Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/INmp1 (1)


oblastniki pustijo, da jim pravijo    Dobrotniki   .