Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/IVžp6 (1)


predstavljal glavno združitveno moč pod    Sajlendrami   , verjetno pogojeval tudi njen razpad.