Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/IVse3 (5)


postavo, bo sodil tebe, ki kršiš postavo,    Svetemu pismu    in obrezi navkljub.
»Sedečemu na prestolu in    Jagnjetu    hvala in čast, slava in mogočnost na
”senzorijem“ približal panteističnemu    Božanstvu   , tj.
potem v spoznanju spet vračati nazaj k    Enemu   ?
blizu Parmenidovemu ali Plotinovemu    Enemu   :