Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/IVmp2 (3)


Vladarji teh dežel so gojili do    Dalaj Lam    precej drugačen odnos kot nekdaj evropski
zvonovom, v katerih sedi prav toliko    Bud    v naravni velikosti.
sodobnih sekt od Maharsija, Rajnisha do    Hare Krishen   .