Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/IVse6 (3)


Stali so pred prestolom in pred    Jagnjetom   , ogrnjeni v bela oblačila, v rokah
Ti se bodo bojevali z    Jagnjetom   , a Jagnje jih bo premagalo, ker je
namreč Um, ki je v redu stvarstva med    Enim    in Dušo - res pa je, da je pri Brunu