Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/IOmd1 (1)


Pravzaprav sta bila zdaj dva    Ravničarja   ... kako bi se reklo... razklal se je bil