Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ISsp3 (1)


V uvodnem eseju k    Nebesom in peklu    lahko preberemo odstavek iz Kantovih