Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/IPžp2 (3)


na račun dobrobita Ljubljančanov in    Ljubljančank   .
Višanje življenjskih stroškov v interesu    Ljubljančank    in Ljubljančanov je višanje cen najemnin
Toliko v imenu Ljubljančanov in    Ljubljančank    kakor ostale Slovenije.