Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/IPžp4 (1)


center Ljubljane za Ljubljančane in    Ljubljančanke   .