Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/IOmp1 (29)


   Plutovi    so svojemu šampionu konkurirali s svojim
ne razglablja, kdo se pretepa, to so    Kovačevi   .
Ta bo Via Pettaros!" pravijo    Pettarosevi   .
Ta bo Via Francovich!" pravijo    Francovichevi   .
čas pogledava v okno, kjer stanujejo    Francovichevi   , če se morda ne bi prikazala Crista.
Kum je zaprt, gorenji    Oblakovi   , Občinar in Loputnik so na dražbi.
Vsi trije    Loputnikovi    so pri milici.
in zapela sta tako mašo, kakršne v    Fratnikovi    hiši še nikdar niso slišali.
Nanca in Ludvik sta si stisnila roki,    Ludvikovi    bratje pa so dvignili desnice, kakor
so šele prikorakali v cerkev trije    Ludvikovi    bratje.
izgublja in na cesti so zaškripali težki    Zasekarjevi    koraki.
   Modrijanovi    pobesijo glave.
»   Zaplotniki   !« jim zaničljivo vrže v obraz.
Mar misliš, da bi    Modrijanovi    vozili tako šemo? ...
Vsi so    Arnejci   
Pa saj    Samotežniki    tudi niso bili ljudje, kakor se reče...
»Saj    Kraljički    niso lepi.
»Saj to niso bili ti    Kraljički   , ki so danes v bajti.
Glas mora imeti po očetu, ker so vsi    Vojnačevi    brez posluha.
precejšnja skala, ki so ji Čelarjevi in    Hostarjevi    otroci rekli »Triglav, moj dom «.
   Kovačevi    koraki so zdaj odmevali, kakor bi kdo
vasi in da so tudi zelo daleč še drugi    Couloni   , drugi Marescoti in drugi Foureauji,
zelo daleč še drugi Couloni, drugi    Marescoti    in drugi Foureauji, in zazdelo se jima
drugi Couloni, drugi Marescoti in drugi    Foureauji   , in zazdelo se jima je, da nosita na
so jo požgali in opustošili Danci,    Normani   , predvsem pa protestanti.
»incidentne« teme - t. i. izbrisani,    Petki   , škandali, Elani, kurbarije vseh vrst
Ja, tudi tam so razni    Ermini    in Amirji in Muamerji, pa ste skupaj
Ja, tudi tam so razni Ermini in    Amirji    in Muamerji, pa ste skupaj z njimi
tudi tam so razni Ermini in Amirji in    Muamerji   , pa ste skupaj z njimi tulili »kdor