Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/IOmd4 (1)


Pospravil je dva    Faramonda   , tri Klodvike, štiri Karle Velike,