Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/IOžp2 (2)


Velike, več Filipov Avgustov, množico    Ivan    Arških, pa še precej markiz de Pompadour
več Filipov Avgustov, množico Ivan    Arških   , pa še precej markiz de Pompadour in