Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ISsp4 (5)


geologijo, jima je poslal Bertrandova    Pisma    in Cuvierovo Razpravo o prevratih na zemeljski obli.
nemudoma najde Swedenborgova znamenita    Nebesa in pekel    v slovenskem prevodu.
malce bral pred spanjem - mi posodite    Nebesa in pekel   ?
Gre za njegova znamenita    Predavanja k fenomenologiji notranjega zavedanja časa   , ki jih je imel na univerzi v Göttingenu
Poglejva podrobneje Husserlova    Predavanja k fenomenologiji notranjega zavedanja časa   , ki so njegovo glavno delo na tem