Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/IZžd5 (1)


odporna poganska ljudstva v Afriki ali v    Amerikah   ...