Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ISsp2 (6)


dejanje: Predstavitev z razstavami Kabinet    čudes   ?
Severne Amerike: Korak od kabineta    čudes    k moderni znanstvenoraziskovalni etnološki
, v enajstem zvezku Kartezijevih    Oeuvres   , ki sem ga izbral poleg Meditacij,
Prej, ko nama je Anželo bral iz    Nebes in pekla   , sem se spomnil na neko mesto v knjigi,
kljub vsemu je iz Pisma Galačanom in    Apostolskih del    razvidno, kako pomemben je bil Jakob.
od glavnih osebnosti evangelijev in    Apostolskih del   , v Novo zavezo sta vključeni dve njemu