Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/IVse5 (8)


našem Bogu, ki sedi na prestolu, in v    Jagnjetu   
domovanje ”zgoraj“, v svetu idej, v umu, v    Enem   .
hrepeneči spomin na njeno pravo domovanje v    Enem   , ki ga je bila zapustila zaradi svoje
zdi, da nikjer izrecno ne govori o    Enem   , ampak vselej o emanacijah Enega v
ničesar drugega - vse, kar je, je v    Enem    in brez Enega ”ne more nič ne biti
Resnično bistvo reči (tudi v realnem    Vsem   ) ni niti telo niti duša, ampak tisto,
narave <Naturphilosophie>, nauk o    Vsem   . [...]
”monoteizmom“, je monizem, nauk o    Enem   , v katerem sovpadeta narava in duh,