Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/IVžp3 (1)


kar vidiš, v knjigo in pošlji sedmim    Cerkvam   : v Efez, v Smírno, v Pêrgamon, v Tiatíro,