígijo    ter povsod utrjeval učence.
Ko je nameraval odpotovati v    Ahájo   , so ga bratje spodbujali in pisali
dogodkih se je Pavel namenil, da skozi    Makedonijo    in Ahájo odpotuje v Jeruzalem.
Pavel namenil, da skozi Makedonijo in    Ahájo    odpotuje v Jeruzalem.
sodelavcev, Timóteja in Erásta, je poslal v    Makedonijo   , sam pa je še nekaj časa ostal v provinci
Pavel potuje v    Makedonijo    in Grčijo
Pavel potuje v Makedonijo in    Grčijo   
je od njih poslovil in odpotoval v    Makedonijo   .
Naposled je prišel v    Grčijo    in tam je ostal tri mesece.
zalezovali, zato je sklenil, da se vrne čez    Makedonijo   .
Filípov in čez pet dni prišli k njim v    Troádo   .
Asosu, smo ga vzeli na krov in prišli v    Mitiléno   .
naslednji dan na Ródos in od tam v    Pátaro   .
Tam smo našli ladjo za    Feníkijo   , se nanjo vkrcali in odpluli.
objadrali ob južni obali in pluli v    Sirijo   .
Pluli smo naprej in iz Tira prišli v    Ptolemáido   .
Naslednji dan smo šli naprej in prispeli v    Cezaréjo   .
Pavla pošljejo v    Cezaréjo   
lahkooborožencev, da ob tretji nočni uri odrinejo v    Cezaréjo   
Prispeli so v    Cezaréjo   , izročili pismo namestniku in tudi
osem ali deset dni, nato se je vrnil v    Cezaréjo   .
sta prišla kralj Agrípa in Bereníka v    Cezaréjo    na vljudnostni obisk k Festu.
Ko je bilo sklenjeno, da odplovemo v    Italijo   , so Pavla in nekaj drugih jetnikov
Kilíkiji in Pamfíliji in prispeli v    Miro    v Líkiji.
ladjo, ki je plula iz Aleksandríje v    Italijo   , in nas vkrcal nanjo.
Ker so se bali, da jih bo zaneslo v    Sirto   , so spustili zavorno sidro in se tako
želim priti k vam, ko bom potoval v    Španijo   .
izročil to darilo, bom mimo vas šel v    Španijo   .
Makedoniji; potovati namreč nameravam skozi    Makedonijo   .
Od vas sem hotel odpotovati v    Makedonijo    in iz Makedonije zopet k vam, da bi
bi me vi preskrbeli za potovanje v    Judejo   .
Ko sem prišel v    Troádo   , da bi oznanjal Kristusov evangelij,
sem se poslovil od njih in odšel v    Makedonijo   .
Tudi po prihodu v    Makedonijo    nismo imeli nobenega pokoja.
mano, temveč sem se nemudoma odpravil v    Arabijo   , potlej pa sem se vrnil v Damask.
Ko pa je prišel Kéfa v    Antiohíjo   , sem se mu v obraz uprl, ker je delal
Pa tudi v    Tesaloníko    ste mi dvakrat poslali, kar sem potreboval.
laodikéjski Cerkvi, pismo, poslano v    Laodikéjo   , pa preberite tudi vi
Kakor tedaj, ko sem odhajal v    Makedonijo   , te tudi zdaj prosim: ostani v Efezu
Odpotoval je v    Tesaloníko   , Kréskens v Galatíjo in Tit v Dalmacijo.
Odpotoval je v Tesaloníko, Kréskens v    Galatíjo    in Tit v Dalmacijo.
Tesaloníko, Kréskens v Galatíjo in Tit v    Dalmacijo   .
Tíhika, skušaj čimprej priti k meni v    Nikópolo   .
Tudi mesti    Sódomo    in Gomóro je obsodil na uničenje in
Tudi mesti Sódomo in    Gomóro    je obsodil na uničenje in ju upepelil
in pošlji sedmim Cerkvam: v Efez, v    Smírno   , v Pêrgamon, v Tiatíro, v Sárde, v
Cerkvam: v Efez, v Smírno, v Pêrgamon, v    Tiatíro   , v Sárde, v Filadélfijo in Laodikéjo!«
Smírno, v Pêrgamon, v Tiatíro, v Sárde, v    Filadélfijo    in Laodikéjo!«
Tiatíro, v Sárde, v Filadélfijo in    Laodikéjo   
čez dan postopno razširile nad vso    Slovenijo   .
Maribor - Lendava in vodita tudi skozi    Mursko Soboto   .
Slovenski vojaki pripravljeni za odhod v    Albanijo   
Mislili ste, da letite v    Evropo   , a glej ga, zlomka, pristali ste -
vrata že sicer gostoljubno odprta - v    Evropo   .
Slovenska vojska odhaja na prvo misijo v    Albanijo   
Jugoslovanski armadi in je med vojno za    Slovenijo    s sanitetnim vozilom prestopil na slovensko
Vsi, ki gredo v    Albanijo   , so prostovoljci, stari povprečno 27,
Matjaž Žargi je bila pri lobiranju za    Slovenijo    zelo uspešna.
zapisal, da bi zavrnitev ratifikacije    Slovenijo    »izprla iz evropskega dialoga, katerega
ustavno ureditev - poskus spraviti    Slovenijo    v podrejenost ali odvisnost nasproti
sporazum tako, da obveznosti za republiko    Slovenijo    začnejo veljati po končanem postopku
svojem pomenu in sijaju prekašal celo    Firenco    in Atene.
ker gre za zadevo izjemnega pomena za    Slovenijo   .
škofije, vsaka od 11 skupin pa je v    Postojno    prinesla križ kot simbol poslanstva
50. let je odšel na študij v takratno    Nemško demokratično republiko   , v domovino pa se je vrnil, ko se je
obiskovalcev je danes dopoldne zavzelo    Metliko    in njene tri trge, kjer so Belokranjci
povečal za 11 odstotkov, uvoz blaga v    Slovenijo    pa za 38 odstotkov.
Državni zbor razpravlja o vključevanju v    Evropo   
prepričati vrhove ameriške oblasti, da bi    Slovenijo    vključili v krog držav iz Vzhodne in
Ko je Sulejman prišel v    Turčijo   , je sorodnikom dejal, da je žena pobegnila
Večina je podprla zamisel, da bi bilo za    Izolo    bolje, če bi skušala razvijati svoj
Od tam so odšli v    Valburgo    pri Smledniku, kjer ima Marko Tršan
slovenskega kongresa - Konference za    Slovenijo   , povedal mag. Vinko Vodopivec, »ne
Bodo    Zelenico    nad Ljubeljem zaprli?
konferenci povzel v treh točkah: »V združeno    Evropo    sodijo vse evropske države, kar je
sprejel sklep, da je ta dokument za    Slovenijo    ni sprejemljiv.
Severnoatlantske vojaške zveze le s tremi kandidatkami:    Poljsko   , Češko in Madžarsko.
Severnoatlantske vojaške zveze le s tremi kandidatkami: Poljsko,    Češko    in Madžarsko.
tremi kandidatkami: Poljsko, Češko in    Madžarsko   .
strategijo skupine Svetovne banke za    Slovenijo    do leta 2000.
vplivnih senatorjev izrecno podprla    Slovenijo    kot četrto kandidatko, meni premier.
razočaranje, da so v Beli hiši izpustili    Slovenijo   .
trinajstega, vendarle ni bil tako črn dan za    Slovenijo   , kot je bilo mogoče videti na prvi
vladnih predstavnikov trdno navijajo za    Slovenijo   , prisiliti Clintona k umiku.
bi kozmetiko najprej pretihotapil v    Slovenijo    in potem v Srbijo.
pretihotapil v Slovenijo in potem v    Srbijo   .
leto štirikrat na Mengore, dvakrat na    Sveto goro    in vsako tretje leto k Mariji Pomagaj
Puštalski dolini, skozi Grgar in čez Prevalje v    Gorico   .
V    Deželo    zlatega sonca in rdečega vina, temnih
Saj se bo povrnil v svojo    Deželo    zlatega sonca in rdečega vina, temnih
Pridi v Rim in zavij čez    Tibero    mimo Angelskega gradu.
Tudi Krilan gre v    Francijo    med naše.
Za    Vrtačno    je pasel krave, zagnal jih je proti
Ali me peljejo v    Idrijo   ?
Morda pa v    Gorico   ?
V    Gorico   , v ječo, ga je pretreslo.
Iz Tolmina v    Gorico   , daleč od doma. -
proti Volčam... zbogom... gremo na jug ... v    Gorico   .
Pod Avčami se je zagledal v    Sočo   , ki se je penila med skalovjem.
še gremo tam ob morju V    Barbano    vsi, k Mariji vsi, v svete kraje,
vse to ... in romam v mislih na goro    Kalvarijo    v Postojnski jami...
Odhajam kdovekam in še vedno mislim na    Idrijo   .
Na mostu sem, ki pelje v    Pevno   .
Gremo pri Podbrdu čez    Bačo    in že smo v cerkljanskih vrhovih.
Zavijemo v Cerkno, čez    Stražo   , nato v Jagaršče, Krnico, Oblakov vrh
Cerkno, čez Stražo, nato v Jagaršče,    Krnico   , Oblakov vrh in Pisanice v Gor. Trebušo,
Jagaršče, Krnico, Oblakov vrh in Pisanice v    Gor. Trebušo   , potem čez Vrata in dalje pod Lokavcem
Nikar ne misli na    Ameriko   .
Moram iztrebiti to vrzel, da razširim    Vrtačno   , da zasadim ob robu še nekaj terana.
oblit, kakor bel labod, se pognal čez    Sočo   , ki se je penila pod dolgim mostom
okroglo prodno kamenje, se vrgel na    Furlansko nižino    in hitel med vrtovi in vinogradi, med
dolgimi njivami koruze in pšenice čez    Piavo    do Benetk, se ustavil tam par dolgih
tam par dolgih ur in nato zavozil na    Padsko nižino   , mimo ržišč in pšeničnih polj, posejanih
sonce na nebu, ko je puščal za sabo    Arezzo    in stare rimske gradove in je že sonce
so ga pripeljali v avto in potem v    Trastibero    v Regina coeli.
Dva sta že šla v    Francijo   , eden je v Jugoslaviji orožnik, drugi
V    Francijo   .
V    Francijo   .
precej zemlje so že videle moje oči, na    Reko    pa me cesta ni zanesla še nikoli.
deklino, ki je hotela vsak večer v    Gorico    in vsaj vsak teden enkrat v Trst.
smehom o svoji Matildi, ki je šla v    Argentinijo   :
bi storila bolje, če bi bila šla v    Brazilijo   .
morje, saj on, Andreicich, ne kani več v    Ameriko   .
Tvoja jih je nesla v    Ameriko   ," pravi gospod" Chriznich.
Štirinajst dni kasneje so me prepeljali v    Gorico   .
zvedelo, da sta se potegnili nekam v nižjo    Italijo    in sta tam sedaj pri »regimentu«, kjer
je treba iti v    Italijo    in tam jih ne zmerjajo z windischer
Poslali so ga v    Galicijo   , ga tam zmerjali in pretepali, dokler
V    Gorico    so ga bili pripeljali pred petimi dnevi
Saj pride včasih tudi v    Gorico   .
sina so mu zaprli, drugi je zbežal v    Francijo   , on sam pa je bil prepričan, da ga
zavlekel čez solkansko polje in zavil v    Soško dolino   .
skupno ognjišče, Gilda se je izgubila v    Italijo   .
deklet, posneta ob priliki romanja na    Sv. Goro    pri Gorici.
rekel, da se je na stara leta umaknil na    Caprero   , je Ernest vstal in povedal, da je
Hodila sta med redkimi grmi čez    Dobravo    in molčala.
nanje so se v Žefu zbudili spomini na    Ukrajino    in na prostrane njive.
hišo, konje, travnike in se vrnil v    Ukrajino   .
Tudi v    Slavonijo    jo lahko pobriše, saj je ne drži za
imel za vožnjo, in odpeljal se bo v    Francijo   .
»V    Francijo   
ga je v semenj, šla z njim romat na    Sveto goro    in ga vodila k maši kakor otroka -
da »imam glavo«, in me je poslal v    Gorico   .
dni preden sem se v jeseni odpravil v    Gorico   , so z velikim hrupom zagnali, da je
Marjanca vzela s sabo na romanje na    Sv. goro   , da bi mu mati božja razbistrila um
Pri tej priliki sta obiskala tudi    Gorico    in tam sta srečala Zinko, ki je služila
pod cesto in še med potjo preklinjal    Banjaluko   .
Odpeljali so ga v    Gorico    in zdravnik je rekel, da se bo skoraj
Konfinirali so ga na    Ponzo    za pet let.
imam prav rada, samo kadar pride v    Ljubljano   , je sitno.
Ko je prišel prvič v    Ljubljano    in se je sam napotil v mesto, mu je
Moj Jezus je ujel ravnotežje, preklel    Banjaluko   , kjer je baje živela njegova pobegla
na Čelarjevem prelazu, ko je šel v    Gorico   , tožit se zaradi dediščine.
In to v Gorenjo    Trebušo   , v Gačnik, na Bukovo, v Mrzlo rupo,
Gorenjo Trebušo, v Gačnik, na Bukovo, v    Mrzlo rupo   , do Lokovca.
Popihal jo je v    Bosno   , kjer je drvaril do izbruha prve svetovne
pobje, ki jih niso pobrali in odgnali v    Italijo   , pa so kar kopneli.
pod tepko na dvorišču ter gledala v    Idrijco   , ki je glasno tekla mimo.
gledali po dolini na Baški hrib, na    Črno prst    in na Krn ...
Okrogličar pa bo šel v    Argentino   .
Čisto blizu pojdeva, samo v    Furlanijo    pojdeva.
bregu in skoraj nepremično strmijo čez    Idrijco    v Trohovkino bajto, ki čepi ob vodi
kuštravo glavo drži v rokah in strmi v    Idrijco   , ki se tako lepo peni v vrtincu pod
skozi ozko grlo ter se skotalilo v    Čepovansko dolino   , kakor to mislijo naši otroci.
»Ne, ne grem v    Argentino   !
Pred    Drago    zapelje siv vojaški avtomobil.
»V    Gorico    je šel ...«
Kozjih sten v Čepovan, iz Čepovana v    Gorico   , iz Gorice v Trst - in iz Trsta v morje!
   Gorico    in Trst ... brez druge fronte.
Tak kurir je, pa so ga poslali v    Bosno   .
V    Bosno   ! ...«
»V    Bosno    ...« zasanjano ponovi Nančika in se spet
skrivnostni večerni mrak, ki že zakriva    Baško grapo   .
»Na    Dolenjsko    te bomo poslali.«
»Na    Dolenjsko   ? ...«
in vsa pretepena sodrga se vali na    Primorsko   !« ga precej trdo prekine Drejc.
Primorskem, ali točneje rečeno, borba za    Primorsko   , trda do kraja.
važno križišče, vrata na Balkan in v    Srednjo Evropo    - nam je to domovina! -
Gre za    Primorsko    in Trst ...
prebila v drugo smer: trideseta na    Pivko   , italijanska divizija
»Garibaldi« na    Banjško planoto   , a enaintrideseta z narodno osvobodilnim
skozi lino in se zastrmel v razpenjeno    Idrijco   .
Moj Jezus mi je povedal, da so ga poslali v    Kalabrijo   .
ust, globoko zajel sapo, se ozrl v    Temnikarico    in plašno zahropel:
se nato s pričakovanjem zastrmel v    Temnikarico   , ki se je prijela za brado in se zamislila.
bila še doma, ženske niso zahajale v    Lužo   , ker se je Pepa že takoj po svojem
odpeljala, in so šele nato zavile v    Lužo   , da bi si ogledale »malega Egipčana«.
zime - ker bi se lahko pognal kar čez    Idrijco    in skočil naravnost v posteljo.
ker ne bo nikdar prišla za mlado na    Ravnico   , tudi po njeni smrti ne, in sicer zato
let je uboga Zamorka sama skrbela za    Ravnico   , za vseh devet otrok in še za Ravničarja,
Če bi jo imel res rad, bi šel v    Idrijco    in bi se umilj, očedilj, opralj! ...’
sumljivo in možje so se odpravili na    Ravnico   .
veselo odnesli naprej: iz Črnomlja na    Ravno goro   , iz Ravne gore v Ajdovščino, v Trst,
Črnomlja na Ravno goro, iz Ravne gore v    Ajdovščino   , v Trst, v Gorico, naposled pa ob zelenosinjih
Ravne gore v Ajdovščino, v Trst, v    Gorico   , naposled pa ob zelenosinjih vodah
so takoj prve dni po vojni prišli v    Ljubljano    na obisk, da bi si pobliže ogledali
Mauthausenu, pa so partizani, ki so prodrli na    Koroško   , odhiteli ponj ter ga z avtomobilom
ponj ter ga z avtomobilom pripeljali v    Ljubljano   .
je revščina nepreklicno zaprla pot v    Gorico   .
V    Padovo    gre.
‘Vsak mesec grem v    Gorico   .
Tam je spet brusil in gledal v    Idrijco   .
No, ga bomo že na glavo postavili v    Sočo   , ko pride čas za to.
skrivni shod slovenskih dijakov na    Banjško planoto   , zakaj podrl se je svet: - mama je
hip sem se spomnil, da moram iti na    Banjško planoto   , in tista misel mi je bila neprijetna.
sem se uprl v okno in se zastrmel v    Preseko   .
- Zakaj pa naj bi hodil na    Banjško planoto   ? -
sva se z Zgornje Travne spuščala v    Volčjo grapo   , kjer je celo v pasjih dneh hladno
Šla sta na    Vrtačo    ali na Polog, k Skopičniku ali celo
zelenike, spletel venec, prebredel    Idrijco    in ga položil na sveži grob.
majhno okno gledal na široko, kalno    Idrijco   , ki se je valila mimo ter vlačila s
- Pod    Vrtačo   .
saj še na    Travno    ne bosta prišli...
Ko je Modrijan z roko pokazal v    Idrijco   , sta obe široko odprli oči, zadržali
zadnji konec sore in se odpeljal čez    Idrijco   .
Zdaj imajo    Jugoslavijo    v rokah ljudje, a ljudje imajo domovino.’«
brado zategnila konce rute in se čez    Idrijco    ozrla v glasno gručo, ki je zdaj že
si zbežal čez mejo, Vojnac je šel v    Francijo   , kjer ga je zasulo v rudniku, Vojnačka
In res je Božena pisala v    Gorico    Grudnovi Angeli, da bi ji poiskala
nizke borovnice kmalu privijugala v    Očetovo senožet   .
tri poti: desna na Vrata, leva skozi    Volčjo grapo    v Dominove laze, srednja naravnost
Spustili smo se v    Volčjo grapo   , ki je bila res zoprna, mračna in
bi lahko v petih minutah pridrla čez    Idrijco   .
Iz Črnomlja v    Kanižarico   , kjer je bila bolnišnica, je zelo kratka
štiridesetega leta je premerila vso    Primorsko    po dolgem in počez ter je torej poznala
In čudno, zdaj je dražilo tudi    Temnikarico   .
   Temnikarico    je večkrat prešinilo, da je nemara
vojak v čeladi in s puško odpahnil    Temnikarico    s praga, da je kakor peresce odletela
pogledala v vežo in s prstom pokazala v    Temnikarico   .
zagrgral Prekleta strešnica in prijel    Temnikarico    za rame.
zagrgral Prekleta strešnica in prijel    Temnikarico    za rame.
Prekleta strešnica je vzdrgetal in se z grozo ozrl v    Temnikarico   .
je siknila nemška smrt in se ozrla v    Temnikarico   .
zahropel Prekleta strešnica in zgrabil    Temnikarico    za roko.
Prekleta strešnica se je zdrznil, zgrabil    Temnikarico    in jo s silo odvlekel iz sobe.
zagrgral Prekleta strešnica in odvlekel    Temnikarico    navkreber.
z dolgo roko pokazala, naj ustreli    Temnikarico   .
s kretnjo pokazal, da bi bilo treba    Temnikarico    kamenjati.
poklicala in z roko pokazala najprej v    Temnikarico    in nato v črno tnalo.
Sklenil je, da se bo odpeljal na    Primorsko   , si ogledal kraj, kjer se je bilo to
Malnovem brdu se je poslovil od Krna in zavil v    Melinsko hosto   
- V Robeh stojim za    Veliko glavo    in čakam v zasedi s sekiro v roki kakor
Samo blizu izliva v    Idrijco   , ob kolovozu, so bili trije mirni tolmunčki,
proti Velikemu medvedu, mu pokazal    Severnico   , nato Kasiopejo, katere ozvezdje ima
Velikemu medvedu, mu pokazal Severnico, nato    Kasiopejo   , katere ozvezdje ima obliko črke Y,
Bouvard si je predstavljal    Evropo   , ki se je pogreznila v prepad.
Pozablja na    Kitajsko   , Indijo in Ameriko, zato pa nam skrbno
Pozablja na Kitajsko,    Indijo    in Ameriko, zato pa nam skrbno dopoveduje,
Pozablja na Kitajsko, Indijo in    Ameriko   , zato pa nam skrbno dopoveduje, da
Zasede    Trocadero   , pride do Herkulovih stebrov, potolče
opravi pregled ladjevja, namenjenega v    Alžirijo   .
prišel k župniku in mu povedal, da bo v    Normandijo    prišel grof Chambordski.*
»Ko je šlo za    Poljsko   , ste govorili čisto drugače!«
odpeljal kam drugam, morebiti kar v    Alžirijo   , kjer življenje ni tako drago.
Kajti prej kot v letu dni je raziskal    Venero   , Mars, Saturn in triindvajsetkrat Jupiter.
Naposled ga je našel; nato je pokazal    Severnico   , ki je vedno na severu in po kateri
Pécuchet mu je z atlasom razlagal    Evropo   .
Na primer za    Grčijo   :
Za    Ameriko    je zadosti Guatemozinovo ležišče iz
   Francijo    zajemajo soissonski vrč, hrast Ludovika
caenski cesti klavnico, pri prehodu čez    Vaque    pa romansko večbarvno cerkev.
govoril, da namerava kolesariti na    Kitajsko   , Gašper o zidanju hiše, Ivo in Majda
zaljubljen v znanost, Staško je šel delat na    Tajsko   , Marjan bo vpisal magisterij, Joža
Joža je ves v politiki, Borut gre na    Papuo   , Brane bo prišel za mano, Joža in Ivka
poti čez Beograd, ampak naokoli, čez    Dalmacijo   .
Če bi se mi na poti čez    Črno Goro    proti Beogradu zahotelo popolnoma zapijati,
Hun, ki je konja zamenjal za veliko    Tatro   .
da je na olimpijskih igrah vozil za    Bolgarijo    in da je sam prekolesaril dobršen del
koder koli že prihajaš, če hočeš po kopnem v    Azijo   , moraš skozi Istanbul.
bi se ves pretok energij iz Evrope v    Azijo    in obratno stisnil v tisto ozko grlo.
vročini vroče razlaganje, da moram v    Indijo   , da je to edina možna pot, da je greh
* * * Priti v    Kapadokijo    pomeni doživeti stres.
spal bolje kot na tem kolesarjenju čez    Anatolijo   .
Rad bi šel v    Evropo   , vendar mi ne dajo potnega lista, ker
Neko noč jo bom odkuril čez mejo v    Turčijo    in potem naprej, vendar je ženo strah,
vodil iransko ekipo na tekmovanje v    Evropo   .
Cesta čez 1400 kilometrov dolgo    Veliko slano puščavo    je asfaltirana, zato puščave ne doživljam
agresivno, kot nekoč na poti skozi    Saharo   .
Iran, predvčerajšnjim skozi sodobno    Ameriko   , jutri skozi arhaični Sudan.
Aleksandra Velikega končno privlekla v    Taxilo   , v pokrajino Ghandara.
osemsto let, vse do prodora muslimanov v    Indijo   .
zadržati svojega libida na maršu čez    Azijo    vse dol do Inda.
prvega Mongola, ki je podjarmil celo    Indijo   , ter njunih naslednikov, vsa opozarjajo
ni, Afganistan pa meji direktno na    Indijo   .
hotele zavojevati obljubljeno deželo    Indijo Koromandijo   , na severu zaščiteno s Himalajo kot
z vodko, otroke na silo pošiljajo v    Moskvo    na indoktrinacijo, minirali so nam
Kitajski spreobrnjenci so po njej romali v    Indijo    za svetimi skriptami in relikvijami.
Za    Hunzo    so se tepli vsi sosedje.
takrat zapetljal že v tri vojne, s    Kitajsko    podpisal poseben sporazum o sodelovanju.
pravkar rojenega Hunzo prenesli recimo v    Skandinavijo    in Skandinavca sem v Hunzo, bi bil
v Skandinavijo in Skandinavca sem v    Hunzo   , bi bil čez dvajset let prvi, ne glede
ambasado v Pindi po pisma, potem pa v    Indijo    in čim prej domov k Janu.
sedemindvajsetih letih izgnanstva spremenili    Dharmasalo    v malo Lhaso, mali Tibet v Indiji.
izgnanstva spremenili Dharmasalo v malo    Lhaso   , mali Tibet v Indiji.
princeso, in poslal svojega ministra v    Indijo   , da bi se vrnil z znanjem jezika in
Ko so    Indijo    pokorili muslimani, je budizem v tej
Podobno se je zgodilo, ko so    Kitajsko    podjarmili Mandžuri.
zadnji brez večjega odpora vkorakali v    Lhaso    in prisilili Dalaj Lamo v podpis pogodbe,
rožami tedaj štiriletni deček prispel v    Lhaso   , da prevzame dolžnosti.
tehničnega sveta prinesli nosači čez    Himalajo   .
okupaciji že četrtine ozemlja so prispele v    Lhaso    šele z begunci z zamudo desetih dni.
Mao‐Tse‐Tunga in Chou‐En‐Laja, vkorakalo v    Lhaso   .
uradno potrdil vrnitev Tibeta v domovino    Kitajsko   .
Begunci so bežali v    Lhaso   , kjer so upali na zaščito v bližini
Tibet Tibetancem in Kitajci, pojdite na    Kitajsko    in s svojimi telesi zaščitili vse dostope.
gverilcev iz plemena Khamp prečkala    Himalajo    in dobila azil v Indiji.
Tibetancev pa je pobegnilo za Dalaj Lamo v    Indijo   .
ki so uspeli v tistih časih obiskati    Lhaso   .
in najvišja planota na svetu meji na    Indijo   , Nepal, Butan, Burmo in na drugi strani
svetu meji na Indijo, Nepal, Butan,    Burmo    in na drugi strani karakorumske verige
karakorumske verige tudi na Pakistan in    Sovjetsko zvezo   .
simpatij s Kitajsko kasneje izgnali v    Indijo    (prvotno so jim grozili, da jih bodo
Kitajcem), nekaj pa jih je našlo pot tudi v    Ameriko   , Švico in Japonsko.
pa jih je našlo pot tudi v Ameriko,    Švico    in Japonsko.
našlo pot tudi v Ameriko, Švico in    Japonsko   .
* * *    Dharmasalo    sem se odločil zapustiti, ker sem začutil,
je večina beguncev itak odhajala v    Budgayo   , v sveti kraj daleč v ravnini ob Gangesu.
V    Budgayo    sem se nameril naokoli čez Pandžab.
se ostali Tibetanci vrnili nazaj na    Himalajo   , je v tibetanski otroški vasi ostalo
fantje na veliko odhajali med jogije na    Himalajo   , da bi se tam v najboljših letih ukvarjali
faca je nastala po tistih hribih čez    Orisso    z rojem Indijcev na kolesih, ki so
najambicioznejše akcije šteje napad na    Kitajsko    in Irak.
tradicionalnem kulturnem mostu priti v    Indijo   .
poslednja kolonija verjetno preselila v    Eloro   .
Jasno, v    Indijo    sem prišel tako kot večina obiskovalcev
Čez kak teden, ko sem prišel v    Maharaštro   , je medtem, ko sem kupoval lubenico,
dekanski planoti rinil skozi obljubljeno    Meko   .
Kristusovi smrti prav tako prišel v    Indijo    in verjetno naletel na podobno nerazumevanje.
ladjo odpeljala na klasično turo v    Gojo   .
pridemo s spomladanskega izleta na    Savo   , ko se ne ženemo več toliko, ampak
prekolesarjenih mesecih podolgem čez    Indijo   , je tudi mene končno ujel njihov način
Kdor ima rad življenje, ima rad    Indijo   .
Vsem popotnikom na    Tajsko    pa dajem dobro idejo.
* * * Na    Tajsko    sem prišel, da bi delal z begunci na
geografske enote, raztreseni so čez južno    Kitajsko   , Burmo, Laos in Tajsko.
enote, raztreseni so čez južno Kitajsko,    Burmo   , Laos in Tajsko.
čez južno Kitajsko, Burmo, Laos in    Tajsko   .
komunistov, leta 1940 naprej zatekla v    Burmo   , nato pa tudi na to stran meje.
Večina gre še vedno skozi    Tajsko   , iz Bangkoka v Hong Kong in potem naprej
Bangkoka v Hong Kong in potem naprej v    Ameriko    in Evropo.
Hong Kong in potem naprej v Ameriko in    Evropo   .
naslove, če bo slučajno kdaj obiskal    Jugoslavijo   .
beguncev, pripravljenih za odhod v    Avstralijo   , našli 263 pisem na njegovo ime.
me bodo izgnali, bom šel naravnost v    Ženevo    in vprašal, kaj delajo.
Taiste, ki so pobegnili v    Kampučijo   , so pod Pol Potom spoznali kot rojake
ljudi je dovolj, da razvijemo novo    Kampučijo   , je baje leta 1975 rekel Pol Pot.
jih pošiljajo zvodnikom v Bangkok in    Patayo   .
Smer Avstralija, čez    Indonezijo   , tam v novem svetu zaslužiti denar
novem svetu zaslužiti denar in potem na    Papuo‐Novo Gvinejo    in zaključek čez Kitajsko domov.
Papuo‐Novo Gvinejo in zaključek čez    Kitajsko    domov.
ampak 15 km steze, podobne naši na    Komno   .
Baje so    Indonezijo    naseljevala različna ljudstva v več
V    Wonosobo    sem prišel ob polnoči.
Mlade popotnice iz Avstralije hodijo v    Indonezijo    tudi zato, da jim vaščani zastonj pestujejo
občutek, kot če bi nag tekel skozi    Ljubljano    med drugo in tretjo uro popoldne.
Obstajajo teoretiki, ki skušajo predstaviti    Javo    tistega časa kot od vseh religij in
Poslovni profiti se odlivajo večji del na    Javo   , od koder je večina investitorjev,
Z letalom me je pospremil v    Avstralijo   , takoj ob pristanku na letališču pa
umiranja), rekoč da je bil na poti v    Rusijo    tudi na beograjskem letališču, pa ni
gužve, v pravo bolnico in potem domov v    Evropo   .
Tomo mora domov v    Slovenijo   , Tomo bo živel tam.
prepotovali tisto dolgo pot iz Darwina na    Zlato Obalo   .
se je začel pripravljati za pot na    Novo Gvinejo   , mi pa smo se v starem avtu odpeljali
trideset tisoč kilometrov iz Evrope v    Avstralijo   , so odnesli v trebuh letala, kot bi
in Gašper, da sem se lahko vrnil v    Avstralijo   .
Ampak jaz sem obljubil, da se vrnem v    Slovenijo   .
njihovi starši že s tem, ko so zapustili    Evropo   .
Jaz pa, jaz moram domov v    Slovenijo   .
Programiran sem, da se vrnem v    Slovenijo   .
Venezia ekspres odpelje v    Ljubljano    deset čez eno.
je odločila zame, je Milan odšel v    Ameriko   , že skoraj trideset let je od takrat,
Če pa hočeš poklicati v    Ljubljano   , izvoli...
V    Ljubljano    se vrača. ...
Ko sva se v očetovem avtu vračala v    Ljubljano   , pa je rekla: ne, Janez, rajši ne -
Bolj kot radovednost jih na    Golgoto    vleče črna maša križanja, obredna smrt
postavil na vzpetino, ki spominja na    Golgoto   ...
zraka, ki relativno in v odnosu na    Zemljo    ostaja vselej isti, v enem času isti
vprašal, zakaj tudi Luna ne pade na    Zemljo    - je bila za Leibniza največji kamen
Heglovega pa ne; premalokrat grem v    Ljubljano   , zato nisem več na tekočem z vsem,
(namreč glede na širši referenčni okvir,    Zemljo   , medtem ko se giblje glede na referenčni
Andromede želi vrniti nazaj k bratu S v    Mlečno cesto   .
nebo se očitno vrti, saj obkroži    Zemljo    v enem dnevu - ergo: ni mogoče, da
šla najprej na sprehod, morda gor na    Vahto   , da se malo predihava, zatem v gostilno
prevaro“, ki nam našo lastno galaksijo    Mlečno cesto    prikazuje v nebroju drugih galaksij,
dolini izliva v kraško ponikalnico    Rašo   .
Iz svojega kraškega doma je prišel v    Ljubljano    na povabilo Slovenskega filozofskega društva.
mene in Milan je kmalu zatem odšel v    Ameriko   ... toda leta pozneje je spet nekaj drugega
No, ne vem... recimo v    Toskano    ali na Korziko, ali pa kam bližje na
No, ne vem... recimo v Toskano ali na    Korziko   , ali pa kam bližje na morje, na kak
Sedaj si je za cilj zadala, da pride v    Slovenijo   , kajti tukaj ne gre samo za gospodarske
Mislim, da ravno za    Italijo   , pa tudi Španijo.
Mislim, da ravno za Italijo, pa tudi    Španijo   .
Za    Gorenjo vas    in Col ter širše okolje obeh krajev
Uprava naj bi proizvodnjo preselila v    Romunijo    in na Kitajsko zaradi cenejše delovne
proizvodnjo preselila v Romunijo in na    Kitajsko    zaradi cenejše delovne sile, bolj liberalnih
vpisane matični Kras, rudarsko mesto    Idrijo    in Bohinjske fužinske planine.
gradbeništvu, tako skozi Bohinj, skozi    Trento    in povsod, kjer trenutno še veljajo
celo menim, da so pozabili celo na    Trento   , na Bovec in na Kobarid.
tudi za Prekmurje, tudi za ne vem kaj,    Koroško    in tako naprej in za druge dele, ki
pogodbenega razmerja med državo in ne le za    Ljubljano    kot glavnim mestom, temveč tudi vsemi
najdeta skupnega jezika, saj je za    Ljubljano    takšen položaj izjemna priložnost.
urejali kakršnekoli privilegije za    Ljubljano   .
gre za to, da Ljubljana simbolizira    Slovenijo   , državnost.
narediti ustavno določbo, ki določa    Ljubljano    za glavno mesto.
proračun sprejema parlament za celo    Slovenijo   , ali v skladu z dikcijo tega zakona
Ja, lahko v    Gramozno jamo   .
nekdanjem starem delu mesta in kazi    Ljubljano   .
aristokratski Pariz dejansko definira celo    Francijo    kot provinco.
Napačno za    Slovenijo    in napačno za Ljubljano.
Napačno za Slovenijo in napačno za    Ljubljano   .
sredstvih, da preprečimo to katastrofo za    Slovenijo   .
Približno tretjino za    Slovenijo    (in iz Slovenije), še več za avstrijski
Richterjevi lestvici prizadel osrednjo    Mehiko   .
helikopterja cougar (puma) , ki bosta v    Slovenijo    priletela letos in se tako pridružila
Zdaj namreč zanje pri uvozu v    Slovenijo    zaračunavajo 15-odstotno carino, pri
uvozu v EU 4,1-odstotna, pri uvozu v    Slovenijo    pa 9,5-odstotna.
uvozu v Unijo 16-odstotna, pri uvozu v    Slovenijo    pa za desetinko odstotka višja.
Nevarnost za    Slovenijo   
se poslabšuje trgovinsko okolje za    Slovenijo   , ki ima pač močnejše tradicionalne
da so drugi tokovi iz južnih držav v    Slovenijo    bili doslej veliko manjši, ker je bil
Za izvoz v    Slovenijo    se bodo za te države možnosti po našem
tej plati obstaja nevarnost tudi za    Italijo    in Avstrijo, čeprav je za obe državi
obstaja nevarnost tudi za Italijo in    Avstrijo   , čeprav je za obe državi znano, da
prihodnje leto najbolj nevarna prav za    Madžarsko    in Slovenijo.
najbolj nevarna prav za Madžarsko in    Slovenijo   .
poldrugo desetletje, kako smo zreli za v    Evropo   , pa smo ljubezen do inflacije ohranili
Skratka, za sprejem običajnega odstotka za    Evropo    ne moreš dozoreti čez noč.
blažimo s presežkom menjave z območjem za    Kolpo   .
Omembo v Gal 2, da so v    Antiohijo    prišli možje, ki so bili »z Jakobom«
sklepamo, da je skupina, ki je prišla v    Antiohijo   , pripadala ločini farizejskih kristjanov
Vrednost vodovoda za    Staro goro    in višinskega vodovoda so ocenili na
Za    Srbijo    pa bi bilo vsekakor bolje, da v vlado
Leta 2001 je v    Evropo    prišlo približno 950.000 tujcev, več
950.000 tujcev, več kot četrt milijona v    Italijo    -
Leta 2001 je skupaj v    Evropo    prišlo približno 950.000 tujcev, več
950.000 tujcev, več kot četrt milijona v    Italijo   .
Afrike so se ljudje večinoma priselili v    Francijo    in na Portugalsko, v manjšem obsegu
večinoma priselili v Francijo in na    Portugalsko   , v manjšem obsegu pa tudi v Italijo
Portugalsko, v manjšem obsegu pa tudi v    Italijo    in Belgijo. Južna Amerika je vir priseljencev,
manjšem obsegu pa tudi v Italijo in    Belgijo   . Južna Amerika je vir priseljencev,
elektrika iz BiH sploh lahko prišla v    Slovenijo   , saj zaradi sporov med hrvaškim in
prenosa elektrike po svojih daljnovodih v    Slovenijo   .
Preprosto rečeno: za dva tedna pride svet v    Ljubljano   , in to ni majhna reč.
vsako mednarodno tekmovanje, kar je za    Slovenijo    in njeno bazo gotovo izjemno veliko
tekmi rednega dela MHL, najprej jutri v    Ljubljano    in nato še za konec, 9. t. m., v Zagreb.
že za začetek dolgemu potovanju na    Poljsko   , mesto med prvimi štirimi po koncu
zadnjem desetletju še ni zgodilo, da bi    Slovenijo    na dveh tekmah svetovnega pokala zastopali
Ker pa bi v    Slovenijo    lahko prišel šele po koncu rednega
Na    Florido    je začel zahajati v 70. letih prejšnjega
»Za    Japonsko    mir ni le rezultat današnjih prizadevanj
Američani gredo v    Severno Korejo   
zameno za nafto - Gadafijevi spomini na    Jugoslavijo   
Napoved za    Slovenijo   
takšni, ki so v času desetdnevne vojne za    Slovenijo    odgovorni za vojne zločine?
federalni enoti in Črni gori srbsko    Bosno   , srbsko Hercegovino, srbski Dubrovnik,
enoti in Črni gori srbsko Bosno, srbsko    Hercegovino   , srbski Dubrovnik, srbsko Liko, srbski
Hercegovino, srbski Dubrovnik, srbsko    Liko   , srbski Kordun, srbsko Banijo, srbsko
srbsko Liko, srbski Kordun, srbsko    Banijo   , srbsko Slavonijo, srbski zahodni Srem,
srbski Kordun, srbsko Banijo, srbsko    Slavonijo   , srbski zahodni Srem, srbsko Baranjo
Slavonijo, srbski zahodni Srem, srbsko    Baranjo    in srbsko Makedonijo«.
zahodni Srem, srbsko Baranjo in srbsko    Makedonijo   «.
zavedajo posledic takšne politike, ki je    Srbijo    skoraj vse zadnje desetletje izključila
ker so v tem videli zgolj razširjeno    Srbijo    - potem bi bil v tem trenutku Šešelj
vztrajanje poslali še na pregled v    Ljubljano   .
1991 pa sem si želela še zadnjič na    Japonsko   .
Atlantika do Pacifika in Južne Amerike, vso    Evropo    ...
V    Slovenijo    sem poskušala vložiti ves svoj trud
Kako bomo preživeli    Evropo   
bilo ves čas očitno, kaj bi bilo za    Evropo    logično, praktično, racionalno in normalno.
Belgijci, ki se jim ni uspelo prebiti v    Švico    (trojni predsodek!).
kot možnost izgube večnih frendov,    Ljubljano    pa kot čudaško, neprijazno, verjetno
pridejo na predavanje že s kovčki), v    Ljubljano    pa se vračajo v ponedeljek tik pred
si začnemo graditi šele s prihodom v    Ljubljano   , torej z vstopom na fakultete, in običajno
skrivnost, da je provinca besna na    Ljubljano   , prav tako pa ni skrivnost, da se Ljubljana
Za premožne države, predvsem za    Ameriko   , vse to pomeni, da globalizacija prinaša
da se po obuvalo splača stopiti na    Kitajsko   ,« zanima Božička, ki si mora tudi sam
Redno odhaja predavat v    Anglijo    in Ameriko, Nigerije pa nikoli ni zapustil.
Redno odhaja predavat v Anglijo in    Ameriko   , Nigerije pa nikoli ni zapustil.
solidno ekonomsko bazo za izvoz surovin v    Evropo   .
Ekvator gre skozi    Afriko   .
V    Afriko    so prihajali iz Evrope in so temo prinesli
sovpadla s hladno vojno, kar je imelo na    Afriko    uničujoče učinke.
Čokoladne tablice so se vrnile v    Nigerijo    z oznako, da so narejene v Združenem kraljestvu.
Poglejte    Ruando   .
Zato pa smo imeli Vietnam,    Kambodžo   , Laos, Haiti, Panamo, Gvatemalo, Falklande,
imeli Vietnam, Kambodžo, Laos, Haiti,    Panamo   , Gvatemalo, Falklande, Čile, Somalijo,
Vietnam, Kambodžo, Laos, Haiti, Panamo,    Gvatemalo   , Falklande, Čile, Somalijo, Vzhodni Timor,
Panamo, Gvatemalo, Falklande, Čile,    Somalijo   , Vzhodni Timor, Jugoslavijo, Afganistan,
Falklande, Čile, Somalijo, Vzhodni Timor,    Jugoslavijo   , Afganistan, zato imamo danes Irak.
se omenjajo kot sporne med Republiko    Slovenijo    in Republiko Hrvaško že vse od osamosvojitve