Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/IVme5 (411)


3. »Po resnici in odkrito, pri    Zevsu   , ti bom povedal svoje mnenje, dragi
»Da, pri    Zevsu   !
ga zdaj nekdo vprašal: Simonid, pri    Zevsu   , kaj mora neka umetnost predati človeku
»Ne, pri    Zevsu   !
»Pri    Zevsu   
»Tega ne mislim samo, to vem, pri    Zevsu   
»Nič, pri    Zevsu   !
»Seveda, pri    Zevsu   
»Pri    Zevsu   
»Pri    Zevsu   , težko, da ne bi !«
»Pri    Zevsu   , dragi Adeimant,«
»Ne, pri    Zevsu   , tudi meni se zdijo te zgodbe neuporabne.«
Heri, ki jo je sin prikoval na stol, o    Hefaistu   , ki ga je oče vrgel v morje, ko je
in pravijo: Vrčev je dvoje pri    Zevsu   , v veži nebeški stojita, v enem
hrano deleče sinove Inaha, reke v    Argu   .
»Ne, pri    Zevsu   
Ali o    Zevsu   : ko se je (Zevs), vtem ko so vsi drugi
»Pri    Zevsu   
tako so nespoštljive njegove besede o    Apolonu   : Strelec, grdo si me ukanil, bogov
»Gotovo ne, pri    Zevsu   
»Pri    Zevsu   , ne!«
postreženi z ribami - čeprav se bojujejo ob    Helespontu    - tudi ne s kuhanim mesom, temveč samo
»Pri    Zevsu   
»Ne, pri    Zevsu   
»Pri    Zevsu   , res jih ne maram.«
»Ne, pri    Zevsu   
»Pri    Zevsu   , to si lepo povedal.
»Pri    Zevsu   , nikjer drugod je ne iščem.«
pse in množico petelinov; gotovo, pri    Zevsu   , paziš tudi na njihovo oplojevanje
»Tako, pri    Zevsu   
»Pri    Zevsu   , ne razločujejo se mnogo od slepcev!«
Pri    Zevsu   , to je resnično zelo nenavaden učitelj!
»Pri    Zevsu   , Sokrat, glej, da se zdaj tik pred
Jasno je, da vprašuješ po    Heliju   , bogu sonca.«
»Pri    Apolonu   , kakšno čudovito prekašanje!«
»Pri    Zevsu   , tako je.«
»Pri    Zevsu   , ne!«
Pri    Zevsu   
»Ne, pri    Zevsu   !
»Pri    Zevsu   , tudi jaz tako mislim.«
»Pri    Zevsu   , prav imaš.«
»Pri    Zevsu   , potem ljudstvo spozna, kakšnega sina
»Toda, pri    Zevsu   , Adeimant, ali si prepričan, da je
»Pri    Zevsu   , prepričan sem, da tako misli.«
»Pri    Zevsu   , to me ne preseneča, mnogo bolj bi
5. »Pri    Zevsu   
»To se mi, pri    Zevsu   , ne zdi pametno.«
»Pri    Zevsu   !
»Pri    Zevsu   
On vas bo krstil v    Svetem Duhu    in ognju.
sicer ne boste imeli plačila pri svojem    Očetu   , ki je v nebesih.
»Pri ljudeh to ni mogoče, pri    Bogu    pa je vse mogoče.«
»Kaj mislite o    Kristusu   ?
»Zarotim te pri živem    Bogu   , da nam poveš, ali si ti Kristus, Božji Sin.«
krstil z vodo, on pa vas bo krstil v    Svetem Duhu   
Rotim te pri    Bogu   , ne muči me!«
prenovil, toda zakaj je potem pisano o    Sinu    človekovem, da bo veliko pretrpel in
»Pri ljudeh je nemogoče, ne pa pri    Bogu   , kajti pri Bogu je vse mogoče.«
nemogoče, ne pa pri Bogu, kajti pri    Bogu    je vse mogoče.«
David sam je v    Svetem Duhu    dejal:
se, Marija, kajti našla si milost pri    Bogu   .
poveličuje Gospoda in moj duh se raduje v    Bogu   , mojem Rešitelju, ker se je ozrl na
in moj duh se raduje v Bogu, mojem    Rešitelju   , ker se je ozrl na nizkost svoje dekle.
in starosti in priljubljenosti pri    Bogu    in pri ljudeh.
njegovih sandal; on vas bo krstil v    Svetem Duhu    in ognju.
Prav tisto uro se je razveselil v    Svetem Duhu    in rekel:
nemogoče pri ljudeh, je mogoče pri    Bogu   
je bila Beseda in Beseda je bila pri    Bogu    in Beseda je bila Bog.
Ta je bila v začetku pri    Bogu   .
smo njeno slavo, slavo, ki jo ima po    Očetu    kot edinorojeni Sin, poln milosti in
milost in resnica pa je prišla po Jezusu    Kristusu   .
in ostati nad njim, tisti krščuje v    Svetem Duhu   .’
pokažejo njegova dela, ker so narejena v    Bogu   
Ne mislite, da vas bom jaz tožil pri    Očetu   , vaš tožnik je Mojzes, v katerega zaupate.
mene poslal živi Oče in jaz živim po    Očetu   , tako bo tudi tisti, ki mene uživa,
To pa je rekel o    Duhu   , ki naj bi ga prejeli tisti, ki verujejo
niso spoznali, da jim je govoril o    Očetu   .
Jaz govorim, kar sem videl pri    Očetu   , vi pa delate, kar ste slišali pri
prepričali, da je Oče v meni in jaz v    Očetu   
Mar ne veruješ, da sem jaz v    Očetu    in Oče v meni?
Verujte mi, da sem jaz v    Očetu    in Oče v meni; če pa tega ne verujete,
imenu, bom storil, da se Oče poveliča v    Sinu   .
Tisti dan boste spoznali, da sem jaz v    Očetu    in vi v meni in jaz v vas.
v prispodobah, ampak vam bom vse o    Očetu    jasno oznanjal.
jih je bil izbral, dal naročila po    Svetem Duhu   .
vi pa boste v nekaj dneh krščeni v    Svetem Duhu   
V    Svetem Duhu    si govoril po ustih našega očeta Davida,
sporočil veselo oznanilo miru po Jezusu    Kristusu   , ki je Gospod vsega.
krščeval z vodo, vi pa boste krščeni v    Svetem Duhu   .’
Grki in jim prinesli veselo oznanilo o    Gospodu    Jezusu.
Tako sta bila odposlana po    Svetem Duhu    in prispela v Selevkíjo, od tam pa
govoril in natančno pripovedoval o    Jezusu   ; vendar je poznal samó Janezov krst.
Oznanjal je božje kraljestvo in o    Gospodu    Jezusu Kristusu učil z vso svobodo
božje kraljestvo in o Gospodu Jezusu    Kristusu    učil z vso svobodo in brez ovir.
knjigah, torej za evangelij o njegovem    Sinu   , ki se je po telesu rodil iz Davidovega
Najprej se po Jezusu    Kristusu    zahvaljujem svojemu Bogu za vas vse,
jim je to, kar je mogoče spoznati o    Bogu   , očitno: sam Bog jim je namreč to razodel.
Zakaj pri    Bogu    ni pristranosti.
skladu z mojim evangelijem po Jezusu    Kristusu    sodil, kar se skriva v ljudeh.
milosti, v môči odrešenja, ki je prišlo po    Kristusu    Jezusu.
vere, živimo v miru z Bogom po našem    Gospodu    Jezusu Kristusu.
miru z Bogom po našem Gospodu Jezusu    Kristusu   .
božja ljubezen izlita v naša srca po    Svetem Duhu   , ki nam je bil dan.
ne samo to, ampak se celo ponašamo v    Bogu    po našem Gospodu Jezusu Kristusu, po
ampak se celo ponašamo v Bogu po našem    Gospodu    Jezusu Kristusu, po katerem smo sedaj
ponašamo v Bogu po našem Gospodu Jezusu    Kristusu   , po katerem smo sedaj dosegli spravo.
kraljevali v življenju po enem, Jezusu    Kristusu   .
je greh kraljeval s smrtjo, po našem    Gospodu    Jezusu Kristusu milost kraljevala s
kraljeval s smrtjo, po našem Gospodu Jezusu    Kristusu    milost kraljevala s pravičnostjo za
Umreti grehu in živeti v    Kristusu   
mrtvi za greh, a da živite za Boga, v    Kristusu    Jezusu.
milostno daje Bog, je večno življenje v    Kristusu    Jezusu, našem Gospodu.
življenje v Kristusu Jezusu, našem    Gospodu   .
Zahvaljen bodi Bog po Jezusu    Kristusu   , našem Gospodu.
bodi Bog po Jezusu Kristusu, našem    Gospodu   .
Življenje po    Duhu   
več nobene obsodbe za tiste, ki so v    Kristusu    Jezusu.
Zakaj postava Duha, ki daje življenje v    Kristusu    Jezusu, te je osvobodila postave greha
meseno; tisti pa, ki se usmerjajo po    Duhu   , mislijo na to, kar je duhovno.
obudil Kristusa od mrtvih, po svojem    Duhu   , ki prebiva v vas, priklical v življenje
otroci, smo tudi dediči: dediči pri    Bogu   , sodediči pa s Kristusom, če le trpimo
ljubezni, s katero nas ljubi Bog v Jezusu    Kristusu   , našem Gospodu.
ljubi Bog v Jezusu Kristusu, našem    Gospodu   .
Govorim resnico v    Kristusu   , ne lažem, moja vest mi je priča v
Kristusu, ne lažem, moja vest mi je priča v    Svetem Duhu   : v svojem srcu nosim veliko žalost
bogastva in modrosti in vednosti v    Bogu   !
Novo življenje v    Kristusu   
tudi mi, čeprav nas je več, eno telo v    Kristusu   , posamezni pa smo si udje med seboj.
Vem in sem prepričan v    Gospodu    Jezusu, da ni nič sámo na sebi nečisto;
marveč pravičnost, mir in veselje v    Svetem Duhu   .
Bogu prijetna daritev, posvečena v    Svetem Duhu   .
zadeva božjo stvar, se smem ponašati v    Kristusu    Jezusu.
Pri našem    Gospodu    Jezusu Kristusu in pri ljubezni Duha
Pri našem Gospodu Jezusu    Kristusu    in pri ljubezni Duha pa vas opominjam,
Cerkvi v Kenhréjah: sprejmite jo v    Gospodu   , kakor se spodobi svetim, in ji stojte
in Akvila, moja sodelavca v Jezusu    Kristusu   , ki sta tvegala glavo, da bi mi rešila
apostola, ki sta bila že pred mano v    Kristusu   .
Pozdravite Ampliáta, ki mi je drag v    Gospodu   .
Pozdravite Urbána, našega sodelavca v    Kristusu   , in mojega dragega Stáhija.
Pozdravite Apéla, ki se je izkazal v    Kristusu   .
tiste člane Narcísove hiše, ki so v    Gospodu   .
Trífajno in Trifózo, ki se trudita v    Gospodu   .
Pêrsido, ki se je veliko trudila v    Gospodu   .
Pozdravite Rúfa, izvoljenca v    Gospodu   , in njegovo mater, ki je tudi moja.
Pozdravljam vas v    Gospodu    jaz, Têrtij, ki sem napisal to pismo.
Bogu, ki je edini moder, po Jezusu    Kristusu    slava na veke.
Vam, ki ste posvečeni v    Kristusu    Jezusu in poklicani k svetosti z vsemi,
božjo milost, ki vam je bila dana v    Kristusu    Jezusu.
Pričevanje o    Kristusu    se je namreč med vami utrdilo, tako
Zakaj to, kar je nespametno pri    Bogu   , je modrejše od ljudi, in kar je pri
je modrejše od ljudi, in kar je pri    Bogu    slabotno, je močnejše od ljudi.
Iz njega pa ste vi v    Kristusu    Jezusu, ki je za nas postal božja modrost,
»Kdor se ponaša, naj se ponaša v    Gospodu   
ljubijo,« to nam je Bog razodel po    Duhu   .
Tako tudi to, kar je v    Bogu   , pozna samo božji Duh.
zgolj čutnim bitjem, kot nedoraslim v    Kristusu   .
zaradi Kristusa nespametni, vi pa v    Kristusu    pametni.
namreč imeli na tisoče vzgojiteljev v    Kristusu   , vendar nimate mnogo očetov.
V    Kristusu    Jezusu sem vas namreč po evangeliju
Timóteja, svojega dragega zvestega sina v    Gospodu   , vam zato pošiljam.
vam bo priklical v spomin moja pota v    Kristusu    Jezusu, ki jih učim povsod po vseh
imenu Gospoda Jezusa Kristusa in v    Duhu    našega Boga.
se omoži, s komer hoče, da se le v    Gospodu   .
Ali niste vi moje delo v    Gospodu   ?
ste namreč pečat mojega apostolstva v    Gospodu   .
se tako vedejo angeli, sicer pa v    Gospodu    ni ženske brez moškega in ne moškega
pravim, da nihče, ki govori v božjem    Duhu   , ne reče:
»Jezus je Gospod,« razen v    Svetem Duhu   .
Enemu je po    Duhu    dana beseda modrosti, drugemu po istem
dana beseda modrosti, drugemu po istem    Duhu    beseda spoznanja.
Drugemu vera po istem    Duhu   , drugemu po istem Duhu darovi ozdravljanja,
vera po istem Duhu, drugemu po istem    Duhu    darovi ozdravljanja, drugemu čudežna
V enem    Duhu    namreč smo bili vsi krščeni v eno telo,
Nihče ga namreč ne razume, ker v    Duhu    govori o skrivnosti.
izgubljeni tudi tisti, ki so zaspali v    Kristusu   .
namreč v Adamu vsi umirajo, tako bodo v    Kristusu    tudi vsi oživljeni, vendar vsak po
drži, bratje: kakor je res, da sem v    Kristusu    Jezusu, našem Gospodu, na vas ponosen!
res, da sem v Kristusu Jezusu, našem    Gospodu   , na vas ponosen!
torej Bogu, ki nam daje zmago po našem    Gospodu    Jezusu Kristusu.
daje zmago po našem Gospodu Jezusu    Kristusu   .
ker veste, da vaš trud ni prazen v    Gospodu   .
Iskreno vas v    Gospodu    pozdravljata Akvila in Príska s Cerkvijo,
Moja ljubezen z vami vsemi v    Kristusu    Jezusu!
trpljenje za nas presega vse meje, tako po    Kristusu    prekipeva tudi naša tolažba.
Kristusov evangelij, in so mi bila v    Gospodu    vrata odprta, za svojega duha nisem
Hvala Bógu, ki nas po    Kristusu    kar naprej venča z zmagoslavjem in
iskreno, kakor iz Boga, pred Bogom, v    Kristusu   .
Zaupanje, ki ga imamo po    Kristusu    v Boga, je takšno, da nismo sami od
nase zanašali, ampak vse zmoremo v    Bogu   .
Če je kdo v    Kristusu   , je nova stvar.
On nas je po    Kristusu    spravil s seboj, nam pa naložil službo
Vsekakor pa je v    Kristusu    spravil svet s seboj, s tem da ljudem
bojevanja ni človeško, ampak ima v    Bogu    moč, da podira trdnjave.
Kdor se hvali, naj se hvali v    Gospodu   .
mislim povedati, tega ne bom govoril v    Gospodu   , marveč kakor v blodnji, iz tistega
Poznam človeka v    Kristusu   .
Ne, pred Bogom v    Kristusu    govorimo in vse, preljubi, v vašo spodbudo.
človeškem posredovanju, temveč po Jezusu    Kristusu    in Bogu Očetu, ki ga je obudil od mrtvih,
posredovanju, temveč po Jezusu Kristusu in    Bogu    Očetu, ki ga je obudil od mrtvih,
posredovanju, temveč po Jezusu Kristusu in Bogu    Očetu   , ki ga je obudil od mrtvih, in vsi
Cerkvam po Judeji, ki so v    Kristusu   , sem bil osebno nepoznan.
prežali na našo svobodo, ki jo imamo v    Kristusu    Jezusu, in da bi nas usužnjili.
Če pa se mi, ki iščemo opravičenje v    Kristusu   , tudi sami izkažemo za grešnike, je
da bi Abrahamov blagoslov prešel po    Kristusu    Jezusu k poganom in da bi mi po veri
moškega ne ženske: zakaj vsi ste eno v    Kristusu    Jezusu.
Saj v    Kristusu    Jezusu nič ne velja ne obreza ne neobreza,
Jaz upam v    Gospodu    za vas, da ne boste drugačnih misli.
svetim, ki so v Efezu, in zvestim v    Kristusu    Jezusu: milost vam in mir od Boga,
Duhovni blagoslov v    Kristusu   
Jezusa Kristusa, ki nas je iz nebes v    Kristusu    blagoslovil z vsakršnim duhovnim blagoslovom.
vnaprej določil, naj bomo po Jezusu    Kristusu    njegovi posinovljeni otroci.
je oblagodaril v svojem ljubljenem    Sinu   .
uresničil v polnosti časov: osrediniti v    Kristusu    kot glavi vse, kar je v nebesih in
tista mogočnost, ki jo je pokazal v    Kristusu   , ko ga je obudil od mrtvih in ga posadil
je obudil in nas posadil v nebesa v    Kristusu    Jezusu, da bi v prihajajočih vekovih
pokazal v svoji dobrosrčnosti do nas v    Kristusu    Jezusu čezmerno bogastvo svoje milosti.
Njegova stvaritev smo, ustvarjeni v    Kristusu    Jezusu za dobra dela; zanje nas je
Edinost v    Kristusu   
Sedaj pa ste v    Kristusu    Jezusu vi ki ste bili nekoč oddaljeni,
njem imamo oboji dostop k Očetu v enem    Duhu   .
sodržavljani svetih in domačini pri    Bogu   .
zgradbo, tako da raste v svet tempelj v    Gospodu   .
tudi vi vzidavate za božje bivališče v    Duhu   .
prejšnjih rodov, kakor jo je zdaj po    Duhu    razodel svojim svetim apostolom in
sodediči, soudje in soudeleženci obljube v    Kristusu    Jezusu, in sicer po evangeliju, katerega
načrtu, ki je bil od vekov skrit v    Bogu   , stvarniku vsega.
večnem načrtu, ki ga je Bog izpeljal v    Kristusu    Jezusu, našem Gospodu.
Bog izpeljal v Kristusu Jezusu, našem    Gospodu   .
srčnost, da se po veri vanj bližamo    Bogu    v popolnem zaupanju.
svojega veličastva, da se po njegovem    Duhu    močno utrdite v notranjem človeku.
misliti, njemu slava v Cerkvi in v    Kristusu    Jezusu skozi vse rodove in vse vekove.
Zatorej vas jaz, jetnik v    Gospodu   , opominjam, da živite, kakor se spodobi
človeka, do svoje polne doraslosti v    Kristusu   .
Zatorej vam pravim in vas rotim v    Gospodu   : ne živite več, kakor živijo pogani,
odpuščajte, kakor vam je tudi Bog odpustil v    Kristusu   .
ljubil nas in je daroval sam sebe za nas    Bogu    v blagodišečo daritveno žrtev.
bili namreč tema, sedaj pa ste luč v    Gospodu   .
Otroci, ubogajte svoje starše v    Gospodu   , zakaj tako je prav.
Sicer pa zajemajte moč v    Gospodu    in njegovi mogočnosti.
ljubljeni brat in zvesti služabnik v    Gospodu   .
služabnika Kristusa Jezusa, vsem svetim v    Kristusu    Jezusu, ki so v Filípih, skupaj s škofi
pravičnosti, do katerih prihajamo po Jezusu    Kristusu   , v slavo in hvalo božjo.
je zaradi mojih vere opogumljena v    Gospodu    in si upa še bolj brez strahu oznanjati
in da se boste še bolj ponašali v    Kristusu    Jezusu zaradi mene, ko spet pridem
Če torej premore kaj opominjanje v    Kristusu   , če kaj spodbujanje iz ljubezni, če
mišljenje naj bo v vas, ki je tudi v    Kristusu    Jezusu.
Upam v    Gospodu    Jezusu, da vam bom kmalu poslal Timóteja,
Sprejmite ga torej v    Gospodu    z vsem veseljem in imejte v časti ljudi,
Sicer pa, bratje moji, bodite veseli v    Gospodu   .
Bogu v njegovem duhu in se ponašamo v    Kristusu    Jezusu, pri tem pa ne zaupamo sami
h kateri nas od zgoraj kliče Bog v    Kristusu    Jezusu.
veselje in moja krona, stojte trdno v    Gospodu   , kakor sem vam rekel, preljubi.
Sintího, naj živita v lepi slogi v    Gospodu   .
Veselite se v    Gospodu   , in to zmeraj; ponavljam vam veselite
bo varoval vaša srca in vaše misli v    Kristusu    Jezusu.
Močno sem se razveselil v    Gospodu   , da se je končno le razcvetela vaša
razkošno potešil vse vaše potrebe v    Kristusu    Jezusu.
Pozdravite po vrsti vse svete v    Kristusu    Jezusu.
za vas, se zmeraj zahvaljujemo Bogu,    Očetu    našega Gospoda Jezusa Kristusa.
Slišali smo namreč o vaši veri v    Kristusu    Jezusu in o ljubezni, ki jo imate do
da bi vsakega napravili popolnega v    Kristusu   .
Polnost življenja v    Kristusu   
Naprej torej v    Gospodu    Kristusu Jezusu, kakor ste ga sprejeli!
Naprej torej v Gospodu    Kristusu    Jezusu, kakor ste ga sprejeli!
po miselnosti tega sveta, ne pa po    Kristusu   .
Novo življenje v    Kristusu   
vaše življenje je skrito s Kristusom v    Bogu   .
se svojim možem, kakor se spodobi v    Gospodu   .
brat, zvesti služabnik in sodelavec v    Gospodu   .
opravljal službo, ki si jo sprejel v    Gospodu   
Timótej tesaloníški Cerkvi, ki je v    Bogu    Očetu in v Gospodu Jezusu Kristusu:
Timótej tesaloníški Cerkvi, ki je v Bogu    Očetu    in v Gospodu Jezusu Kristusu: milost
tesaloníški Cerkvi, ki je v Bogu Očetu in v    Gospodu    Jezusu Kristusu: milost vam in mir!
je v Bogu Očetu in v Gospodu Jezusu    Kristusu   : milost vam in mir!
zasramovanje, smo se opogumili v našem    Bogu    in vam kljub velikemu nasprotovanju
bratje, na pot božjih Cerkvá, ki so v    Kristusu    Jezusu v Judeji.
živimo v polno, da le vi stojite trdno v    Gospodu   .
vas, bratje, prosimo in opominjamo v    Gospodu    Jezusu, da še bolj napredujete v tem,
veste, kakšna navodila smo vam dali po    Gospodu    Jezusu.
Najprej bodo vstali tisti, ki so umrli v    Kristusu   .
to, da pridemo do zveličanja po našem    Gospodu    Jezusu Kristusu, ki je umrl za nas,
zveličanja po našem Gospodu Jezusu    Kristusu   , ki je umrl za nas, da bi mi, pa naj
med vami in so vaši predstojniki v    Gospodu    ter vas opominjajo: zaradi njihovega
zahvaljujte: zakaj to je božja volja v    Kristusu    Jezusu glede vas
Rotim vas pri    Gospodu   , da preberete to pismo vsem bratom.
Timótej tesaloníški Cerkvi, ki je v    Bogu   , našem Očetu in v Gospodu Jezusu Kristusu:
tesaloníški Cerkvi, ki je v Bogu, našem    Očetu    in v Gospodu Jezusu Kristusu: milost
Cerkvi, ki je v Bogu, našem Očetu in v    Gospodu    Jezusu Kristusu: milost vam in mir
Bogu, našem Očetu in v Gospodu Jezusu    Kristusu   : milost vam in mir od Boga, našega
Glede vas pa zaupamo v    Gospodu   , da tudi delate in boste delali, kar
Takšne opozarjamo in opominjamo v    Gospodu    Jezusu Kristusu, naj v miru delajo
opozarjamo in opominjamo v Gospodu Jezusu    Kristusu   , naj v miru delajo in jedo svoj kruh.
milost našega Gospoda, z njo pa po    Kristusu    Jezusu vera in ljubezen.
mesto in popolno zaupanje v veri v    Kristusu    Jezusu.
je bil razodet v telesu, potrjen po    Duhu   , gledali so ga angeli, oznanjen je
Rotim te pri    Bogu   , pri Kristusu Jezusu in pri izvoljenih
Rotim te pri Bogu, pri    Kristusu    Jezusu in pri izvoljenih angelih, da
oznanjam obljubljeno življenje, ki je v    Kristusu    Jezusu, ljubljenemu sinu Timóteju:
nam jo je pred večnimi časi podaril v    Kristusu    Jezusu, razodel pa zdaj s prihodom
Naj mu dá Gospod, da bo tisti dan pri    Gospodu    dosegel usmiljenje.
ti, moj sin, močan v milosti, ki je v    Kristusu    Jezusu.
zaradi izvoljenih, da bi tudi ti v    Kristusu    Jezusu dosegli odrešenje in večno slavo.
preganjani vsi, ki hočejo pobožno živeti v    Kristusu    Jezusu.
Rotim te pri    Bogu    in Kristusu Jezusu, ki bo prišel sodit
Rotim te pri Bogu in    Kristusu    Jezusu, ki bo prišel sodit žive in
je v kopeli prerodil in prenovil po    Svetem Duhu   .
Tega je po našem odrešeniku Jezusu    Kristusu    obilno izlil na nas, da bi bili po
Čeprav imam v    Kristusu    vso svobodo, da ti zapovem, kaj stôri,
Dà, brat, napravi mi to uslugo v    Gospodu   : požívi mi srce v Kristusu!
uslugo v Gospodu: požívi mi srce v    Kristusu   !
Pozdravlja te Epafra, moj sojetnik v    Kristusu    Jezusu, pa še Marko, Aristárh, Demá,
Spregovoril je po svojem    Sinu   
poslednjega časa nam je spregovoril po    Sinu   .
plamene ognja za svoje služabnike,« o    Sinu    pa:
Pustimo torej osnovni pouk o    Kristusu    in se povzpnimo k popolnosti!
bolj bo kri Kristusa, ki je po večnem    Duhu    sam sebe brezmadežnega daroval Bogu,
volji, naj v nas uresniči po Jezusu    Kristusu   , ki mu bodi slava na veke vekov.
»Do ljubosumnosti hrepeni po    Duhu   , ki ga je naselil v nas?«
zdaj sporočili tisti, ki so vam po    Svetem Duhu   , poslanem iz nebes, oznanili evangelij.
slavo, tako da sta vaša vera in upanje v    Bogu   .
so ga sicer ljudje zavrgli, a je pri    Bogu    izbran in dragocen.
duhovne daritve, ki bodo po Jezusu    Kristusu    prijetne Bogu.
ki sramotijo vaše lepo življenje v    Kristusu   , osramočeni prav v tem, v čemer vas
je bil po telesu izročen smrti, a po    Duhu    je bil oživljen.
V tem    Duhu    je šel oznanjat odrešenje tudi duhovom,
sicer v telesu sojeni kot ljudje, v    Duhu    pa živeli po božje.
Le tako bo po Jezusu    Kristusu    v vsem slavljen Bog.
darovalec vse milosti, ki vas je po    Kristusu    Jezusu poklical v svojo večno slavo,
Mir z vsemi vami, ki ste v    Kristusu   !
vam večno življenje, ki je bilo pri    Očetu    in se je nam razodelo.
Če pa že kdo greši, imamo pri    Očetu    zagovornika, Jezusa Kristusa, pravičnega.
od začetka, boste tudi vi živeli v    Sinu    in Očetu.
začetka, boste tudi vi živeli v Sinu in    Očetu   .
Kdor se drži njegovih zapovedi, živi v    Bogu    in Bog živi v njem.
Da živi v nas, pa spoznamo po    Duhu   , ki nam ga je dal.
Po tem spoznamo, da živimo v    Bogu    in on v nas: dal nam je od svojega
Božji Sin, živi Bog v njem in on v    Bogu   .
zato tisti, ki živi v ljubezni, živi v    Bogu    in Bog živi v njem.
življenje in to življenje je v njegovem    Sinu   .
V    Resničnem    živimo, v njegovem Sinu Jezusu Kristusu.
V Resničnem živimo, v njegovem    Sinu    Jezusu Kristusu.
Resničnem živimo, v njegovem Sinu Jezusu    Kristusu   .
temelju svoje presvete vere, molíte v    Svetem Duhu   , vztrajajte v božji ljubezni in čakajte
edinemu Bogu, našemu odrešeniku, po našem    Gospodu    Jezusu Kristusu, slava in veličastvo,
odrešeniku, po našem Gospodu Jezusu    Kristusu   , slava in veličastvo, moč in oblast
»Zveličanje je v našem    Bogu   , ki sedi na prestolu, in v Jagnjetu.«
oljki in dva svečnika, ki stojita pred    Gospodarjem    zemlje.
Blagor mrtvim, ki odslej umirajo v    Gospodu   !
Zveličanje, slava in moč je v našem    Bogu   , zakaj njegove sodbe so resnične in
»So že pri    Bogu   .
Mariji, o nedolžnosti, o lilijah, o    sv. Jožefu    in o sv. Alojziju, o strasti in podobnih
nedolžnosti, o lilijah, o sv. Jožefu in o    sv. Alojziju   , o strasti in podobnih nadlogah, ki
bomo videli, kdo se bo nocoj grel pri    Jezuščku    v Betlehemu!...-
Atanatosu, Adonaju, Sadaju, Eloju,    Mesiju   « - litanija je bila dolga - »te zaklinjam,
Torej ni svobode ne pri človeku ne pri    Bogu   .
človeku pravimo sposobnost, je oseba v    Bogu   .
nam daje še bolj zvišeno predstavo o    Bogu   
štetjem ali morda dvaindvajseto po    Kristusu   ?
Nekateri vidijo v    Joganathu    tudi Šivo.
stoletje pr. n. št. in peto stoletje po    Kristusu   , ko se je poslednja kolonija verjetno
sem jim povedal tudi nekaj zgodb o    Omotu   .
Prijatelj v    Šivi    - prijatelj v ljudeh.
In po    Njem    je narava postala svéta, zlila se je
zakonito učinkuje na daljavo; Newton je v    Bogu    kot ”Vsevladarju“ vesolja videl nenehno
materialist, toda njihove misli in predstave o    Bogu    so bile zelo abstraktne, šlo je za
zavedal, da bi bila formulacija ”v njem [   Bogu   ] so vse stvari vsebovane“ lahko razumljena
Zakaj v njem [   Bogu   ] živimo, se gibljemo in smo“ [Apd
platonizma med četrtim in petim stoletjem po    Kristusu   , ki je zelo cenil Plotina in je pravzaprav
vsako leto, na primer leto 1944 po    Kristusu   , nastopi samo enkrat, in če časoplovca
da je svet nekakšen vrtič, ki je v    Bogu   , vendar se je Bog iz njega začasno
najpreprostejšem in edinem prapočelu [   Bogu   ], ne bi rajši pojasnjevali z njegovo
Nasprotja sovpadejo v    Bogu    - ali v Enem, neizrekljivo ”največjem“,
V    Bogu    je vse popolno, v posameznih svetovih
je vselej povezano z razmislekom o    Bogu   , naj božanstvo imenujemo ”Eno“ ali
”...saj sta v njem [   Bogu   ] moči in delati eno in isto?
Bibliji... aha, tu govori o Mojzesu in    Kristusu   :
modrost (tj. nadčloveška modrost) v    Kristusu    prevzela nase človeško naravo in da
ampak da se je Bog razodel apostolom po    Kristusu   ; da je Kristus Pot življenja in da
prerokov“, saj je iz njegovega pisanja o    Kristusu    razvidno, da ga povzdiguje nad vse
prišel iz nebes... in se je utelesil po    Svetem Duhu    iz Device Marije in postal človek...
zgolj v odnosu do našega uma - tj. v    Bogu    sta volja in razumevanje resnično eno
navzkriž s pravo vero, premišljuje o    Bogu‐ali‐naravi   .
”Vse, kar je, je v    Bogu    in brez Boga ne more nič ne biti ne
In če je v    Bogu    kot najpopolnejšem bitju prisotna najvišja
neskončnih vzrokov, ki se končujejo v    Bogu   .“
združljivi, sub specie aeterni pa je v    Bogu    nujnost istovetna s svobodo, kajti
formalno iz neskončne narave Boga, sledi v    Bogu    objektivno iz ideje Boga po istem redu
zveza“ mislečih in razsežnih stvari v    Njem    isti red in zveza, drugače rečeno,
ideja bivajočega kroga, ki je tudi v    Bogu   , sta čisto ista stvar, ki se razlaga
”V    Bogu    je dana tudi ideja ali spoznava človeškega
spoznava človeškega duha, ki sledi v    Bogu    na isti način in se na Boga nanaša
”...V    Bogu    sledi, pravim, po isti nujnosti in
vprašal: ali ima Spinozova misel, da v    Bogu    obstaja ”ideja človeškega telesa“,
”Vendar je v    Bogu    nujno dana ideja, ki izraža bistvo
omenjeno Spinozovo prepričanje, da je ”v    Bogu    dana tudi ideja ali spoznava človeškega
spoznavo Boga in ve o sebi, da je v    Bogu    in da se po Bogu pojmuje.“ [5p30 (349)]
ve o sebi, da je v Bogu in da se po    Bogu    pojmuje.“ [5p30 (349)]
svobode v sami naravi - in obenem v    Bogu   , v tistem ”najvišjem“, če zares velja
v    Bogočloveku   , Kristusu.
v Bogočloveku,    Kristusu   .
da nimaš; to je v človeku, to je v    Bogu    najvišje.“ [prav tam, 266-7]
priznavati narave, ničesar fizičnega v    Bogu   , potem ne bi smeli priznavati ničesar,
”Modrost je bila pri    Gospodu   .
Če ”je bila Modrost pri    Gospodu   “, in vendar sama Modrost ni Gospod,
tudi Filipov evangelij iz 3. st. po    Kristusu   ; v njem me je pritegnila naslednja
Toda - pri    Bogu   ?
Božanstvo, vendar bom rajši govoril kar o    Bogu   ) lahko razvija v času, v kozmični
Bog se učloveči v svojem    Sinu   , ki je ”istobistven“ z Očetom, potem
Boga v celotnem kozmosu, ne le v    Kristusu   , ki je, kot verjamejo kristjani, pred
verniki živijo kot Judje in nejudje v    Kristusu   ?
Razmišljate o    Bogu    in kozmosu?