Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/IOme5 (586)


Iznad očal je poškilil po    Winstonu   .
»Pri Sv.    Klementinu    Danskem so ji rekli.«
»Oranže in limone, poje zvon pri Sv.    Klementinu   
Oranže in limone, poje zvon pri Sv.    Klementinu   , to je bila pesmica, ki smo jo peli,
Oranže in limone, poje zvon pri Sv.    Klementinu   ,dolžan si mi tri novce, odpeva zvon
si mi tri novce, odpeva zvon pri Sv.    Martinu   . »No, to je vse, česar se lahko
»Oranže in limone, poje zvon pri Sv.    Klementinu   , Dolžan si mi tri novce, odpeva zvon
si mi tri novce, odpeva zvon pri Sv.    Martinu   
Oranže in limone, poje zvon pri Sv.    Klementinu   , dolžan si mi tri novce, poje zvon
si mi tri novce, poje zvon pri Sv.    Martinu   . Nenadoma pa mu je zledenela
porogljivim sovraštvom, ki je povzročilo v    Winstonu    občutek nelagodja, čeprav je vedel,
misel, da bi najel sobo pri gospodu    Charringtonu   .
»Oranže in limone, poje zvon pri Sv.    Klementinu   
si mi tri novce, odpeva zvon pri Sv.    Martinu   . Kdaj mi jih boš vrnil? pravi zvon
Zgodbe o    Goldsteinu    in njegovi podtalni vojski, je rekla,
Povedal ji je zgodbo o    Jonesu   , Aaronsonu in Rutherford ter o dragocenem
Povedal ji je zgodbo o Jonesu,    Aaronsonu    in Rutherford ter o dragocenem koščku
pridemo v stik z vama, bomo to storili po    Martinu   
Oranže in limone, poje zvon pri Sv.    Klementinu   
Oranže in limone, poje zvon pri Sv.    Klementinu   , Dolžan si mi tri novce, odpeva zvon
si mi tri novce, odpeva zvon pri Sv.    Martinu   , Kdaj mi jih boš vrnil? pravi zvon
namerilo, da sem bil ravno pri pesniku    Sofoklu   , ko ga je nekdo vprašal: ’Kako je pri
Tega si se gotovo naučil pri    Homerju   , ki s posebno ljubeznijo hvali Avtolika,
prisego... Potemtakem je pravičnost po tebi,    Homerju    in Simonidu umetnost kraje, vsekakor
Potemtakem je pravičnost po tebi, Homerju in    Simonidu    umetnost kraje, vsekakor prijateljem
»Pri    Heraklu   , no, zdaj pa imamo tisto slavno Sokratovo
Tudi ne bomo poslušali mladeniča pri    Aishilu   , kako je bog pobudnik krivde
nam ne pripoveduje lažnih pravljic o    Proteju    in Tetidi, kakor naj nam ne prikazuje
»Četudi pri    Homerju    marsikaj hvalimo, to ne more veljati
Agamemnonu, kakor ne moremo hvaliti pri    Aishilu   , če Tetis pravi, da je na njeni poročni
Tudi ni dopustno, kakor beremo pri    Homerju   , da si Ahil med jokom in stokom z obema
Tudi o    Priamu   , ki je vendar v sorodstvu z bogovi,
»Potemtakem tudi pri    Homerju    niso sprejemljive takšnele besede o
se nam bodo zdele besede, ki jih pri    Homerju    govori Diomed, lepe: Prosim
4. »Dalje: če najpametnejši mož pri    Homerju    pravi, da je zanj najlepše, kadar:
Tudi pri    Ahilu    samem ni združljivo z njegovo veljavo,
mnenje, da ni spoštljivo tako govoriti o    Ahilu    ali verjeti drugim, če tako govorijo.
»O tem se je moč že pri    Homerju    poučiti.
Helenin privid, za katerega so se po    Stezihoru    bojevali trojanski junaki, ker prave
boljša, kakor je to poslal Lakedeimon po    Likurgu    in kakor so to postale mnoge velike
resnica, Sokrat, kar pripovedujejo o    Homerju   , potem zasluži Keofil, Homerjev prijatelj,
poezije, zlasti če jo doživljaš ob    Homerju   
spolnilo, kar je bilo povedano po preroku    Jeremiju   :
spolnilo, kar je bilo povedano po preroku    Izaiju   :
spolnilo, kar je bilo rečeno po preroku    Izaiju   :
je Jezus začel množicam govoriti o    Janezu   :
spolnilo, kar je bilo rečeno po preroku    Izaiju   :
oblastnik Heród slišal, kar so govorili o    Jezusu   .
učenci razumeli, da jim je govoril o    Janezu    Krstniku.
razumeli, da jim je govoril o Janezu    Krstniku   .
Prvi dan opresnikov so prišli k    Jezusu    učenci in ga vprašali:
se zrinili naprej, stegnili roke po    Jezusu    in ga prijeli.
spolnilo, kar je bilo rečeno po preroku    Jeremiju   :
véliki duhovniki in farizeji zbrali pri    Pilatu    in mu rekli:
začenja, kakor je zapisano pri preroku    Izaiju   :
Kralj Heród je slišal o    Jezusu   , kajti njegovo ime je postalo znano.
Apostoli se zberejo pri    Jezusu    in mu poročajo o vsem, kar so storili
pričakovanju in so se vsi spraševali o    Janezu   , če ni morda on Maziljenec, je Janez
odšla, je začel množicam govoriti o    Janezu   :
Postava je namreč bila dana po    Mojzesu   , milost in resnica pa je prišla po
Mojzesu, milost in resnica pa je prišla po    Jezusu    Kristusu.
Mnenja o    Jezusu    so bila različna
ki ga je Jezus ljubil, je sedèl ob    Jezusu   .
Sveti Duh napovedal po Davidovih ustih o    Judu   : postal je vodnik tistih, ki so zgrabili
se, kar je bilo napovedano po preroku    Joélu   :
da vam odkrito spregovorim o očaku    Davidu   : umrl je, bil pokopan in njegov grob
učila ljudstvo in oznanjala, da je v    Jezusu    vstajenje od mrtvih.
pa je navezal na veselo oznanilo o    Jezusu   .
časa ostal v Jópi pri nekem strojarju    Simonu   .
Ta je gost pri strojarju    Simonu   , ki ima hišo ob morju.«
Peter; kot gost se mudi pri strojarju    Simonu   , ki ima hišo ob morju.’
jim sporočil veselo oznanilo miru po    Jezusu    Kristusu, ki je Gospod vsega.
Veste o    Jezusu    iz Nazareta, ki ga je Bog mazilil s
prinesli veselo oznanilo o Gospodu    Jezusu   .
Oznanjal je namreč veselo sporočilo o    Jezusu    in o vstajenju.
»Zaklinjam vas pri    Jezusu   , ki ga oznanja Pavel.«
svojih verskih vprašanjih in o nekem    Jezusu   , ki je umrl, Pavel pa je trdil, da
Pavel se zagovarja pred    Agrípom   
resnično je, kar je Sveti Duh po preroku    Izaiju    govoril vašim očetom z besedami:
Oznanjal je božje kraljestvo in o Gospodu    Jezusu    Kristusu učil z vso svobodo in brez
Najprej se po    Jezusu    Kristusu zahvaljujem svojemu Bogu za
Bog v skladu z mojim evangelijem po    Jezusu    Kristusu sodil, kar se skriva v ljudeh.
odrešenja, ki je prišlo po Kristusu    Jezusu   .
živimo v miru z Bogom po našem Gospodu    Jezusu    Kristusu.
celo ponašamo v Bogu po našem Gospodu    Jezusu    Kristusu, po katerem smo sedaj dosegli
pravičnosti, kraljevali v življenju po enem,    Jezusu    Kristusu.
kraljeval s smrtjo, po našem Gospodu    Jezusu    Kristusu milost kraljevala s pravičnostjo
greh, a da živite za Boga, v Kristusu    Jezusu   .
Bog, je večno življenje v Kristusu    Jezusu   , našem Gospodu.
Zahvaljen bodi Bog po    Jezusu    Kristusu, našem Gospodu.
obsodbe za tiste, ki so v Kristusu    Jezusu   .
Duha, ki daje življenje v Kristusu    Jezusu   , te je osvobodila postave greha in
ljubezni, s katero nas ljubi Bog v    Jezusu    Kristusu, našem Gospodu.
»V    Izaku    boš imel svoje potomstvo.«
To je tisto, kar pravi pri    Ozéju   :
sedem tisoč mož, ki niso upognili kolen pred    Báalom   
Vem in sem prepričan v Gospodu    Jezusu   , da ni nič sámo na sebi nečisto; a
stvar, se smem ponašati v Kristusu    Jezusu   .
Pri našem Gospodu    Jezusu    Kristusu in pri ljubezni Duha pa vas
Prísko in Akvila, moja sodelavca v    Jezusu    Kristusu, ki sta tvegala glavo, da
veri - Bogu, ki je edini moder, po    Jezusu    Kristusu slava na veke.
Vam, ki ste posvečeni v Kristusu    Jezusu    in poklicani k svetosti z vsemi, ki
milost, ki vam je bila dana v Kristusu    Jezusu   .
Iz njega pa ste vi v Kristusu    Jezusu   , ki je za nas postal božja modrost,
V Kristusu    Jezusu    sem vas namreč po evangeliju rodil
priklical v spomin moja pota v Kristusu    Jezusu   , ki jih učim povsod po vseh Cerkvah.
Kakor namreč v    Adamu    vsi umirajo, tako bodo v Kristusu tudi
bratje: kakor je res, da sem v Kristusu    Jezusu   , našem Gospodu, na vas ponosen!
ki nam daje zmago po našem Gospodu    Jezusu    Kristusu.
Moja ljubezen z vami vsemi v Kristusu    Jezusu   !
po človeškem posredovanju, temveč po    Jezusu    Kristusu in Bogu Očetu, ki ga je obudil
našo svobodo, ki jo imamo v Kristusu    Jezusu   , in da bi nas usužnjili.
Abrahamov blagoslov prešel po Kristusu    Jezusu    k poganom in da bi mi po veri prejeli
ženske: zakaj vsi ste eno v Kristusu    Jezusu   .
Saj v Kristusu    Jezusu    nič ne velja ne obreza ne neobreza,
ki so v Efezu, in zvestim v Kristusu    Jezusu   : milost vam in mir od Boga, našega
nas je vnaprej določil, naj bomo po    Jezusu    Kristusu njegovi posinovljeni otroci.
in nas posadil v nebesa v Kristusu    Jezusu   , da bi v prihajajočih vekovih pokazal
svoji dobrosrčnosti do nas v Kristusu    Jezusu    čezmerno bogastvo svoje milosti.
stvaritev smo, ustvarjeni v Kristusu    Jezusu    za dobra dela; zanje nas je Bog vnaprej
Sedaj pa ste v Kristusu    Jezusu    vi ki ste bili nekoč oddaljeni, postali
in soudeleženci obljube v Kristusu    Jezusu   , in sicer po evangeliju, katerega
načrtu, ki ga je Bog izpeljal v Kristusu    Jezusu   , našem Gospodu.
njemu slava v Cerkvi in v Kristusu    Jezusu    skozi vse rodove in vse vekove.
poučiti, namreč po resnici, ki je v    Jezusu   .
Kristusa Jezusa, vsem svetim v Kristusu    Jezusu   , ki so v Filípih, skupaj s škofi in
pravičnosti, do katerih prihajamo po    Jezusu    Kristusu, v slavo in hvalo božjo.
se boste še bolj ponašali v Kristusu    Jezusu    zaradi mene, ko spet pridem k vam.
naj bo v vas, ki je tudi v Kristusu    Jezusu   .
Upam v Gospodu    Jezusu   , da vam bom kmalu poslal Timóteja,
njegovem duhu in se ponašamo v Kristusu    Jezusu   , pri tem pa ne zaupamo sami vase,
nas od zgoraj kliče Bog v Kristusu    Jezusu   .
vaša srca in vaše misli v Kristusu    Jezusu   .
potešil vse vaše potrebe v Kristusu    Jezusu   .
Pozdravite po vrsti vse svete v Kristusu    Jezusu   .
svetim v Kolósah in zvestim bratom v    Kristusu   : milost vam in mir od Boga, našega
Slišali smo namreč o vaši veri v Kristusu    Jezusu    in o ljubezni, ki jo imate do vseh
Naprej torej v Gospodu Kristusu    Jezusu   , kakor ste ga sprejeli!
Cerkvi, ki je v Bogu Očetu in v Gospodu    Jezusu    Kristusu: milost vam in mir!
pot božjih Cerkvá, ki so v Kristusu    Jezusu    v Judeji.
bratje, prosimo in opominjamo v Gospodu    Jezusu   , da še bolj napredujete v tem, kar
kakšna navodila smo vam dali po Gospodu    Jezusu   .
pridemo do zveličanja po našem Gospodu    Jezusu    Kristusu, ki je umrl za nas, da bi
zakaj to je božja volja v Kristusu    Jezusu    glede vas
je v Bogu, našem Očetu in v Gospodu    Jezusu    Kristusu: milost vam in mir od Boga,
opozarjamo in opominjamo v Gospodu    Jezusu    Kristusu, naj v miru delajo in jedo
našega Gospoda, z njo pa po Kristusu    Jezusu    vera in ljubezen.
popolno zaupanje v veri v Kristusu    Jezusu   .
Rotim te pri Bogu, pri Kristusu    Jezusu    in pri izvoljenih angelih, da se vsega
obljubljeno življenje, ki je v Kristusu    Jezusu   , ljubljenemu sinu Timóteju: milost,
pred večnimi časi podaril v Kristusu    Jezusu   , razodel pa zdaj s prihodom našega
sin, močan v milosti, ki je v Kristusu    Jezusu   .
izvoljenih, da bi tudi ti v Kristusu    Jezusu    dosegli odrešenje in večno slavo.
ki hočejo pobožno živeti v Kristusu    Jezusu   .
Rotim te pri Bogu in Kristusu    Jezusu   , ki bo prišel sodit žive in mrtve,
plašč, ki sem ga pustil v Troádi pri    Kárpu   , in knjige, zlasti pergamente.
Tega je po našem odrešeniku    Jezusu    Kristusu obilno izlil na nas, da bi
te Epafra, moj sojetnik v Kristusu    Jezusu   , pa še Marko, Aristárh, Demá, Luka,
vanj, znova določa dan, »danes«, ko po    Davidu    čez toliko časa pove, kakor je bilo
Takole naj povem: po    Abrahamu    je odštel desetino tudi Lévi, ki pobira
Melkízedek, zakaj se ne bi imenoval po    Aronu   ?
»Po    Izaku    se bo imenovalo tvoje potomstvo.«
zmanjkalo časa, če bi hotel pripovedovati o    Gideónu   , Baráku, Sámsonu, Jéfteju, Davidu,
če bi hotel pripovedovati o Gideónu,    Baráku   , Sámsonu, Jéfteju, Davidu, Sámuelu
hotel pripovedovati o Gideónu, Baráku,    Sámsonu   , Jéfteju, Davidu, Sámuelu in prerokih.
pripovedovati o Gideónu, Baráku, Sámsonu,    Jéfteju   , Davidu, Sámuelu in prerokih.
Gideónu, Baráku, Sámsonu, Jéfteju,    Davidu   , Sámuelu in prerokih.
Gideónu, Baráku, Sámsonu, Jéfteju, Davidu,    Sámuelu    in prerokih.
je po volji, naj v nas uresniči po    Jezusu    Kristusu, ki mu bodi slava na veke
darovali duhovne daritve, ki bodo po    Jezusu    Kristusu prijetne Bogu.
Le tako bo po    Jezusu    Kristusu v vsem slavljen Bog.
vse milosti, ki vas je po Kristusu    Jezusu    poklical v svojo večno slavo, vas bo
Po    Silvánu   , ki ga štejem za zvestega brata, vam
V Resničnem živimo, v njegovem Sinu    Jezusu    Kristusu.
našemu odrešeniku, po našem Gospodu    Jezusu    Kristusu, slava in veličastvo, moč
stiski, kraljestvu in stanovitnosti v    Jezusu   , sem bil zaradi božje besede in zaradi
božje besede in zaradi pričevanja o    Jezusu    na otoku, ki se imenuje Pátmos.
Po    Thalerju    je širitev proti jugovzhodu Evrope
ob nekdanjem tajniku mestne uprave    Alojzu    Kovačiču sopodpisnik omenjenih dokumentov.
nekdanjem tajniku mestne uprave Alojzu    Kovačiču    sopodpisnik omenjenih dokumentov.
Pri    Ivanu    so namreč našli nekaj slik, posnetih
opremljene z letošnjim datumom, so pri    Ivanu    našli po nesreči, ki jo je pred nedavnim
pri ameriškem obrambnem sekretarju    Cohenu   
senatorji in pri obrambnem ministru    Williamu    Cohenu za ugodnejše mnenje ameriške
in pri obrambnem ministru Williamu    Cohenu    za ugodnejše mnenje ameriške vlade
Kar tri razstave o    Jožetu    Plečniku
Kar tri razstave o Jožetu    Plečniku   
Samo o burji, o Krasu, o    Vladimirju   , o sebi, o pomladi, ki jo tako težko
je utihnil šum in znašla se je pri    Vladimirju   .
petdeset lir je pri starinarju židu    Leutenbergu    v Starem mestu prodala vse z vozico
Matilda služi zdaj pri    Kumu   .
Sicer bi Martin lahko stanoval pri    Bernardu   , toda moral bi se prekrstiti.
fakina, pri potepuhu in izgubljencu    Bernardu   .
Zdaj ga je bolelo, da je bil povedal o    Bernardu   .
ki so mu bile še ostale po rajnkem    Pipiju   .
Ustavil se je pri    Kovaču   , s katerim sta bila v mladih letih
potih in je kajpak premišljevala o    Martinu   .
vaških primerov, da ji je razložil o    Cestarju   , ki je vse svoje bogastvo nagrmadil
približala in pokosila staro sovraštvo, so v    Martinu    Jakončiču zapele nove strune.
pokosila staro sovraštvo, so v Martinu    Jakončiču    zapele nove strune.
Pri    Kovaču    bo dobil nekaj desk, nemara mu bodo
Mislil je tudi, da mu bo pri    Medvedu    bolje, kakor je bilo.
Vse do takrat se ni v    Žefu    porodila nobena uporna misel.
Ob pogledu nanje so se v    Žefu    zbudili spomini na Ukrajino in na prostrane
je ležala ob    Kikiću   .
zvedelo, da se je Žef vrnil in da pije pri    Cestarju   .
Vsa vas je govorila samo o    Žefu    Obrekarju.
Vsa vas je govorila samo o Žefu    Obrekarju   .
prišla in povedala, da si razgrajal pri    Cestarju   .
V    Žefu    je kar vrelo.
Vse babe so jezikale samo o    Žefu    Obrekarju, ugibale so in težko pričakovale,
Vse babe so jezikale samo o Žefu    Obrekarju   , ugibale so in težko pričakovale, kdaj
Ves greh je ležal na    Žefu    in vsi so se z očitajočimi očmi ozirali
govorili o prepovedanem sadu, o pijanem    Noetu    in njegovih hčerah ter o čisti Suzani,
ne potrojila svoje prenočevanje pri    Strežku   .
Prvim, ki so se zbrali pri    Modrijanu   , je bila stvar jasna kakor na dlani:
Druga stranka, ki se je sešla pri    Mojem Jezusu   , je zahtevala pogreb z vsemi častmi
»Peter bo o    Vencu    napisal povest.«
vrnili okrog poldne in se ustavili pri    Mojem Jezusu   .
toliko junaštva, da je bil od takrat pri    Mojem Jezusu    kuhan in pečen.
pogrnjeno mizo v hladni polmračni izbi pri    Mojem Jezusu   .
Tistega popoldne je bilo pri    Mojem Jezusu    spet zelo živo.
Tudi v    Vencu    Poviškaju so bili zarodki vseh človeških
Tudi v Vencu    Poviškaju    so bili zarodki vseh človeških strasti:
»Pri Pavli ne - - pri    Petru   ,« je zamrmral Venc.
Kadar je bil Izidor pri    Petru   , so sedli h kartam in metali »marjaš«
Taval je po gozdu, posedal pri    Petru    in ždel na kašči.
razmišljal ali bi nadaljeval svojo zgodbo o    Vencu    Poviškaju ali ne.
bi nadaljeval svojo zgodbo o Vencu    Poviškaju    ali ne.
Bral sem o    Cavalcantiju   , Danteju, Petrarci in drugih nesrečnih
Bral sem o Cavalcantiju,    Danteju   , Petrarci in drugih nesrečnih trecentistih.
Bral sem o Cavalcantiju, Danteju,    Petrarci    in drugih nesrečnih trecentistih.
in živela tako, da se je nekoč pri    Modrijanu    Pirhov Jakob izrazil, da bi bil bogat,
»Pri    Modrijanu   
»Pri    Modrijanu   , Jezus no.
   Obrekarju    je bilo seveda hudo pri duši.
Rotil jo je, ji govoril o    Nandetu    in Nacetu, prosil, zmerjal z vsemi
Rotil jo je, ji govoril o Nandetu in    Nacetu   , prosil, zmerjal z vsemi psovkami,
Pohajkoval je po vasi, posedal v krčmi pri    Mojem Jezusu    in ‘divanil’, kakor se je sam izražal.
‘Divanil’ je seveda samo o Bosni, o    Sandžaku    in o Črni gori, da je vsa vas poznala
večkrat grmel v svojem basu o nekakšnem    Fra Diavolu   .
Začelo se je pri    Smukaču   , za katerim nam je bilo vsem hudo.
In vse je Obrekar odpeljal k    Fra Diavolu   , k Travnikarjevemu stricu.
Tudi pri    Obrekarju    se je včasih oglasil.
V vasi so jih prignali skupaj, pri    Potrebarju   .
   Obrekarju    je takoj omahnila stara glava.
Govoril je o očku    Orlu   .
In tudi o    Drejcu   .
oddaljena, kakor bi se umaknila od ceste in    Modrijanu    pokazala hrbet.
Žuželjčevka spet zacepeta z nogami po    Modrijanu   :
mu je pob smilil, čeprav je že pri    Zagomiličarju    izvedel, da je krava poginila.
Velika gostinska soba pri    Mojem Jezusu    je v hipu polna ljudi in tudi v istem
sliko, jo položi na mizo in seže po    Badogliu   .
V krčmi pri    Mojem Jezusu   .
Z jeznim pogledom šviga po    Drejcu    in se z vidnim naporom zadržuje, da
Skrajša korak pri    Malem   , ki omahuje pod strojnico, mu položi
Grušč se usuje po    Sovi   , Drejcu in Borisu.
Grušč se usuje po Sovi,    Drejcu    in Borisu.
Grušč se usuje po Sovi, Drejcu in    Borisu   .
Trije partizani so se že ustavili pri    Sovi   .
tudi neseta ranjenca, se ustavi pri    Tonetu    in ga potegne vstran.
plazi od borca do borca, ustavi se pri    Malem   , ki utrjuje težko strojnico, in ga
Dominovega roba je trobil avtomobil, pri    Hlipu    je lajal pes - a vsi ti različni glasovi
Krčma pri    Mojem Jezusu    je že priletna, nekoliko zanikrna in
Krčma pri    Mojem Jezusu    je bila nekoč samo torišče vztrajnih
V krčmi pri    Mojem Jezusu    pa so bili vaščani tako rekoč doma:
Tako je bilo tudi pri    Mojem Jezusu   .
»Pri    Juriju    na Kobilniku.«
»Pri Juriju na    Kobilniku   
Pri    Robarju    so kuhali žganje pa so fantje Matica
No, pa najprej je treba povedati o    Janezu   .
za rozine, ki jih je bila vzela pri    Modrijanu   , da je Ravničar seveda stal na mostu
za ognjiščem pri teti Mici in stricu    Tomažu   .
Pri    Vojnacu   , ki so bili naši sosedje, oddaljeni
Ko sem    Vojnacu    razložil, kako in kaj, so se takoj
»O    Testenu    govorim.
»Torej, kakor sem že rekla, živela je pri    Vešpaju    in hodila h Grudničarjevi Zori, da
topolih, o Ravničarjevih sinovih, o    Ravničarju   , o Temnikarju, o črnih fašistih in
Ravničarjevih sinovih, o Ravničarju, o    Temnikarju   , o črnih fašistih in o Modrijanu, ki
o Temnikarju, o črnih fašistih in o    Modrijanu   , ki se je bos in v sami srajci opotekal
ponoreli zidar Luka iz njene zgodbe o    Tantadruju   .
pikico mojega spomina, za zgodbo o    Tantadruju   ...
vrnil izza vogala, se je ustavil pri    Tantadruju   , mu položil roko na rame in ga zdramil.
Matic je zavil na levo in obstal pri    Luki    in Rusepatacisu, ki sta klečala na
Zgodbe o    Tantadruju    je konec.
»O    Temnikarju   
sklenil, da bo tudi ženi povedal o    Temnikarju    s tremi besedami, kakor je bil prej
Pa saj pri    Temnikarju    vendar nimam trobente!...«
»In naposled je prav lahko v    Temnikarju   .
O    Temnikarju    sem že vse premislil.
In to je sploh samo zgodba o    Temnikarju   , in to celo samo zgodba njegovega zadnjega
samo zaradi tega, ker se je oglasila v    Temnikarju   .
Vsaj pri starem    Blažiču    ne ...
upanje, da bom le napisal zgodbo o    Temnikarju   .
zdaj zavedel, da starec ne govori o    Temnikarju   , temveč o svojem sinu.
»Tudi ta prizor bi bil lahko v    Temnikarju   ,« je pomislil.
»Pri starem    Blažiču    sem dvakrat napeljal pogovor na Črni log,
Toda trobenta je zdaj tudi v    Temnikarju   , zato bo še donela -«
Ali bi vi pisali o    Temnikarju   , če se ne bi spopadel z belogardisti?«
sem, da bo nadaljeval o Ruparjevem    Andreju   , pa se je sklonil še globlje nad vodo
izredno spoštljivo je govoril o nekem    Dumouchelu   , po poklicu profesorju.
»Pri    Gasparinu    zveš, da dobiček ne more biti večji
mesec si je bilo mogoče pri gospodu    Auzouxu    izposoditi tako lutko in naslednji
»To mora biti pri    Buffonu   ,« je rekel Bouvard.
klobukov, ki se imenujejo po izumitelju    Gibusu   ’.
spomnil, da je o teh podrobnostih bral pri    Bertrandu   .
tretjega in najvišjega pa so se - po    Taillepiedu    - uvrščale ‘razne kategorije filozofov’,
priča početje v Guérandu, Chichebouchu,    Croisicu   , Livarotu.
v Guérandu, Chichebouchu, Croisicu,    Livarotu   .
O    Cezarju    bi imeli čisto drugačno predstavo,
Po    Walterju    Scottu ju je Alexandre Dumas zabaval
Po Walterju    Scottu    ju je Alexandre Dumas zabaval kot čarobna
Kdo pa danes še govori o    Ducangeu    in Picardu?
Kdo pa danes še govori o Ducangeu in    Picardu   ?
razlike med ‘okrog’ in ‘naokoli’, pri    Massillonu    in Voltairu sta ‘trajati’ in ‘trpeti’
‘okrog’ in ‘naokoli’, pri Massillonu in    Voltairu    sta ‘trajati’ in ‘trpeti’ sinonima,
Anglež Blair obžaluje pri    Vergilu    prizor s harpijami.
Poiskala sta njena načela pri    Calvu   , Martensu, Vattelu, nato pa je Bouvard
Poiskala sta njena načela pri Calvu,    Martensu   , Vattelu, nato pa je Bouvard zaključil:
sta njena načela pri Calvu, Martensu,    Vattelu   , nato pa je Bouvard zaključil:
Po    Saint‐Simonu    in Fourieru je ves problem le še v
Po Saint‐Simonu in    Fourieru    je ves problem le še v plačilu.
je vse končalo pred četrt ure, pri    Marescotu   .
povedal, kakšna je bila večerja pri    Cazottu   .
ponudil za služabnika pri gospodih    Bouvardu    in Pécuchetu.
služabnika pri gospodih Bouvardu in    Pécuchetu   .
do tega spoznanja in iskala sta po    Voltairu   , Bossuetu, Fénelonu.
spoznanja in iskala sta po Voltairu,    Bossuetu   , Fénelonu.
in iskala sta po Voltairu, Bossuetu,    Fénelonu   .
misel, da bi lahko dobil argumente pri    Spinozi   , in pisal je Dumouchelu, naj mu priskrbi
argumente pri Spinozi, in pisal je    Dumouchelu   , naj mu priskrbi Saissetov prevod.
»Pri    Gérandoju   
To sem našel pri tvojem    Voltairu   ,« je dodal in se mu globoko priklonil.
dvanajsterki, sposojenih pri gospodu    Jeufroyu   .
»Pravim, da sem bil sam pri    Hérambertu   ,« je besno odgovoril Barberou.
»Pri    Spinozi   
nazadnje ni več vedel, kaj naj si misli o    Jezusu   .
ga razglašajo za človeka, nekje pri    Janezu    se zdi, kot da se enači z Bogom, spet
V    Bouvardu    se je iz usmiljenja vse uprlo, bil
Nastanila sta se pri brivcu    Ganotu   .
Zaradi zmagoslavja pri    Ganotu    sta postala slavna in ljudje so prihajali
Joseph Jacquard dovolj znana, pa gre pri    Belzunceu    ali Belsunceu verjetno za Giovannija
dovolj znana, pa gre pri Belzunceu ali    Belsunceu    verjetno za Giovannija Battista Belzonija
je bil Eugène, služabnik pri gospodu    Marescotu   , odlikoval pa se je z brado, pristriženo
brownizem - po britanskem botaniku    Robertu    Brownu (1801‐1858) imenovano molekularno
brownizem - po britanskem botaniku Robertu    Brownu    (1801‐1858) imenovano molekularno gibanje
Govorila sva o guruju    Nanaku   , ki je organiziral Sikhe z idejo o
preživel v Madrasu, pri našem misijonarju    Ivanu   .
vmes, ki so sicer izrazili zvestobo    Pol Potu   , vendar so prijateljevali tudi z nasprotniki.
Pri    Petru    se zbira največ klasičnih odpadnikov
No, prav, pa se pogovoriva o    Wertherju   ...
Danes rajši ostaniva pri    Karteziju   ...
jaz, bodisi da je točkast, kot pri    Descartesu   , bodisi transcendentalno strukturiran,
transcendentalno strukturiran, kot pozneje pri    Kantu    in Husserlu, in tudi če verjamem v
strukturiran, kot pozneje pri Kantu in    Husserlu   , in tudi če verjamem v zanesljivost
prezgodaj, če hočeva še kaj reči o    Wertherju    in Karteziju, a ne še prepozno, da
če hočeva še kaj reči o Wertherju in    Karteziju   , a ne še prepozno, da te ne bi mogel
Elizabeto, kraljico Češke, vdovo po kralju    Frideriku    V., protestantu, ki je bil premagan
pomislil, da bi naslednjič govorila o    Kierkegaardu   , ker si ga že omenil.
Ti je všeč pri    Brunu   ?
mi je mojster Bruno veliko povedal o    Karteziju   , morda več, kot če bi o njem prebral
enakovrednih oseb, kot na primer pri    Balzacu    ali Tolstoju, vendar tudi tam pogosto
oseb, kot na primer pri Balzacu ali    Tolstoju   , vendar tudi tam pogosto prepoznamo
A‐jev svetovalec imenuje enako kot pri    Goetheju    tisti preudarni Wertherjev prijatelj,
Na primer, pri    Kierkegaardu    med njeno ”estetsko“ in ”etično“ stranjo?
Nanj pri    Kierkegaardu    žal ne najdeš odgovora, vsaj ne v knjigi
”suspenz“ etike, ponazorjen z zgodbo o    Abrahamu    in Izaku.
etike, ponazorjen z zgodbo o Abrahamu in    Izaku   .
Sicer pa me pri    Kierkegaardu    še bolj kot njegova pretirana verska
Od zadnjega Janezovega obiska pri    Brunu    je minilo štirinajst dni, vključno
Zadnjič, ko sva govorila o    Kierkegaardu   , ste na koncu rekli, da je zavrnil
posebej v njeni izvirni obliki pri    Edmundu    Husserlu.
v njeni izvirni obliki pri Edmundu    Husserlu   .
”ničelno točko“ gotovosti, kot pri starem    Karteziju   , temveč prenesla gotovost na celotno
Bog je pri    Husserlu    ”izklopljen“ iz fenomenoloških raziskav
raziskav - ni sicer ”mrtev“ kot pri    Nietzscheju   , je pa ”odsoten“; božji obstoj je namreč
nečesa nisem dobro razumel: kako se pri    Husserlu    svet spet vrne iz ”oklepaja“ v zavest
točka in izhodišče evidence je pri    Husserlu    - kot že pri Karteziju - ego cogito,
evidence je pri Husserlu - kot že pri    Karteziju    - ego cogito, misleči jaz, toda Husserl
ki naj bi bil v tem, da je ”ego po    Descartesu    določen kot mens sive animus sive
Po    Husserlu    namreč ni mogoče z gotovostjo trditi,
transcendentalnega samoizkustva [kot pri    Karteziju   ], temveč se skozi vse posebne danosti
razumem odnos med jazom in svetom pri    Husserlu   , vendar v misli, da je jaz odvisen
Saj sta pri    Husserlu    jaz in svet zaobsežena v isto fenomenološko
bodisi obstajam v svetu, kot pri    Husserlu   , ali zunaj sveta oziroma neodvisno
oziroma neodvisno od njega, kot pri    Karteziju   , ali pa, v skrajnem primeru - jaz sploh
manjšo rento po svojem pokojnem stricu    Filipu    Vranu, ki je bil - tako kot moj oče
rento po svojem pokojnem stricu Filipu    Vranu   , ki je bil - tako kot moj oče - v tej
In kaj te je pri    Hardingu    tako navdušilo?
Že, ampak glava je pri    Hardingu    prispodoba za človeški jaz, duša
Pri    Parfitu    ni nobenega protislovja med razložljivim
Angel in Marija sta zdaj že tu, pri    Brunu    in Janezu.
Marija sta zdaj že tu, pri Brunu in    Janezu   .
Ali je po    Husserlu    časenje zavesti sploh možno brez njenega
pravzaprav le to, da prostor & čas pri    Kantu    nastopata kot nekakšna simetrična dvojčka,
Še bolj kot pri    Kantu    sta simetrična, namreč z nasprotnima
bistvenih lastnostih; čas je na primer pri    Platonu    ustvarjen, prostor pa neustvarjen,
prostora v klasični filozofiji: pri    Aristotelu    je prostor končen, omejen z vesoljem,
je pojmovano širše kot danes, saj po    Aristotelu    obstajajo štiri osnovne vrste gibanja,
Kakšen je torej po    Aristotelu    odnos med gibanjem oziroma spreminjanjem
Ali torej po    Aristotelu    čas sploh obstaja brez zdaja?
prihodnosti, torej tudi časa ne, saj sta po    Aristotelu    preteklost in prihodnost edina resnična
je pri vseh renesančnih genijih, pri    Leonardu   , Rafaelu, Michelangelu, Tizianu, Tintorettu
renesančnih genijih, pri Leonardu,    Rafaelu   , Michelangelu, Tizianu, Tintorettu
renesančnih genijih, pri Leonardu, Rafaelu,    Michelangelu   , Tizianu, Tintorettu - v ospredju človek!
pri Leonardu, Rafaelu, Michelangelu,    Tizianu   , Tintorettu - v ospredju človek!
Leonardu, Rafaelu, Michelangelu, Tizianu,    Tintorettu    - v ospredju človek!
strokovnjakov za renesanso Eugenio Garin, ki v    Leonardu    vidi začetnika modernega urbanizma
moški so odslej zbrani v enem samem, v    Njem   , ki sedi tu ob meni - si misli nevesta.
ne na ”drog“, kakor je zapisano pri    Mojzesu   , in križ je postavil na vzpetino, ki
Charles de Tolnay v svoji razpravi o    Tintorettu    navaja podatek, da je bila slika Obešenje bronaste kače
stavb tako majhni, tako neznatni - pri    Tintorettu    pa so veliki skoraj kakor angeli!
trgov, ki se stekajo v očišču, je pri    Tintorettu    evklidska perspektiva zvedena na samoumevno
Prav to se mi zdi pri    Tintorettu    čudovito, ta bližina in obenem različnost
namenoma naslikal tako, kakor stojita pri    Rafaelu   , v Atenski šoli?
kaj pa pri    Newtonu   ?
je, če na telesa delujejo sile: po    Newtonu    sile namreč niso relativne, tako kot
rekoč vrtel skupaj z njima - tedaj po    Newtonu    ne bi bilo nobenega razumljivega razloga
vrtenju drži narazen - slednje pa je po    Newtonu    možno in smiselno v sicer praznem vesolju
Omenil sem že, da je pri    Newtonu    argumentacija za absolutni čas vzporedna
Sklepam torej, da je čas pri    Newtonu    pravzaprav samo absoluten - tisto
kdaj začel; kajti ”ritem“ časa je pri    Newtonu    res samo absoluten, tj. enak za vse
pojasniti prihodnjič, zdaj sva še pri    Newtonu    in klasikih; v zvezi z absolutnim prostorom
absolutni čas] sem navedel zgodbo o    Jozuetu    iz Svetega pisma.
prostora in časa, saj je slednja, vsaj pri    Leibnizu   , povezana z zanikanjem praznega prostora,
Zato ker po    Newtonu    gravitacija učinkuje na daljavo skozi
Pri    Newtonu    me preseneča, kako tesno je bila njegova
velikih mislecih 17. in 18. stoletja -    Karteziju   , Spinozi, Leibnizu, Locku, Newtonu,
mislecih 17. in 18. stoletja - Karteziju,    Spinozi   , Leibnizu, Locku, Newtonu, Humu in
18. stoletja - Karteziju, Spinozi,    Leibnizu   , Locku, Newtonu, Humu in drugih novoveških
stoletja - Karteziju, Spinozi, Leibnizu,    Locku   , Newtonu, Humu in drugih novoveških
Karteziju, Spinozi, Leibnizu, Locku,    Newtonu   , Humu in drugih novoveških klasikih
Spinozi, Leibnizu, Locku, Newtonu,    Humu    in drugih novoveških klasikih - je
absolutni“ odnos, ki naj bi po    Kantu    zagotavljal obstoj samega prostora
istovetni, kakor se je zdelo v Newtonovem in    Leibnizevem    času in kakor je mislil tudi Kant v
Po    Nerlichu    se Kant v svoji ”predkritični“ teoriji
Slišal sem, da se pogovarjata o    Kantu   ...
Da, ampak če je čas po    Aristotelu    ”število gibanja glede na prej in
traja, se morava najprej ustaviti pri    Plotinu   , utemeljitelju novoplatonizma v tretjem
Duša je pri    Plotinu    ”tretja hipostaza“ za Enim in Umom.
glavni problem - podobno kot že pri    Aristotelu    - da ”preteklega ni več, prihodnjega
vsebina pa je bistveno različna: pri    Avguštinu    namreč sedanjost ne prehaja zgolj v
Pri    Avguštinu    gre za čas kot trojno razsežnost
in imam junija kolokvij, mi je pri    Kantu    še marsikaj nejasno.
prihodnosti - in se spomniva, kaj pri    Kantu    sploh pomeni, da sta prostor in čas
Pa povejva še, kakšna je pri    Kantu    razlika med transcendentalnim in transcendentnim
Transcendentalno spoznanje je po    Kantu    tisto, s katerim spoznavamo apriorne
spoznanje nesmrtne duše ali Boga, po    Kantu    presega vse naše možno izkustvo... in
Mojster, kako pa je pri    Kantu    s simetrijo prostora in časa?
notranjostjo časa se v filozofiji po    Kantu    uveljavi neko dokaj splošno stališče,
Pri    Heglu    je konec poti znan, to je namreč sama
sama njegova absolutna filozofija, pri    Plotinu    in drugih mistikih pa konec poti ni
metod v filozofiji je izrazita tudi pri    Edmundu    Husserlu, utemeljitelju fenomenologije.
filozofiji je izrazita tudi pri Edmundu    Husserlu   , utemeljitelju fenomenologije.
nista apriorni formi izkustva, kot pri    Kantu   , saj nista pred stvarmi, ampak v
že govorila o tem, da evidenca pri    Husserlu    ni omejena na ”točko“ abstraktnega
današnjega pogovora ste rekli, da se pri    Husserlu    predmet v svetu fenomenov ”konstituira“
torej transcendentalni jaz, ki je pri    Husserlu    nosilec najvišje identitete in izvor
že pri našem vaškem patronu, svetem    Lovrencu   .
znanosti, predvsem fiziki v času po    Newtonu   , zadostovalo pojmovanje časa kot absolutnega
drugič, nadaljnji razvoj fizike po    Einsteinu    je pokazal, da relativnostna teorija
bi delovala na daljavo, tako kot pri    Newtonu   , ampak je ukrivljenost prostora samega;
Ko mine pol ure, o    Angelu    še vedno ni ne duha ne sluha, zato
da se absolutni prostor, ki je pri    Newtonu    kljub znamenitemu vedru ostal zgolj
substancialnost (saj sta bili pri    Newtonu    tako rekoč neločljivi); menil je, da
Torej po    Einsteinu    lahko rečemo, da praznina obstaja?
Pri    Poincaréju    konvencionalizem pomeni prepričanje,
govorila že prejšnji teden - kajti pri    Kantu    sta prostor in čas kot transcendentalni
in newtonsko mehaniko, medtem ko pri    Einsteinu    te strukturne nujnosti ni več, saj
relativistično teorijo polja - in zato po    Einsteinu    lahko govorimo le še o nujnosti splošnih
se na to, da sta prostor in čas pri    Einsteinu    dokončno izgubila vsako realnost ”na
fizikalno definiran pomen, medtem ko pri    McTaggartu    ni dovolj jasno, kaj izraz ”dogodek“
preprosto premico - pa zato, ker po    Einsteinu    ne obstaja absolutni čas, temveč množica
Ali je po    Einsteinu    sploh še možno govoriti o samem času,
Strogo vzeto ne, pravzaprav že po    Kantu    ne več - vendar govorjenje o ”času
Pri    Nietzscheju    je ”večno vračanje enakega“ mišljeno
Morda boš imel pri    Anželu    več sreče kot pri meni.
Prinesel sem zbornik o    Giordanu    Brunu, da bi danes razpravljali o njem.
Prinesel sem zbornik o Giordanu    Brunu   , da bi danes razpravljali o njem.
Mojster bo razpravljal o    Brunu   , ergo - o sebi?
nameravala imeti filozofski disput o    Giordanu    Brunu, vaju ne bom motila... čeprav bi
imeti filozofski disput o Giordanu    Brunu   , vaju ne bom motila... čeprav bi tudi
Po    Einsteinu    imamo pri oblikovanju kozmoloških modelov
Toda cincum pri    Brunu    ne pride v poštev:
je ta grafika, na začetku zbornika o    Brunu   :
Janez. ...in kaj je z roko pri    Brunu   ?
bila vsaj implicitno prisotna že pri    Kuzanskem    - namreč da je sferična površina vendarle
ugotovitev v tem pogledu, da je bila pri    Brunu    ”ljubezen do neskončnega“ izhodišče
novoveški filozofiji, na primer pri    Leibnizu   , ta »ontološki optimizem« nastopa kot
Pri    Brunu    pa niti Sonce ni več v središču, kajti
Rajši nam še ti sam kaj povej o    Giordanu    Brunu.
nam še ti sam kaj povej o Giordanu    Brunu   .
in s svetlobnimi žarki je po    Einsteinu    ukrivljen tudi sam prostor. -
rajši videl, da mi še kaj poveste o    Giordanu    Brunu.
videl, da mi še kaj poveste o Giordanu    Brunu   .
je z naravo še najbolj izenačen pri    Spinozi   , utemeljitelju novoveškega panteizma
formulo Deus sive natura - vendar pri    Spinozi    ne smemo spregledati, da se tudi narava
Navsezadnje pa tudi pri    Spinozi    izenačenje Boga in narave ni popolno,
med obema vrstama neskončnosti pri    Brunu    in Kuzanskem - ta miselna pot vodi
obema vrstama neskončnosti pri Brunu in    Kuzanskem    - ta miselna pot vodi v t. i. ”procesno
Bova prihodnjič govorila o    Spinozi   ?
ravno prav, da tudi od mene izveš kaj o    Spinozi   ... in če sva že pri načrtih za prihodnji
Janez. ...in se spotoma pogovarjala o    Spinozi   ?
Zdaj sva tako še pri    Brunu   ...
Mendoza ugotavlja, da so pri    Brunu    ”Bog, vesoljni um in vesolje sámo prepleteno
nekega dne, ko sva se pogovarjala o    Tintorettu   , rekla, da je na tej sliki narava ožarjena
Ampak pri    Tintorettu    gre nedvomno za krščanskega Boga, za
Pri    Plotinu    je duša vselej oboje: posamezna,
O, nič lažjega: življenje je v tebi,    Janezu   , v vsaki tvoji celici, zato lahko rečemo,
pomeni, da je nad naravo, kajti pri    Brunu    narava pomeni celotno vesolje, ne
materijo, naravo in vesoljem, tudi pri    Brunu    se ti pojmi pogosto prekrivajo, podobno
zapisal, kot sva prej prebrala, da pri    Brunu    ”med vesoljno dušo in božansko Enostjo
kar pa ne drži povsem, kajti tudi pri    Brunu    najdemo Plotinovo ”drugo hipostazo“,
Enim in Dušo - res pa je, da je pri    Brunu    težje razbrati odnos med vesoljno dušo
vesoljno dušo in vesoljnim umom kot pri    Plotinu   .
Pri    Plotinu    je ”dejavni vzrok“ čutnega sveta (vesoljna)
po bivanju (tolma), medtem ko pri    Brunu    vlogi uma in duše nista jasno razmejeni.
Tako kot pri stoikih je tudi pri    Brunu    poudarek predvsem na imanenci stvariteljskega
Kolikor ste mi doslej povedali o    Brunu   , se mi zdi, da nikjer izrecno ne govori
prerokih v Bibliji... aha, tu govori o    Mojzesu    in Kristusu:
trobi vrh kočije, ostaja v mislih pri    Spinozi   .
sinu) in v vseh štirih evangelijih (o    Jezusu   )?
že zadnjič, ko sem Janezu govoril o    Brunu   , šel malce predaleč...
religijo... še najbolje bo, če se pri    Spinozi    omejim na Etiko, na razpravo o substanci,
navezuje svojo ”metafizično zgodbo“ o    Spinozi    na misel, da ”razsežno substanco“ lahko
vzroka v časovnem smislu (tako kot pri    Tomažu    Akvinskem), saj stvarstvo nima začetka
časovnem smislu (tako kot pri Tomažu    Akvinskem   ), saj stvarstvo nima začetka v času,
vzrok stvarstva, Bog‐ali‐narava, pri    Spinozi    mišljen kot substancialni prvi vzrok,
Da, a ravno to je presenetljivo pri    Spinozi   :
tistega cogito ergo sum, ko pa je pri    Spinozi    vselej vezan na telo, namreč v smislu,
Na to kartezijansko vprašanje pri    Spinozi    ne boš našel jasnega odgovora... morda
torej, Janez, kaj bi me rad vprašal o    Schellingu   ?
semestru nisem redno hodil k predavanjem o    Kantu   , toda potem, ko sem prebiral predpisane
sistem postajal vse bolj jasen - tu, pri    Schellingu   , pa se mi zdi ravno nasprotno.
je Schelling povzel osnovno shemo po    Kantu    - in še bolj neposredno po Fichteju
po Kantu - in še bolj neposredno po    Fichteju    - vendar jo je vsebinsko prenovil,
lepote kot ”čutnega sija ideje“: pri    Heglu    je lepota podrejena ideji, pojmu, pri
lepota podrejena ideji, pojmu, pri    Schellingu    pa nikakor ne, kvečjemu obratno, vsaj
kvečjemu obratno, vsaj pri ”klasičnem“    Schellingu   , ki je bil prepričan, da umetnosti
Logike k naravi, ki ga opaža pri    Heglu   .“ [Bowie, 157]
Pri    Schellingu    subjekt nikoli ne doseže absolutne
svojo ”drugobit“, kakor se to zgodi pri    Heglu   ; narava namreč vselej, tudi kot ”ponotranjena“
zadovoljil s svobodo Jaza, Subjekta, ki pri    Fichteju    ostaja slej ko prej človeški jaz, človeški
Pri    Schellingu    je povsem drugače: ”volja, ki ničesar
da bo ustvarila svet; nasprotno, pri    Schellingu    je narava, ki jo potrjujoča volja ustvarja,
ki sem ga prej omenil, ugotavlja pri    Schellingu    analogen problem na ravni jezika, ko
neizrekljivosti Enega oziroma ”prvega“ pri    Schellingu   :
njuni filozofiji zelo vsaksebi: pri    Heglu    se ideja postavlja v svoji drugobiti
drugost in se spoznala kot duh; pri    Schellingu    pa je volja do narave večna, narava
božanskemu, ”najvišjemu“ - medtem ko si pri    Heglu    duh prisvaja naravo in jo ”ukinja“
Filozofija narave in mitologija sta pri    Schellingu    tesno povezani: v mitih se na ravni
sta slednji bliže; in celo pri samem    Schellingu    v različnih obdobjih njegovega filozofskega
v naravi, medtem se ko pri poznem    Schellingu    razodeva nadnaravno.
zgodilo še tako bliskovito - kaj pa je po    Schellingu    razlog, da se je zlomila simetrija
Pri    Schellingu    pa naj bi bilo ravno obratno: poljubnost
”Vseobsegajoče“: das Umgreifende pri    Karlu    Jaspersu, Dao v stari kitajski modrosti,
”Vseobsegajoče“: das Umgreifende pri Karlu    Jaspersu   , Dao v stari kitajski modrosti, Eno
stari kitajski modrosti, Eno pri    Plotinu   ... toda o tem ”najvišjem“ pojmu, ki presega
Pri    Kantu    so sintetična apriorna načela spoznanja
Pri    Carterju    je Kantov obrat ”fizikaliziran“, ostaja
sicer malce zavajajoč, saj gre pri    Lewisu    dejansko za realizem ”posibilij“
deterministični panteizem substance): pri    Schellingu    je vprašanje ”udejanjenja“ Boga v razvoju
se duhu odločilno... podobno kot pri    Heglu   , ne glede na njune siceršnje razlike.
Da, seveda, ob    Janezu    sem se malce pomladíl, precej stvari
Besedo dajem zdaj kolegu    Jožetu    Tanku.
zakonu nič ne piše, da tamle pri svetem    Janezu    ne smemo.
Kaj nam torej o    Jakobu    kot voditelju jeruzalemske cerkve povedo
pri slovitem angleškem zgodovinarju    Edwardu    Gibbonu, ki se je okoli 1780. spraševal,
slovitem angleškem zgodovinarju Edwardu    Gibbonu   , ki se je okoli 1780. spraševal, ali
že pri svojem najljubšem profesorju    Borisu    Čampi iz Ljubljane, ki sem mu neskončno
svojem najljubšem profesorju Borisu    Čampi    iz Ljubljane, ki sem mu neskončno hvaležna.
prisoten motiv smrti, zelo na primer pri    Schubertu   , v njegovi Introdukciji in variacijah
Pri    Schubertu    je izrazna žalost, tolažba in upanje.
Pri    Mozartu    v kompozicijah za flavto take tragike
Elfriede je ob    Thomasu    Bernhardu brez dvoma najbolj dosledna
Elfriede je ob Thomasu    Bernhardu    brez dvoma najbolj dosledna predstavnica
Pri    Jankoviću    je vse cenejše.
Napisal sem pesem o predsedniku    Agostinu    Netu in angolskem narodu.
Napisal sem pesem o predsedniku Agostinu    Netu    in angolskem narodu.
S tem se konča film o    Luthru   : sel prinese veselo novico v Wittenberg,
Borges je v Buenos Airesu leta 1950 o    Shi Huangdiju    pisal esej Zid in knjige: »... moč bi
da »na dolgo in počez razpredajo o    Jožefu    Štefanu (in ne Stefanu)«.
dolgo in počez razpredajo o Jožefu    Štefanu    (in ne Stefanu)«.
razpredajo o Jožefu Štefanu (in ne    Stefanu   )«.
Music) ipd., pri    Jožefu    Štefanu pa sploh ostaja nerazčiščeno,
Music) ipd., pri Jožefu    Štefanu    pa sploh ostaja nerazčiščeno, zakaj