Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ISžp6 (3)


tudi ob pomoči zahodnih sil na čelu z    Združenimi državami   , ki so v zadnjih mesecih odtegnile
zvečer, dejansko pa celo nekaj ur prej s    Kresnicami    iz Adlešičev, oktetom Vitis in odprtjem
pa, da bi bila določila dogovora med    Slovenskimi železnicami    in sindikati ter določila kolektivne