Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/IZžd4 (1)


Oceanija obsega obe    Ameriki   , atlantske otoke skupaj z Britanskim