Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/IOžp1 (9)


   Vojnačke    so hodile mimo naše hiše po spodnji
prav nič se nisem začudil, da so    Vojnačke    sklonile glave, kakor bi jih oplazil
poti, ki so po njej hodile vse tri    Vojnačke    in zadnje čase tudi Justina.
Zjutraj so se prizibale vse tri    Vojnačke   , vsaka s svojim dojenčkom v naročju.
   Vojnačke    pa se niso dale kar tako odgnati.
   Vojnačke    so vstale, se še enkrat useknile in
Drugo jutro so prijokale    Vojnačke   .
odprla vrata in v izbo so se vsule    Vojnačke    s celo procesijo otrok.
svetnice, v resnici pa so bile prave    Mesaline   .