Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ISžp3 (13)


pa storite tudi vi kakor sem naročil    Cerkvam    v Galatíji.
mrtvih, in vsi bratje, ki so z mano,    Cerkvam    v Galatíji: milost vam in mir od Boga,
   Cerkvam    po Judeji, ki so v Kristusu, sem bil
Janez sedmim    Cerkvam   , ki so v Aziji: milost vam in mir od
ušesa, naj prisluhne, kaj govori Duh    Cerkvam   .
ušesa, naj prisluhne, kaj govori Duh    Cerkvam   .
ušesa, naj prisluhne, kaj govori Duh    Cerkvam   .
ušesa, naj prisluhne, kaj govori Duh    Cerkvam   .’«
ušesa, naj prisluhne, kaj govori Duh    Cerkvam   .’«
ušesa, naj prisluhne, kaj govori Duh    Cerkvam   .’«
ušesa, naj prisluhne, kaj govori Duh    Cerkvam   .’«
napregel in zapeljal svoje pobe k »   Trem kronam   «.
je napregel Mico in se odpeljal k »   Trem kronam   «, da položi svojo razbeljeno glavo