Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/IOmd6 (1)


očitali heglovci; vezni člen med ”obema    Schellingoma   “, med njegovim mladostnim ”panteizmom“